In het dagelijkse bedrijfsleven worden degenen die verantwoordelijk zijn voor een kwaliteitsmanagementsysteem vaak vertegenwoordigers van het kwaliteitsmanagement genoemd. In de officiële teksten van de kwaliteitsmanagementnorm ISO 9001 wordt echter alleen gesproken over een "vertegenwoordiger van het topmanagement", niet over een vertegenwoordiger van het kwaliteitsmanagement. En dit alleen tot en met de versie ISO 9001:2008.

De huidige norm uit 2015 wijst de verantwoordelijkheid voor het kwaliteitsmanagementsysteem duidelijker en uitgebreider dan voorheen toe aan het topmanagement. Het is dan ook niet meer dan logisch dat ISO 9001:2015 niet langer een vertegenwoordiger van het topmanagement vereist. In plaats daarvan is het topmanagement nu verantwoordelijk voor het managementsysteem.

Een overzicht

Tot de herziening van ISO 9001 in 2015 werd de vertegenwoordiger van het topmanagement door de bedrijfsleiding aangesteld om zich bezig te houden met de kwesties van het kwaliteitsmanagementsysteem. Het bijzondere hieraan was dat de vertegenwoordiger van het kwaliteitsmanagement zelf een lid van het topmanagement moest zijn. Hij of zij moest de volledige verantwoordelijkheid voor het QMS op zich nemen en had de bijbehorende bevoegdheid nodig om richtlijnen uit te vaardigen.

De vertegenwoordiger van het topmanagement nam echter vaak niet de vele taken op zich die in verband met het managementsysteem moesten worden uitgevoerd, maar delegeerde deze aan andere werknemers. Anderzijds werden in het bedrijf vaak overeenkomstige functies gecreëerd en opgevuld met mensen die verantwoordelijk waren voor het QMS.

De vertegenwoordiger van het topmanagement in ISO 9001:2015

Toen de ISO 9001-norm met de grote herziening van 2015 de topmanagementvertegenwoordiger afschafte om de verantwoordelijkheid voor kwaliteitsmanagement, inclusief de verantwoording, over te dragen aan alle leden van het topmanagement, werd vaak gehoord dat deze functie nu niet meer nodig was.

ISO 9001:2015 vereist niet expliciet de aanstelling van een vertegenwoordiger van het kwaliteitsmanagement of een kwaliteitsmanager. Uit hoofdstuk 5.3.3 "Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden" wordt echter al snel duidelijk dat een bedrijf met een effectief kwaliteitsmanagementsysteem zonder een dergelijke functie moeite zal hebben om aan de normeisen te voldoen.

Loading...

DQS Auditrichtlijn ISO 9001:2015 in de praktijk.

De meest gestelde auditvragen en mogelijke bewijzen.
Meer dan alleen een checklist!

Van experts uit de praktijk.

Wat zijn de taken van de vertegenwoordiger voor kwaliteitsborging?

De meeste bedrijven zijn zich er tegenwoordig van bewust dat ze voor een soepel lopend kwaliteitsmanagementsysteem zowel de competentie als de middelen van een vertegenwoordiger voor kwaliteitsmanagement nodig hebben. Tegelijkertijd rapporteren ze nog steeds aan het topmanagement. Evenzo is er vrijwel niets veranderd aan de fundamentele taak om de normvereisten in praktijk te brengen.

Een vertegenwoordiger voor kwaliteitsmanagement moet er onder andere voor zorgen dat

  • het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen van de norm
  • de bedrijfsprocessen geschikt zijn om de beoogde resultaten te bereiken
  • het topmanagement regelmatig wordt geïnformeerd over de prestaties van het kwaliteitsmanagementsysteem
  • voortdurende verbetering binnen de onderneming wordt gewaarborgd
  • storingsanalyses worden uitgevoerd en overeenkomstige statistieken worden opgesteld
  • de werknemers worden opgeleid in alle aspecten van de kwaliteitszorg
  • interne audits worden gepland en uitgevoerd
  • gedocumenteerde informatie wordt gewaarborgd en gecontroleerd
  • externe certificeringsaudits worden gecoördineerd en begeleid.

 

Conclusie - de vertegenwoordiger voor kwaliteitsborging vandaag

De term "vertegenwoordiger voor kwaliteitsmanagement", zoals die in het dagelijks leven van ondernemingen wordt gebruikt, is niet afkomstig uit de norm. Tot de versie van ISO 9001:2008 was er de "vertegenwoordiger van het topmanagement" die, als lid van het topmanagement, de verantwoordelijkheid voor het kwaliteitsmanagementsysteem op zich nam en de bevoegdheid had om richtlijnen uit te vaardigen.

Toen de "vertegenwoordiger van het topmanagement" in 2015 bij de grote herziening werd afgeschaft en vervangen door het volledige topmanagement, bleef de functie echter meestal in het bedrijf. Met name kwaliteitsmanagers die de doelen en motieven van hun leidinggevenden begrepen, de behoefte aan goede dienstverlening signaleerden en op basis daarvan een dienstenaanbod ontwikkelden, worden in het bedrijf erkend om hun nut en bijdragen aan de resultaten.

dqs-empfang-r-suehring
Loading...

We beantwoorden graag uw vragen

Met welke inspanning moet u rekening houden om uw kwaliteitsmanagementsysteem te laten certificeren volgens ISO 9001? Laat u informeren. Zonder verplichting en gratis.

Auteur
Ute Droege

DQS-expert voor kwaliteitsmanagementsystemen, sinds lange tijd auditor en ervaren trainer voor ISO 9001.

Loading...