Bedrijven die externe dienstverleners inhuren voor ongediertebestrijding hebben nu een handig hulpmiddel tot hun beschikking: de nieuwe norm EN 16636 specificeert de eisen en competenties waaraan plaagdierbestrijders moeten voldoen en aantonen, en is daarmee zeer relevant voor onder andere de voedingsmiddelenindustrie, de hotel- en horeca-industrie, en alle andere industrieën die veelvuldig gebruik maken van plaagdierbestrijdingsdiensten.

Wat houdt EN 16636 in?

EN 16636 is gericht op plaagdierbestrijdingsbedrijven die beoordelingen, preventieve maatregelen, adviesdiensten en bestrijdingsmaatregelen uitvoeren in agrarische en voedingsmiddelenbedrijven. Toepassing van EN 16636 op het gebied van commerciële gewasbescherming door loonwerkers in de landbouw is daarentegen niet de bedoeling.

De norm bestaat uit twee componenten: enerzijds eisen voor processtromen in plaagdierbestrijdingsbedrijven en anderzijds eisen voor competenties voor de personen die verantwoordelijk zijn voor of essentiële functies uitvoeren in het bedrijf.

De norm is dus ook van belang voor u als klant van plaagdierbestrijdingsbedrijven.

De nieuwe norm is in vele opzichten een waardevol instrument:

  • De norm beschrijft een gestandaardiseerde procedure voor beoordelingen, oorzakenanalyses, risicoanalyses, actieplannen, afvalbeheer & rapportage, waaraan plaagdierbestrijdingsbedrijven moeten voldoen
  • EN 16636 komt overeen met de algemeen aanvaarde regels van plaagdierbestrijding in Duitsland en Europa. Door ongediertebestrijders in te schakelen die werken volgens de specificaties van de nieuwe norm, kunt u aantonen dat de ongediertebestrijding met de nodige zorgvuldigheid wordt uitgevoerd. Een plaagdierbestrijdingsdienst die niet volgens de regels van EN 16636 wordt uitgevoerd, kan bij een geschil als gebrekkig worden beoordeeld.
  • De norm schrijft eisen voor bij het opstellen van contracten en schept daarmee een vergelijkingsbasis voor offertes van verschillende aanbieders.
  • Certificering volgens EN 16636 is een extra beoordelingscriterium bij de selectie van een geschikt plaagdierbestrijdingsbedrijf
  • Integratie in het kwaliteitsmanagement: normen zoals IFS Food of BRC Food vereisen dat u een ongediertebestrijdingssysteem als onderdeel van uw kwaliteitsmanagementsysteem onderhoudt. Indien uw ongediertebestrijder volgens EN 16636 te werk gaat, is gewaarborgd dat rekening wordt gehouden met de documentatie-eisen.

Het is daarom raadzaam om te werken met plaagdierbestrijders die de eisen van EN 16636 toepassen als basis van hun dagelijkse werkzaamheden.

Gecertificeerde ongediertebestrijders

Een Overzicht lijst van gecertificeerde plaagdierbestrijdingsbedrijven is te vinden op de homepage van CEPA, de federatie van de afzonderlijke nationale verenigingen van plaagdierbestrijdingsbedrijven in Europa. Naar verwachting zullen de eerste certificeringsaudits in de komende weken worden uitgevoerd.

Certificatie-instellingen

Als een van de eerste certificatie-instellingen is DQS door CEPA, de Europese overkoepelende organisatie voor plaagdierbestrijdingsbedrijven, goedgekeurd om certificatie-audits uit te voeren volgens EN 16636.

Met meer dan drie decennia ervaring in kwaliteit, milieu en hygiëne management, is DQS de perfecte partner voor EN 16636 certificatie audits. Neem contact met ons op voor meer informatie over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot EN 16636.

Auteur
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is hoofd Marketing & Communicatie voor de segmenten Duurzaamheid en Voedselveiligheid. Hij is ook auditor voor de externe audit van duurzaamheidsrapporten. Zijn interessegebieden zijn duurzaamheidsmanagement, duurzaam inkopen en de digitalisering van het auditlandschap.

Loading...