Mnoge se tvrtke danas oslanjaju na sustav upravljanja energijom kako bi povećale svoju energetsku učinkovitost uz istovremeno smanjenje potrošnje energije i odgovarajućih troškova. Međutim, mala i srednja poduzeća (MSP) ranije su izbjegavala sveobuhvatni sustav upravljanja zbog troškova. Od rujna 2021. ISO 50005 dostupan je kao smjernica koja pruža jednostavan i postepen uvod u upravljanje energijom. On sadrži niz primjera pomoći i implementacije kako bi se tvrtkama pomoglo da odrede svoj status energetske učinkovitosti i provedu mjere za poboljšanje.

Za uvođenje sustava upravljanja energijom (energy management system - EnMS) u početku je potrebno mnogo truda. Tijekom implementacije tvrtka mora odrediti energetski tim, koji će biti posvećen samo tome zadatku. Također, jednostavne promjene kao što su prilagodbe procesa ili obuke obično nisu dovoljne za poboljšanje energetske učinkovitosti.

Vrlo često postoji potreba za ulaganjem u novu, učinkovitiju tehnologiju. Ovdje može biti koristan pouzdan izračun profitabilnosti temeljen na normi EN 17463 (VALERI).

U tom kontekstu, nije neobično to da organizacije izbjegavaju implementaciju sveobuhvatnog sustava upravljanja energijom prema ISO 50001 i oslanjaju se na svoj prijašnji, često prilično nestrukturiran pristup. Podršku pri implementaciji pruža novi standard ISO 50005, koji je objavljen na engleskom jeziku 2021. godine (ISO 50005:2021).

ISO 50005:2021 Sustavi upravljanja energijom — Smjernice za postupnu implementaciju

Standard je dostupan na web stranici ISO organizacije.

Vodič, koji se ne može certificirati, klijentima omogućuje polagani, postupni uvod u upravljanje energijom. U najboljem slučaju to kasnije dovodi do sveobuhvatnog sustava upravljanja u skladu s normom ISO 50001. ISO 50005 usklađen je s međunarodnom normom ISO 50001:2018, ali ne pokriva sve zahtjeve energetske norme.

ISO 50005 - Model zrelosti s četiri razine

Novi ISO 50005 vodič temelji se na pristupu postupne implementacije s dvanaest elemenata, odgovarajućim pojedinačnim temama i četiri razine zrelosti za svaki element. Sadržaj zahtjeva odnosi se na odgovarajuće dijelove norme ISO 50001.

Prvi je korak utvrđivanje trenutnog energetskog statusa tvrtke. Ovo tvrtkama omogućuje da odrede razinu na kojoj mogu započeti upravljanje energijom. Na temelju toga tvrtke postavljaju konkretne ciljeve prilagođene situaciji kako bi kontinuirano poboljšavale svoju energetsku učinkovitost.

ISO 50005 je stoga i učinkovit alat za realnu samoprocjenu razine zrelosti povezane s energijom u vašoj organizaciji. 

Četiri razine zrelosti u ISO 50005

Četiri razine zrelosti koje se nadovezuju jedna na drugu opisane su u Točki 4 ISO 50005:

Razina 1 - Omogućavanje

 • Nema sustavne prakse upravljanja energijom

Razina 2 - Poboljšanje

 • Uvedena energetska politika 
 • Uveden energetski tim 
 • Analiza podataka o potrošnji energije i troškovima energije
 • Procjena mogućnosti uštede energije
 • Donekle su uvedene sustavne prakse upravljanja energijom

Razina 3 - Nastajanje

 • Prakse sustavnog upravljanja energijom
 • Strateško upravljanje energijom
 • Poboljšanje praćenja i evaluacije
 • Zakonska usklađenost kao zahtjev sustava upravljanja energijom
 • Organizacija koja raste

Razina 4 - Uspostava

 • Stalno poboljšavanje sustava upravljanja energijom
 • Stalni rast uspješnosti upravljanja energijom
 • Implementacija temeljnih elemenata ISO 50001
 • Spremnost za gap analizu prema ISO 50001

Primjer: Točka 5.4

Element 4 - Energetska procjena, tema značajne upotrebe energije (SEU).

Tema

Razina 1

Razina 2

Razina 3

Razina 4

SEU

(područja sa značajnom upotrebom energije)

-

Određivanje SEU-a.

Određivanje trenutne energetske izvedbe svakog SEU-a.

Određivanje pojedinaca koji obavljaju aktivnosti koje mogu djelovati ili utjecati na SEU.

Techniker mit Laptop und Funkgerät gibt Messdaten aus einer Industrieanlagen-Komponente durch.
Loading...

Prijedlog: Pročitajte više o ovoj temi u našem članku o  Značajnoj upotrebi energije (SEU).

Loading...

Sustavno upravljanje energijom

Iskoristite znanje i iskustvo naših stručnjaka. Saznajte više o zahtjevima standarda upravljanja energijom ISO 50001 i sedam koraka za implementaciju u našoj besplatnoj bijeloj knjizi.

Dvanaest elemenata

Dvanaest ključnih elemenata norme ISO 50005 temelje se na međunarodnoj normi ISO 50001.

Broj i naziv elementa
Element 1 Kontekst organizacije
Element 2 Vodstvo
Element 3 Resursi
Element 4 Energetska procjena
Element 5 Pokazatelji energetske učinkovitosti i energetska osnovica
Element 6 Ciljevi, energetski ciljevi i planovi djelovanja
Element 7 Kompetencija i svijest
Element 8 Rad i održavanje
Element 9 Nabava i dizajn
Element 10 Proces komuniciranja i usmjeravanja dokumentiranih informacija
Element 11 Praćenje, mjerenje, analiza i procjena uspješnosti povezane s energijom
Element 12 Procjena i poboljšanje upravljanja

Točka 5 standarda dodjeljuje kriterije jednoj temi svakog elementa, koji odgovaraju tome koliko su postignute ranije navedene četiri razine zrelosti. Kriteriji se međusobno nadovezuju i ukazuju na to što organizacija mora učiniti kako bi postigla određenu razinu zrelosti. Ako kriterij nije naveden, određena tema ne igra nikakvu ulogu u klasifikaciji.

Ispunjavanje zahtjeva razine 4 već ukazuje na višu razinu energetske učinkovitosti. U ovom slučaju gap analiza može utvrditi koji su koraci još potrebni kako bi se dosegla razina sveobuhvatnog sustava upravljanja koji se može certificirati prema normi ISO 50001.

Dodaci ISO 50005 su praktični

U Dodatku A, ISO 50005 donosi širok raspon pomoći i primjera implementacije za svaki od dvanaest ključnih elemenata. Ovo tvrtkama znatno olakšava određivanje statusa energetske učinkovitosti koji se na njih odnosi, kao i provedbu postepenih mjera kojima se neprestano poboljšava njihova uspješnost upravljanja energijom.

Dodatak B detaljno opisuje kriterije za svaku razinu i povezuje odjeljke i pododjeljke ISO 50001 i odgovarajućih elemenata. Ova je usporedba osobito korisna jer vodič nije strukturiran prema Strukturi visoke razine (High Level Structure - HLS). To čini izravnu usporedbu s točkama i zahtjevima iz ISO 50001:2018 - na primjer, za gap analizu - težom.

ISO 50005 - financijska naknada u slučaju trgovanja emisijama goriva

ISO 50005 ima i političku važnost: u Njemačkoj, na primjer, poduzeća koja djeluju na međunarodnoj razini, a koja su aktivna u sektoru koji je posebno pogođen problemom istjecanja ugljika* te su u nepovoljnom položaju zbog trgovanja emisijama goriva, mogu dobiti financijsku naknadu. To je određeno u Uredbi o istjecanju ugljika - BECV od 28. srpnja 2021. Jedan od preduvjeta je da tvrtke na koje se to odnosi uvedu sustav upravljanja energijom i na taj način provode mjere uštede koje rezultiraju smanjenjem potrošnje energije i njihove emisije stakleničkih plinova.

*Istjecanje ugljika Premještaj emisija CO2 obuhvaćenih Europskim sustavom trgovanja emisijama u zemlje izvan EU-a kako bi se zaobišli europski zahtjevi za emisije stakleničkih plinova.

Za tvrtke koje troše manje od 10 GWh energije fosilnih goriva godišnje, dokaz o sustavu upravljanja energijom prema ISO 50005 (razina 3) mogući je pandan za dobivanje kompenzacije. Dokaz o kompenzacijama mora potvrditi auditorsko tijelo kao što je DQS.

iso-50001-certification-dqs-two persons using solar panels and wind turbine
Loading...

ISO 50001 certifikacija

Koliko ćete truda trebati uložiti za certifikaciju svoga sustava upravljanja energijom? Saznajte besplatno i bez obveze.

Više o pravnom kontekstu (samo EU/Njemačka)

Zakon o financiranju energetike (EnFG)

Zakon o financiranju energetskog zaokreta u elektroenergetskom sektoru putem sredstava savezne vlade i novčanih naknada

Ovaj poseban program ujednačavanja iznimna je odredba prema kojoj poduzeća koja su veliki potrošači električne energije, kao i druge odgovarajuće strane, mogu primiti ograničenje na naknade za električnu energiju kako bi se osigurala konkurentnost. Temelj za to je Zakon o financiranju energetike od 1. siječnja 2023. godine. 

Ovim se Zakonom namjeravaju standardizirati ograničenja iznosa naknada u elektroenergetskom sektoru i objediniti u jedan zakon. On zamjenjuje prijašnje propise o "posebnom programu ujednačavanja" u njemačkom Zakonu o obnovljivim izvorima energije (ukidanje Odjeljka 63 navedenog Zakona). Odjeljak 28 Zakona o financiranju energetike sadrži najvažnije nove propise za tvrtke koje su veliki potrošači električne energije. 

Cilj posebnog programa ujednačavanja i dalje je ograničavanje naknada* koje plaćaju poduzeća koja su veliki potrošači električne energije kako bi se održala međunarodna konkurentnost.

*Naknada = naknada prema njemačkom Zakonu o kombiniranoj toplinskoj i električnoj energiji (KWKG) plus naknada za offshore mrežu, naknada prema Zakonu o izvorima obnovljive energije (EEG) ukinuta je od srpnja 2022.

 

Kompenzacija cijene električne energije (SPK)

Isplata pomoći poduzećima koja su veliki potrošači električne energije za kompenzaciju neizravnih troškova CO2; direktiva od 24. kolovoza 2022.

Prema članku 10.a, stavku 6. Direktive 2003/87/EZ, s izmjenama i dopunama od 14. ožujka 2018., države članice mogu dodijeliti državnu potporu u korist sektora ili podsektora za koje se smatra da su izloženi značajnom riziku od istjecanja ugljika zbog troškova emisije stakleničkih plinova koji se prenose na cijenu električne energije, kako bi se nadoknadili navedeni troškovi.

Rješavanjem rizika od istjecanja ugljika nastoji se postići ekološki cilj budući da, u nedostatku obvezujućeg međunarodnog sporazuma o smanjenju emisija stakleničkih plinova, potpora ima za cilj spriječiti povećanje globalnih emisija stakleničkih plinova uzrokovanih preseljenjem proizvodnih aktivnosti izvan Europske unije.

Stoga kompenzacija cijene električne energije služi i za postizanje ciljeva Direktive 2003/87/EZ. Kako bi se smanjio rizik od preseljenja proizvodnih aktivnosti izvan Europske unije, ovom se Direktivom dodjeljuju potpore za nadoknadu troškova emisija stakleničkih plinova koji se prenose na cijenu električne energije.

Zahtjevi vezani za kompenzaciju cijene električne energije

Kao zahtjev Uredbe o istjecanju ugljika, ovdje se za kompenzaciju cijene električne energije primjenjuju sustav upravljanja energijom prema ISO 50001, upravljanje okolišem prema Uredbi EMAS i ISO 50005. Potrebno je provesti sljedeća ulaganja u mjere energetske učinkovitosti:

Od 2021. do i uključujući 2024.: Ulaganja u mjere poboljšanja energetske učinkovitosti s razdobljem povrata od max. 3 godine. Iznos ulaganja mora odgovarati iznosu potpore od 2021. do 2024., pod uvjetom da su utvrđene dostatne mjere.

Od 2025.: Ulaganja u mjere poboljšanja energetske učinkovitosti s razdobljem povrata od max. 3 godine. Iznos investicije mora odgovarati čitavom iznosu potpore iz prethodne godine, pod uvjetom da je utvrđen dovoljan broj mjera. Ako je manje od 50% iznosa potpore uloženo u mjere, mjere se moraju ocijeniti metodom neto sadašnje vrijednosti prema DIN EN 17463, kao što je navedeno u Uredbi o istjecanju ugljika.

Implementacija upravljanja energijom s ISO 50005 - Zaključak

ISO 50005 smjernica je za postupno uvođenje sveobuhvatnog sustava upravljanja energijom koji se posebno odnosi na mala i srednja poduzeća, kao i na javne vlasti. Srž ove međunarodne norme čini dvanaest elemenata koji se temelje na ISO 50001 te su sadržajno pojednostavljeni. Odgovarajućim pojedinačnim temama dodjeljuje se stupanj zrelosti od 1 do 4 ovisno o tome koliko je norma zadovoljena.

Dostizanjem razine 4 za sve elemente poduzeće se približava razini učinkovitog sustava upravljanja. Kako bi se to u potpunosti postiglo, potrebno je provesti gap analizu te ukloniti utvrđene nedostatke.

U Njemačkoj, na primjer, tvrtka koja ispunjava razinu 3 prema smjernicama može to iskoristiti kao dokaz za financijsku kompenzaciju temeljenu na Uredbi o istjecanju ugljika.

DQS - Vaš certifikacijski partner

DQS je akreditiran od strane akreditacijskog tijela DAkkS za sve uobičajene standarde sustava upravljanja kao što su ISO 9001ISO 14001ISO 45001 ili ISO 50001. U pripremi za certifikaciju, predaudit može poslužiti kao početna procjena učinka kako bi se utvrdile snage i potencijal za napredak.

Za veće certifikacijske projekte, sastanak o planiranju projekta iznimna je prilika za upoznavanje DQS-a i njegovih revizora. Daljnja analiza sustava (stage 1 audit) služi za bilježenje vašeg sustava upravljanja s njegovim procesima, propisima i dokumentima. U certifikacijskom auditu (stage 2 audit) odvija se stvarna procjena sustava. Ako su ispunjeni svi zahtjevi standarda, od DQS-a ćete dobiti međunarodno priznati certifikat.

Autor
Tyrone Adu-Baffour

Inženjer zaštite okoliša s više od 10 godina iskustva kao projektni inženjer za energetsku učinkovitost i upravljanje energijom, kao i na području održivosti. Stručnjak je za DQS standarde i voditelj proizvoda za upravljanje energijom i klimom, kao i auditor za standarde ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001.

Loading...

Relevantni članci i događanja

Možda vas zanima
Blog
energie-header-blog-dqs-windraeder in tiefenperspektive
Loading...

Značajna upotreba energije (SEU): Važna poluga za uspješno upravljanje energijom

Blog
energie-header-blog-dqs-windraeder in tiefenperspektive
Loading...

Sustav upravljanja energijom prema ISO 50001

Blog
energie-header-blog-dqs-windraeder in tiefenperspektive
Loading...

Globalni ciljevi (SDG) i ISO 50001: Postizanje ciljeva održivosti