Međunarodna norma ISO 9000 riječ djelotvornost definira kao:

"U kojoj se mjeri ostvaruju planirane aktivnosti i planirani rezultati."

ISO 9000:2015-11 - Sustavi upravljanja kvalitetom –  Temeljna načela i terminološki rječnik

Ova definicija omogućava procjenu planiranih aktivnosti i njihovih rezultata kao:

  • Manje djelotvorni
  • Vrlo djelotvorni
  • 80 % djelotvorni, etc.

To znači i da je aktivnost zapravo djelotvorna samo kada je planirani rezultat u potpunosti ostvaren u željenoj kvaliteti.

Odlučujući faktor je stoga što je navedeno kao planirani rezultat: na primjer, ako je cilj prevencija kvarova od 95%, onda su mjere koje postižu taj cilj djelotvorne. Ako je cilj prevencija grešaka od 98%, onda iste mjere vjerojatno više nisu dovoljno djelotvorne. Međutim, djelotvornost određene mjere koja vodi do planiranih rezultata nije tako značajna ako se u obzir ne uzme i učinkovitost.

Autor
Ute Droege

DQS stručnjak za sustave upravljanja kvalitetom, dugogodišnji auditor i iskusni trener za ISO 9001.

Loading...