AB'deki birçok şirket, 2023 raporlama döneminden itibaren sürdürülebilirlik raporları için daha katı gerekliliklere uyum sağlamak zorunda kalacak. Bu, AB Komisyonu'nun KSS Direktifini (Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi) değiştirme önerisinin sonucudur. En önemli yeni konu ise, gelecekte zorunlu dış değerlendirme (denetim gerekliliği) olacaktır. Aşağıda sizin için ana değişiklikleri özetledik.

Finansal Olmayan Raporlama Direktifinin (NFRD) revizyonu neden gerekliydi?

Finansal Olmayan Raporlama Direktifi, 500'den fazla çalışanı olan borsada işlem gören şirketler için sürdürülebilirlik politikaları ve uygulamaları hakkında raporlama yapmaları için önemli kurallar getirmiştir. Ancak Komisyon, mevcut yönergelerin yeterli olmadığına inanmaktadır: Raporlama genellikle eksiktir, karşılaştırılabilirlik eksikliği vardır ve risklere ilişkin bilgiler genellikle düzensizdir. Örneğin yatırımcılar, şirketlerin maruz kaldığı sürdürülebilirlikle ilgili risklere ilişkin güvenilir bir genel bakıştan yoksundur. Şirketler tarafından yüksek kaliteli ve güvenilir kamu raporlaması, daha fazla kamuya hesap verebilirlik kültürünün yaratılmasına yardımcı olacaktır.

Gelecekte, 500'den daha az çalışanı olan şirketlerin de rapor vermesi gerekecek

Yeni düzenleme daha fazla şirketi yükümlülük altına sokacak. Yeni teklif, kapsamı, borsada kote olup olmadıklarına ve önceki 500 çalışan eşiği olmaksızın, tüm büyük şirketlere genişletiyor. Bu değişiklik, gelecekte tüm büyük şirketlerin sosyal ve çevresel ayak izleri için halka hesap vermek zorunda kalacağı anlamına geliyor. Komisyon ayrıca, basitleştirilmiş standartlar ile, borsada işlem gören mikro işletmeler hariç olmak üzere, borsaya kote küçük ve orta ölçekli şirketler için raporlama gerekliliklerinin kapsamını genişletmeyi önermektedir. Bu amaçla Komisyon, küçük ve orta ölçekli şirketler için şeffaflıklarını artırmak ve maliyetleri azaltmak için bir dizi tek tip standart geliştirmeyi önermektedir.

Uluslararası bağlamda AB raporlama standartları

AB sürdürülebilirlik raporlama standartları, Avrupa Yeşil Anlaşmasının hedefleri ve düzenlemeleri ve mevcut yasal çerçeve ile tutarlı olmalıdır. Ayrıca, sadece şirketlerin risklerini değil, aynı zamanda eylemlerinin toplum ve çevre üzerindeki etkisini de kapsamalıdır. Bu bağlamda Komisyon, G20'nin, Finansal İstikrar Kurulu'nun ve diğer uluslararası kuruluşların, sürdürülebilir raporlama standartları için bir temel oluşturma ve İklim Açıklamaları Görev Gücü'nün çalışmalarını geliştirme çabalarını desteklemektedir.

Dış denetimler zorunlu hale gelecek

Teklif, ilgili tüm şirketlerin raporladıkları sürdürülebilirlik bilgilerinin güvenilirliğini doğrulamak için bir dış denetim başlatmasını gerektiriyor. Böyle bir dış denetim, raporlamalarının güvenilirliğini sağlamak ve hata olasılığını azaltmak için artık birçok şirket tarafından kullanılmaktadır. Ancak bugüne kadar harici doğrulama isteğe bağlıydı. Eğer taslak bu haliyle kabul edilirse harici doğrulama zorunlu olacaktır.

Sıradaki ne?

Bir sonraki adım, Avrupa Parlamentosu ve Konsey'deki üye devletlerin, Komisyonun önerisine dayalı olarak nihai bir yasama metnini müzakere etmeleridir. Aynı zamanda EFRAG, sürdürülebilirlik raporlamasına ilişkin bir taslak standart üzerinde çalışmaya başlayacak ve 2022'nin ortalarında tamamlayacak. Komisyonun takvimi, Parlamento ve Konsey ile müzakerelerin nasıl ilerleyeceğine bağlı olacaktır. 2022'de bir anlaşmaya varırlarsa, Komisyon 2022'nin sonuna kadar raporlama standartlarından ilkini kabul edebilmelidir.

DQS size nasıl yardımcı olabilir?

DQS, sürdürülebilirlik raporlarının dış doğrulaması için deneyimli ortağınızdır. Sorunsuz denetim planlaması, deneyimli denetçiler ve derinlemesine denetim raporları ile yanınızdayız. Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Yazar
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert Sürdürülebilirlik Hizmetleri Küresel Direktörüdür. Bu görevde, DQS'in tüm ÇSY hizmet portföyünden sorumludur. İlgi alanları arasında sürdürülebilir satın alma, insan hakları durum tespiti ve ÇSY denetimleri yer almaktadır.

Loading...