Globalni ciljevi održivog razvoja (SDG*) i ISO 50001: ova dva pojma imaju skoro direktnu povezanost. Gdje Ciljevi održivog razvoja Ujedinjenih naroda u 7. cilju pozivaju na osiguranje dostupne, pouzdane, održive i suvremene energije po pristupačnim cijenama za sve, međunarodna norma ISO 50001 postavlja zahtjeve za sustave upravljanja energijom s istim ciljevima. Primarno je usmjerena na povećanje energetske učinkovitosti kroz trajno poboljšavanje uspješnosti upravljanja energijom, posebno u industriji. Kako ISO 50001 doprinosi ostvarenju 7. Cilja Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda?

*Sustainable Development Goals - Ciljevi održivog razvoja

Loading...

Globalni ciljevi održivog razvoja (Sustainable Development Goals - SDG) predstavljaju ključne poruke Agende 2030 objavljene 2015. godine. 17 ciljeva za promicanje održivog mira i prosperiteta usmjereni su na sve u svijetu: vlade, poduzeća i znanost, kao i na društvo u cjelini i same potrošače. Ciljeve treba postići na globalnoj razini i u svim državama članicama UN-a do 2030. godine, a u nekim slučajevima već su postignuti do 2020. godine.

Međunarodna norma za upravljanje energijom ISO 50001 igra važnu ulogu u sklopu 7. cilja "pristupačna i sigurna energija".

S ukupno 169 pojedinačnih ciljeva, Globalni ciljevi održivog razvoja (SDG) predstavljaju poziv društvu za integraciju ideje održivosti u svaku aktivnost. Ciljevi održivog razvoja temelje se na tri stupa održivosti "društveni", "ekološki" i "ekonomski" i bave se, između ostalog, sljedećim temama:

Hrana
Rad
Zdravlje
Okoliš
Energija
itd.

 

Globalni ciljevi i ISO 50001

Sustavi upravljanja koji slijede međunarodne ISO norme sve više pridonose provedbi Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Ove ISO norme mogu podržati održivi razvoj našeg društva i postizanje globalnih ciljeva. To se postiže primjenom i realizacijom mjera i struktura koje zahtijevaju odgovarajući standardi.

Primjer za to je interakcija između Ciljeva održivog razvoja i ISO 50001.

 

7. cilj Globalnih ciljeva: Pristupačna i sigurna energija

Ključne izjave o temi održivosti "energija" formulirane su u 7. cilju. Prema ovom cilju, treba osigurati da svi ljudi diljem svijeta imaju "pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve. Tri podcilja ukratko navode što potrebno da se to i postigne:

  • Značajno povećanje udjela obnovljivih izvora energije u globalnoj kombinaciji izvora energije (7.2)
  • Udvostručenje stope povećanja energetske učinkovitosti (7.3)
  • Povećana međunarodna suradnja kako bi se olakšao pristup istraživanju i tehnologiji čiste energije, uključujući ulaganje u energetsku infrastrukturu i promicanje tehnologije čiste energije (7.a).

Globalni ciljevi i ISO 50001 za upravljanje energijom

Prema Ujedinjenim narodima, sva tri podcilja trebaju se postići najkasnije do 2030. godine. Norma ISO 50001 za sustave upravljanja može dati važan doprinos dvama podciljevima „veći udio obnovljivih izvora energije“ i „povećanje energetske učinkovitosti“. Samo treći podcilj nije relevantan u pogledu norme za sustave upravljanja energijom.

7. Globalni cilj "pristupačna i sigurna energija" je povezan s četiri druga globalna cilja:

  • Poljoprivreda (2. Cilj)
  • Održivi urbani razvoj (11. Cilj)
  • Održiva potrošnja (12. Cilj)
  • Zaštita klime (13. Cilj)

 

7. Cilj i ISO 50001: Povećanje energetske učinkovitosti

Tvrtke s certificiranim sustavom upravljanja energijom (EnMS) u skladu s ISO 50001:2018 doprinose podcilju 7.3 s povezanim povećanjem energetske učinkovitosti i smanjenjem potrošnje energije, jer je upravo taj aspekt u fokusu međunarodne norme. U tom kontekstu manje je važno je li povećanje energetske učinkovitosti u poduzeću ekonomski ili bolje rečeno ekološki motivirano – ili oboje.

Sve više tvrtki diljem svijeta implementira sustav upravljanja energijom u skladu s ISO 50001 - iz područja industrija, kao i pružatelji usluga i javna tijela. Najnovija ISO anketa iz 2018. godine pokazuje nešto manje od 20 000 tvrtki certificiranih u skladu s normom upravljanja energijom, što uključuje oko 45 000 lokacija – a trend je u porastu.

 

Globalni ciljevi i ISO 50001: Ubrzanje!

ISO 50001 je stoga prikladan za cilj udvostručavanja stope povećanja energetske učinkovitosti do 2030. godine Čak je i prvo izdanje norme iz 2011. godine tvrtkama pružilo prikladan okvir za uštedu energije i značajno povećanje energetske učinkovitosti. Revizijom iz 2018. godine uvedena je zajednička osnovna struktura svih novijih normi ISO sustava upravljanja, s jedinstvenim osnovnim tekstovima i zajedničkim osnovnim pojmovima i definicijama.

Takozvana struktura visoke razine (High Level Structure - HLS) daje najbolje uvjete za integraciju zahtjeva različitih normi. Pojednostavljuje spajanje zahtjeva sličnih tema u već postojeće strukture i procese i na taj način olakšava spajanje upravljanja energijom u integrirani sustav upravljanja.

Loading...

Struktura visoke razine - prilika za integrirani sustav upravljanja

Saznajte više o

  • 10 razloga za integrirani sustav upravljanja

Uključuje i vizualnu usporedbu "pet najvećih" normi za sustave upravljanja.

Osim toga, izdanje norme iz 2018. godine donijelo je niz poboljšanja i inovacija. To uključuje zahtjeve koji su strateški i tehnički orijentirani, ali i one koji se usredotočuju na predanost uprave kao i svih onih koji su uključeni u sustav upravljanja energijom općenito. Sve to s ciljem osiguravanja učinkovitosti i trajnog poboljšavanja sustava upravljanja energijom.

 

7. Cilj: Obnovljiva energija kao preporuka

ISO 50001 ne igra važnu ulogu u pogledu 7. 2 Cilja održivog razvoja. Norma na nekoliko mjesta spominje obnovljive izvore energije kao sasvim preporučljive, na primjer u Dodatku A.8.2 (Tumačenje). Međutim, naglašava neobvezujuću prirodu takve preporuke: "Za nove objekte/lokacije treba razmotriti poboljšane tehnologije i procese, alternativne vrste energije kao što su obnovljivi izvori ili energije koje manje zagađuju."

Norma također posebno naglašava poznatu činjenicu da za povećanje energetske učinkovitosti nije važno iz kojih izvora dolazi električna energija (A.6.3). U Dodatku A.8.3 (Nabava), stoji slična izjava. Tamo se, u biti, navodi da promjena ili povećanje nabave obnovljive energije izvan opsega sustava upravljanja energijom nema utjecaja na potrošnju energije, niti na poboljšanje uspješnosti upravljanja energijom. Ipak, napominje se da obnovljivi izvori energije mogu imati pozitivne utjecaje na okoliš.

Jedno je ipak jasno. Organizacija će dobiti certifikat prema ISO 50001 čak i ako koristi samo energiju iz ugljena. Međutim, to onda ispunjava sve zahtjeve norme za sustave upravljanja energijom u pogledu povećanja energetske učinkovitosti i drugih kriterija. ISO 50001 je samo norma za sustave upravljanja koja nije prvenstveno usmjerena na održivost. Fokus je na trajnom poboljšanju uspješnosti upravljanja energijom i postizanju željenih rezultata korištenjem odgovarajućih procesa.

 

Zaključak: Kako se ISO 50001 isplati u kontekstu 7. Cilja Globalnih ciljeva

ISO 50001 ima sve što je potrebno za približavanje 7. Cilju održivog razvoja – posebno podcilju 7.3. Implementacija norme (uključujući certifikaciju) stoga može biti prvi konkretan korak prema ispunjenju 7. Cilja. ISO 50001 organizacijama nudi prikladan okvir za značajno povećanje energetske učinkovitosti i na taj način smanjenje potrošnje energije. Činjenica da se ISO 50001, kao norma za sustave upravljanja, prvenstveno fokusira na strateške aspekte i daje financijske poticaje ne može se gledati kao mana. Uostalom, niži troškovi energije i/ili porezne uštede prava su prednost za korisnike.

 

Povjerenje i stručnost

Što DQS može učiniti za vas: Kao međunarodno priznato certifikacijsko tijelo za sustave i procese upravljanja, provodimo više od 30 000 dana na auditima godišnje. Naša prednost počinje tamo gdje završavaju provjerni popisi. Naši auditori su specijalizirani za davanje vrijednih uvida sa svojom opsežnom tehničkom i industrijskom stručnošću. To vam omogućuje daljnji razvoj vašeg sustava upravljanja i trajno poboljšanje uspješnosti vaše organizacije. Vjerujte nam na riječ! Veselimo se razgovoru s vama. Kontaktirajte nas sada.

Autor
Julian König

Kao voditelj upravljanja proizvodima i akreditacije u DQS-u i stručnjak za ISO 50001, Julian König je odgovoran za podršku i razvoj proizvoda u skladu s akreditacijom za DQS-ove fokusne proizvode. Raznovrsnost znanja u njegovom timu osigurava snažnu povezanost s potrebama tržišta. Zbog svoje stručnosti u području standarda za sustave upravljanja traženi je autor i predavač.

 

Loading...