Tietoa ASI-sertifioinnista

Aluminium Stewardship Initiative (ASI) on teollisuuden johtama aloite, jonka tavoitteena on edistää kestävyyttä koko alumiinin arvoketjussa. Sekä alumiiniteollisuus että alumiinin käyttäjät hyötyvät ASI-sertifioinnista osoittamalla sitoutumisensa sosiaalisiin, ympäristöllisiin ja eettisiin normeihin.

Osoittaa sitoutumisensa ympäristöön, eettisiin ja sosiaalisiin periaatteisiin

Toimitusketjun läpinäkyvyyden lisääminen

Vastaa kestävyystietoisten asiakkaiden odotuksiin

Erottuvat kilpailevista tuotteista

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Alumiini ja kestävä kehitys

Alumiinilla on hyvin erityisiä ominaisuuksia, jotka tekevät siitä erinomaisen resurssin kestävään talouteen siirtymisessä - näitä ovat muun muassa sen keveys ja erinomainen kierrätettävyys. Samaan aikaan alumiinin tuotannolla on kuitenkin merkittäviä vaikutuksia maapalloon, joita on hallittava ja lievennettävä.

ASI-sertifiointimenettelyn avulla tuottajat ja jalostusteollisuus voivat uskottavasti osoittaa, että ne ottavat huomioon korkeimmat ympäristölliset, sosiaaliset ja eettiset normit.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Zielgruppe
Loading...

Kenelle?

ASI-standardeja voidaan soveltaa koko alumiinin arvoketjussa bauksiitin louhinnasta sulatukseen, jalostukseen ja materiaalin jalostukseen. Myös teolliset käyttäjät, kuten auto- ja pakkausala, voivat soveltaa standardeja.

Mehrwert
Loading...

ASI-suorituskykystandardien sertifiointi

ASI-suorituskykystandardi kattaa kriittisiä näkökohtia, jotka vaikuttavat koko alumiinin arvoketjuun, kuten kasvihuonekaasupäästöt, jätehuolto, materiaalien hallinta, biologinen monimuotoisuus ja ihmisoikeudet.

Welche Arten
Loading...

ASI Chain of Custody -standardin sertifiointi

ASI Chain of Custody (CoC) -standardi täydentää ASI Performance Standard -standardia, ja se on ASI:n jäsenille vapaaehtoinen. CoC-standardi sisältää vaatimukset ASI-sertifioidun alumiinin alkuperäketjun perustamiseksi. Näin jatkotuotantoa ja jalostusta voidaan valvoa koko arvoketjussa.

Business28.png
Loading...

Mikä on ASI-sertifiointiprosessi?

Auditoinnin valmistelemiseksi yritysten on vastattava joukolla kysymyksiä, joiden avulla määritetään niiden nykytila.

Tässä riskiperusteisessa arvioinnissa määritetään, missä määrin standardin vaatimukset täyttyvät. Arvioinnin suorittaa tunnustettu DQS-auditoija.

Auditoija laatii auditointiraportin ja antaa sen sekä sinun että ASI:n saataville. Jos on ilmennyt poikkeamia, saat yksityiskohtaisen korjaussuunnitelman.

Kun kaikki poikkeamat on korjattu, ASI tarkastaa auditointiraportin ja myöntää sertifikaatin. Yrityksesi mainitaan ASI:n verkkosivustolla tästä lähtien.

DQS suorittaa valvonta- ja uudelleensertifiointiauditoinnit, joilla varmistetaan ASI-standardin jatkuva noudattaminen.

Banking13.png
Loading...

Kuinka paljon ASI-sertifiointi maksaa?

ASI-sertifioinnin kustannukset riippuvat muun muassa valitusta auditointistandardista, yrityksen koosta ja työntekijöiden määrästä. Teemme mielellämme yrityksellesi yksilöllisen tarjouksen ilman velvoitteita.

Business2.png
Loading...

Miksi DQS on täydellinen yhteistyökumppani ASI-sertifiointia varten?

  • Maailmanlaajuinen toimipisteiden ja kokeneiden auditoijien verkosto
  • Kansallisten säännösten sekä paikallisten kulttuurien ja kielten tuntemus
  • Erittäin ratkaisukeskeinen ja asiakaskeskeinen toimintaympäristö
  • Sujuva auditoinnin suunnittelu ja perusteelliset auditointiraportit

Pyydä tarjous

Markku Siivonen DQS Finland Oy Markkinointijohtaja markku.siivonen@dqs.fi puhelin 0400 455 292

Teemme mielellämme yksilöllisen tarjouksen ASI - Aluminium Stewardship Initiative -sertifioinnista.