Франкфурт на Майн, 10 май 2022 г. - DQS Group е онлайн с новия си уебсайт: с изявлението "Simply leveraging Quality.", DQS се позиционира като международен лидер, който предлага на своите клиенти значима добавена стойност и цялостно обслужване чрез одити и сертифициране на процеси и системи за управление.

"В един все по-сложен и динамичен свят хората и организациите все по-трудно постигат стабилност и усещане за цел. Като сертифициращ орган ние можем да помогнем за създаването на доверие, сигурност и ориентация", обяснява Инго М. Рюбенах, управляващ директор на DQS Holding GmbH. "За да изпълним това, ние решихме да анализираме присъствието на нашата марка и да я адаптираме към изискванията на дигиталния бизнес свят. Резултатът е нашата нова стратегия за марката, еднаква в около 60 страни, която е отразена в уебсайта за първи път, но ще определя нашите действия за години напред."

Марката DQS: Амбициозна, компетентна, динамична

В днешния забързан и несигурен свят хората и организациите все по-често губят своята яснота и ориентация: високопрофесионални, често спонсорирани от държавата играчи предизвикват объркване онлайн с целенасочени кампании за дезинформация и измамно истински дълбоки фалшификати. А дори извън сферата на цифровите технологии все повече престъпници се възползват от нарастващата сложност, за да се обогатяват с фалшиви продукти, фалшиви новини или сложно социално инженерство.

Доверието е най-ценната валута

По този начин в онлайн и офлайн бизнеса доверието се превръща в най-ценната валута, а доказан начин да спечелите доверието на клиентите и партньорите си е да одитирате и сертифицирате процесите си от надеждни трети страни. За тази цел DQS се позиционира като компетентен и обучен партньор, който разбира процесите на своите клиенти, допринася за техния успех с практически импулс и генерира осезаема добавена стойност на много нива с одити и сертифициране:

  • Сертификатите осигуряват стабилна основа за организациите, за да спечелят доверие и да изградят надеждни отношения с клиентите - и, обратно, помагат на клиентите и потребителите бързо и надеждно да оценяват доставчиците, продуктите и услугите в един динамичен свят.
  • Сертификатите са предпоставка за успешен достъп до пазара във все повече отрасли и сегменти: сертификатът IATF 16949 например е задължителен за доставчиците в автомобилната индустрия, точно както сертификатът ISO 13485 за производителите на медицински изделия.
  • Сертификатите са ценен знак за качество и диференциация на пазара, например когато организациите документират високата стойност, която отдават на устойчивостта, с доказателство за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001 - сериозен аргумент за много клиенти във времена на климатични промени, и то с право.
  • Отворена за нови идеи, DQS дава възможност на организациите да подобрят процесите си в полза на клиентите си и да определят посоката за лесно и гладко сертифициране и висококачествено обслужване на клиентите с иновативни решения.

Уебсайт за Вашето предимство в областта на знанието на повече от 20 езика

"Възобновяването на нашия уебсайт е важен етап за нас: отсега нататък в началната си страница се представяме като устойчива и модерна марка, която е известна с качеството на услугите, както и с иновациите и интелигентните подходи към цифровите решения", обяснява управителят на DQS Рюбенах. "И също така с оглед на бързо напредващата глобализация на нашия бизнес, рестартирането представлява важна стъпка напред за нас: отсега нататък ще предлагаме на посетителите по целия свят същия широк спектър от информация и същата висока степен на използваемост на повече от 20 езика. Това затвърждава претенцията ни да бъдем надежден партньор на клиентите от цял свят, когато става въпрос за непрекъснато подобряване на системите за управление и процесите."

Читателите могат да намерят повече информация на адрес www.dqsglobal.com.

 

За контакти с пресата:

Евгения Димитрова
DQS България ООД
ул. Райчо Каролев № 1, офис 404
5300 Габрово
Тел.: +359 886 221722
E-mail: dimitrova@dqsbg.com
www.dqsglobal.com

 

DQS: Simply leveraging Quality.

"Във всичко, което правим, ние поставяме най-високи стандарти за качество и компетентност във всеки проект. В резултат на това нашите действия се превръщат в еталон за нашата индустрия, но и в наш собствен ръководен принцип, който подновяваме всеки ден".

DQS поставя най-високите стандарти за експертиза, опит и качество за своите клиенти. Основните компетенции на DQS са свързани с извършването на сертификационни одити и оценки. Това превръща DQS, със седалище във Франкфурт на Майн/Германия и годишен оборот от 136 млн. евро (през 2020 г.), в един от водещите доставчици в световен мащаб с претенцията винаги да поставя нови критерии за надеждност, качество и ориентираност към клиента. Всяка година над 2500 висококвалифицирани и опитни одитори извършват над 125 000 специфични за клиента одити в съответствие с над 200 признати норми и стандарти в повече от 60 страни.

DQS е основана преди повече от 35 години от Германското дружество за качество (DGQ), Германския институт за стандартизация (DIN) и други германски индустриални асоциации с претенцията да извършва сертифициране и одити на организации по целия свят на най-високо ниво. С основаването си DQS е първият независим доставчик на сертификационни услуги в Германия. През 2008 г. американската организация Underwriters Laboratories вкара в групата своята международна дейност по сертифициране на системи за управление като допълнителен акционер, като по този начин даде възможност на групата да направи важна стъпка към глобално присъствие.