Het woord doeltreffendheid wordt in de internationale norm ISO 9000 als volgt gedefinieerd:

"Mate waarin geplande activiteiten worden gerealiseerd en geplande resultaten worden bereikt."

ISO 9000:2015-11 - Kwaliteitsmanagementsystemen - Basisbegrippen en vocabulaire

Deze definitie geeft ruimte voor de beoordeling van geplande activiteiten en de resultaten daarvan als zijnde

  • Minder effectief
  • Zeer effectief
  • 80 % effectief, enz.

Omgekeerd betekent dit dat een activiteit pas werkelijk doeltreffend is als het geplande resultaat volledig wordt bereikt in de gewenste kwaliteit.

Doorslaggevend is dus wat als het geplande resultaat wordt genoemd: Als het doel bijvoorbeeld 95% foutpreventie is, dan zijn maatregelen die dit doel bereiken effectief. Als de doelstelling 98% foutpreventie is, dan zijn dezelfde maatregelen waarschijnlijk niet effectief genoeg. De doeltreffendheid van een maatregel die tot geplande resultaten leidt, is echter niet erg zinvol als niet ook naar de efficiëntie ervan wordt gekeken.

Auteur
Ute Droege

DQS-expert voor kwaliteitsmanagementsystemen, sinds lange tijd auditor en ervaren trainer voor ISO 9001.

Loading...