Informace o certifikaci ASI

Aluminium Stewardship Initiative (ASI) je iniciativa vedená průmyslem, jejímž cílem je podporovat udržitelnost v celém hodnotovém řetězci hliníku. Z certifikace ASI těží jak hliníkárenský průmysl, tak uživatelé hliníku, kteří tak prokazují svůj závazek dodržovat sociální, environmentální a etické standardy.

Prokázání environmentálního, etického a sociálního závazku

Zvýšit transparentnost dodavatelského řetězce

Splnit očekávání zákazníků, kteří dbají na udržitelnost

Odlišit se od konkurenčních výrobků

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Hliník a udržitelnost

Hliník má velmi zvláštní vlastnosti, díky nimž je skvělým zdrojem pro přechod k udržitelnému hospodářství - patří k nim jeho nízká hmotnost a vynikající recyklovatelnost. Současně však výroba hliníku významně ovlivňuje planetu, což je třeba řídit a zmírňovat.

Proces certifikace ASI umožňuje výrobcům a zpracovatelskému průmyslu věrohodně prokázat, že zohledňují nejvyšší environmentální, sociální a etické standardy.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Zielgruppe
Loading...

Pro koho?

Standardy ASI lze uplatnit v celém hodnotovém řetězci hliníku, od těžby bauxitu až po tavení, rafinaci a transformaci materiálu. Normy mohou uplatňovat i průmysloví uživatelé, například v automobilovém a obalovém průmyslu.

Mehrwert
Loading...

Certifikace výkonnostních standardů ASI

Standard ASI Performance Standard zahrnuje kritické aspekty, které ovlivňují celý hodnotový řetězec hliníku, včetně emisí skleníkových plynů, nakládání s odpady, správy materiálů, biologické rozmanitosti a lidských práv.

Welche Arten
Loading...

Certifikace ASI Chain of Custody Standard

Standard ASI Chain of Custody (CoC) doplňuje standard ASI Performance Standard a je pro členy ASI dobrovolný. Standard CoC zahrnuje požadavky na vytvoření kontrolního řetězce pro hliník certifikovaný ASI. To umožňuje kontrolu další výroby a zpracování v celém hodnotovém řetězci.

Business28.png
Loading...

Jak probíhá certifikační proces ASI?

V rámci přípravy na audit musí společnosti odpovědět na řadu otázek, aby zjistily svůj současný stav.

Toto hodnocení založené na posouzení rizik určuje, do jaké míry jsou splněny požadavky normy. Posouzení provádí uznávaný auditor DQS.

Auditor vypracuje zprávu o auditu a zpřístupní ji vám i společnosti ASI. Pokud se vyskytly nějaké neshody, obdržíte podrobný plán nápravných opatření.

Po odstranění všech neshod společnost ASI přezkoumá zprávu z auditu a vydá certifikát. Od tohoto okamžiku bude vaše společnost uvedena na webových stránkách ASI.

Dohledové a recertifikační audity provádí společnost DQS a zajišťují trvalou shodu s normou ASI.

Banking13.png
Loading...

Kolik stojí certifikace ASI?

Náklady na certifikaci ASI závisí mimo jiné na zvoleném standardu auditu, velikosti společnosti a počtu zaměstnanců. Rádi vám nezávazně vypracujeme individuální nabídku pro vaši společnost.

Business2.png
Loading...

Proč je DQS ideálním partnerem pro certifikaci ASI

  • Globální síť poboček a zkušených auditorů
  • Znalost národních předpisů i místních kultur a jazyků
  • Vysoká orientace na řešení a zaměření na zákazníka
  • Hladké plánování auditu a podrobné zprávy o auditu
Loading...

Vyžádejte si cenovou nabídku

Váš místní kontakt

Rádi vám poskytneme individuální nabídku pro certifikaci ASI - Aluminium Stewardship Initiative.