Информация за сертификацията по ASI

Инициативата за управление на алуминия (Aluminium Stewardship Initiative - ASI) е инициатива, ръководена от индустрията, която има за цел да насърчи устойчивостта по цялата верига на създаване на  стойност на алуминия. Както алуминиевата индустрия, така и потребителите на алуминий се възползват от сертификацията по ASI, като демонстрират своята ангажираност към социалните, екологичните и етичните стандарти.

Демонстриране на екологичен, етичен и социален ангажимент

Повишаване на прозрачността на веригата за доставки

Удовлетворяване на очакванията на клиентите, които се интересуват от устойчивост

Отличаване от конкурентните продукти

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Алуминий и устойчивост

Алуминият има много специални свойства, които го правят чудесен ресурс за преход към устойчива икономика - сред тях са лекото му тегло и отличната му рециклируемост. Същевременно обаче производството на алуминий оказва значително въздействие върху планетата, което трябва да бъде управлявано и смекчавано.

 

Процесът на сертификация по ASI дава възможност на производителите и преработвателните индустрии да демонстрират достоверно, че вземат предвид най-високите екологични, социални и етични стандарти.

Вижте повече
Вижте по-малко
Zielgruppe
Loading...

За кого?

Стандартите на ASI могат да се прилагат по цялата верига за създаване на стойност на алуминия - от добива на боксит до топенето, рафинирането и преобразуването на материалите. Стандартите могат да се прилагат и от индустриални потребители, като например автомобилния сектор и производството на опаковки.

Mehrwert
Loading...

Сертификация по ASI Performance Standard

ASI Performance Standard обхваща критични аспекти, които засягат цялата верига за създаване на стойност на алуминия, включително емисии на парникови газове, управление на отпадъците, управление на материалите, биоразнообразие и човешки права.

Welche Arten
Loading...

Сертификация по ASI Chain of Custody Standard

Стандартът ASI Chain of Custody (CoC) допълва стандарта ASI Performance Standard и е доброволен за членовете на ASI. Стандартът CoC включва изисквания за създаване на верига на контрол за сертифициран от ASI алуминий. Това позволява по-нататъшното производство и обработка да бъдат контролирани по цялата верига на стойността.

Business28.png
Loading...

Какъв е процесът на сертифициране по ASI?

При подготовката за одита от компаниите се изисква да отговорят на редица въпроси, за да определят актуалното си състояние.

При тази оценка, основана на риска, се определя степента на изпълнение на изискванията на стандарта. Оценката се извършва от одобрен одитор на DQS.

Одиторът ще изготви одитен доклад и ще го предостави на Вас и на ASI. Ако са възникнали някакви несъответствия, ще получите подробен план за коригиращи действия.

Когато всички несъответствия са отстранени, ASI ще прегледа доклада от одита и ще издаде сертификат. От този момент нататък Вашата компания ще бъде включена в уебсайта на ASI.

Надзорните и ресертификационните одити се провеждат от DQS и осигуряват непрекъснато съответствие със стандарта ASI.

Banking13.png
Loading...

Колко струва сертифицирането по ASI?

Цената на сертифицирането по ASI зависи от избрания стандарт за одит, размера на компанията и броя на служителите, наред с други фактори. Ще се радваме да изготвим индивидуална необвързваща оферта за Вашата компания.

Business2.png
Loading...

Защо DQS е идеалният партньор за сертифициране по ASI

  • Глобална мрежа от офиси и опитни одитори
  • Познаване на националните разпоредби, както и на местните култури и езици
  • Висока ориентация към решения и насоченост към клиента
  • Безпроблемно планиране на одита и задълбочени одиторски доклади
Loading...

Запитване за оферта

Вашият местен контакт: инж. Свобода Шмидт

Ще се радваме да Ви предоставим индивидуална оферта за сертификация по ASI - Aluminium Stewardship Initiative.