Information om ASI-certifiering

Aluminium Stewardship Initiative (ASI) är ett industriledat initiativ som syftar till att främja hållbarhet i hela aluminiumvärdekedjan. Både aluminiumindustrin och aluminiumanvändarna drar nytta av ASI-certifiering genom att visa sitt engagemang för sociala, miljömässiga och etiska standarder.

Visa på miljömässigt, etiskt och socialt engagemang

Öka insynen i leveranskedjan

Uppfyller förväntningarna hos hållbarhetsmedvetna kunder.

Skiljer sig från konkurrerande produkter.

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Aluminium och hållbarhet

Aluminium har mycket speciella egenskaper som gör det till en utmärkt resurs för övergången till en hållbar ekonomi - bland annat dess lätta vikt och utmärkta återvinningsbarhet. Samtidigt har dock aluminiumproduktionen en betydande påverkan på planeten, som måste hanteras och mildras.

ASI-certifieringsprocessen gör det möjligt för producenter och bearbetningsindustrier att på ett trovärdigt sätt visa att de tar hänsyn till de högsta miljömässiga, sociala och etiska normerna.

Show more
Show less
Zielgruppe
Loading...

För vem?

ASI-standarderna kan tillämpas i hela aluminiumvärdekedjan, från bauxitbrytning till smältning, raffinering och materialförädling. Industriella användare som fordons- och förpackningssektorn kan också tillämpa standarderna.

Mehrwert
Loading...

Certifiering av ASI:s prestandastandard

ASI:s prestandastandard omfattar kritiska aspekter som påverkar hela aluminiumvärdekedjan, bland annat utsläpp av växthusgaser, avfallshantering, materialförvaltning, biologisk mångfald och mänskliga rättigheter.

Welche Arten
Loading...

Certifiering av ASI:s standard för kontrollkedja (Chain of Custody Standard)

ASI:s Chain of Custody (CoC)-standard kompletterar ASI:s prestandastandard och är frivillig för ASI:s medlemmar. CoC-standarden innehåller krav för att upprätta en kontrollkedja för ASI-certifierat aluminium. Detta gör det möjligt att kontrollera vidare produktion och bearbetning genom hela värdekedjan.

Business28.png
Loading...

Vad är ASI:s certifieringsprocess?

Som förberedelse inför revisionen måste företagen besvara en rad frågor för att fastställa sin nuvarande status.

Denna riskbaserade bedömning fastställer i vilken utsträckning kraven i standarden uppfylls. Bedömningen utförs av en erkänd DQS-revisor.

Revisorn utarbetar en revisionsrapport och gör den tillgänglig för både dig och ASI. Om några avvikelser har förekommit kommer du att få en detaljerad plan för korrigerande åtgärder.

När alla avvikelser har korrigerats kommer ASI att granska revisionsrapporten och utfärda certifikatet. Ditt företag kommer från och med då att finnas med på ASI:s webbplats.

Övervaknings- och återcertifieringsrevisioner utförs av DQS och säkerställer fortsatt överensstämmelse med ASI-standarden.

Banking13.png
Loading...

Hur mycket kostar en ASI-certifiering?

Kostnaden för ASI-certifiering beror bland annat på den valda revisionsstandarden, företagets storlek och antalet anställda. Vi ger dig gärna ett individuellt erbjudande för ditt företag utan att det innebär några förpliktelser.

Business2.png
Loading...

Varför DQS är den perfekta partnern för ASI-certifiering

  • Globalt nätverk av kontor och erfarna revisorer
  • Kunskap om nationella bestämmelser samt lokala kulturer och språk.
  • Mycket lösningsorienterad och kundfokuserad.
  • Smidig revisionsplanering och djupgående revisionsrapporter.
Contact-Africa-man-shutterstock_1752386525.jpg
Loading...

Begär en offert

Din lokala kontaktperson

Vi ger dig gärna en individuell offert för ASI - Aluminium Stewardship Initiative-certifiering.