Dokažite svoju profesionalnost - sa EN 16636 sertifikatom

Kako bi se održao visok kvalitet i sigurnost kontrole štetočina u Evropi, uveden je sertifikat EN 16636. Profesionalni pružaoci usluga mogu biti podvrgnuti auditu prema ovom standardu i na taj način dokazati svoju stručnost na transparentan i sledljiv način.

Dokaz o profesionalnom pristupu kontroli štetočina

Garancija visokog nivoa kvaliteta usluga

Dobrobit životinja i usaglašenost sa životnom sredinom

Povećano poverenje kupaca

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Sertifikacija prema EN 16636 - veća sigurnost u kontroli štetočina

Standard EN 16636 je prvi put objavljen u martu 2015. od strane Evropskog komiteta za standardizaciju (CEN) nakon više od tri godine preliminarnog rada. Standard je razvijen da pokrene profesionalizaciju evropske industrije kontrole štetočinama. Sertifikacija prema EN 16636 omogućava kompanijama za kontrolu štetočina da pokažu svoju stručnost i kvalitet.

Standard se sastoji od dva centralna dela:

  • Zahtevi za procese kontrole štetočina.
  • Zahtevi za profesionalnu kompetentnost osoblja ili menadžmenta.

Prevashodni ciljevi standardizacije su veća sigurnost za potrošače i zaštita životne sredine.

Prikaži više
Prikaži manje
Zielgruppe
Loading...

Za koje kompanije je važan EN 16636?

EN 16636 je namenjen komercijalnim kompanijama za kontrolu štetočina koje sprovode procenu stanja, preventivne mere, konsultantske usluge i stvarne mere kontrole štetočina u drugim organizacijama. EN 16636 nije usmeren na pružaoce usluga koji nude rešenja za zaštitu ratarskih useva. Takođe se ne odnosi na pružaoce usluga rutinskog higijenskog čišćenja i dezinfekcije.

Gesetze
Loading...

Važne komponente standarda EN 16636

EN 16636 opisuje standardnu proceduru za analizu uzroka, analizu rizika, uspostavljanje mera i izveštavanje kompanija za kontrolu štetočina.

Izbor pružalaca usluga sertifikovanih prema EN 16636 može biti koristan za sertifikaciju sistema bezbednosti hrane prema IFS Food ili BRCGS Food standardima.

Prikaži više
Prikaži manje
Prozessorientierung
Loading...

Šta znači oznaka "CEPA Certified"?

Standard EN 16636 razvijen je na zahtev CEPA, Evropske konfederacije stručnjaka za štetočine. Kako bi se osiguralo da tela za sertifikaciju imaju potrebnu nadležnost za audit kompanija za kontrolu štetočina, auditori i tela za sertifikaciju su obučeni i odobreni od strane CEPA.
Kao jedno od prvih sertifikacionih tela koje je dobilo odobenje od strane CEPA, DQS ima dozvolu da obavlja sertifikacione audite u skladu sa EN 16636. Stoga naši kupci ne samo da dobijaju EN 16636 sertifikat, već im je dozvoljeno i korišćenje CEPA sertifikovanog znaka odobrenja.

Sve sertifikovane kompanije su navedene na web stranici CEPA.

Business28.png
Loading...

CEPA Procedura

U prvom koraku razgovaramo o vašoj kompaniji, vašem sistemu upravljanja i ciljevima sertifikacije. Na osnovu prikupljenih informacija ćemo u najkraćem roku uraditi detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.
Kako biste mogli proceniti u kojoj meri već ispunjavate zahteve standarda, CEPA je razvila besplatni alat za samoocenjivanje, koji je dostupan na www.cepa-europe.org.

Kada vaša kompanija bude spremna, dogovorićemo datum audita, a biće dodeljen auditor sa potrebnom ekspertizom i iskustvom u kontroli štetočina. Inicijalna provera će verifikovati da li vaše preduzeće ispunava zahteve EN 16636. Procena obično traje jedan radni dan i uključuje posetu auditora vašoj kompaniji (audit on-site).

Audit i njegove rezultate ocenjuje nezavisni sertifikacioni odbor DQS-a, koji odlučuje o izdavanju sertifikata. Dobićete izveštaj sa audita koji dokumentuje rezultate audita. Ako postoje bilo kakve neusaglašenosti, imate tri meseca da ih rešite i preduzmete odgovarajuće mere. Kada su sve neusaglašenosti otklonjene - ili ako ih nije ni bilo, izdaje se CEPA Certified® sertifikat. Sertifikat ima važnost tri godine.
Nakon što izdamo sertifikat, učitavamo ga u CEPA bazu podataka koja je dostupna vašim potencijalnim kupcima, što povećava vaše šanse za pronalaženje novih klijenata.

Da bi se održala ispunjenost zahteva, potrebno je uspešno sprovesti jedan nadzorni audit 18 meseci nakon prvobitne sertifikacione provere.

Dobićete novi detaljan izveštaj od auditora.

Tri godine posle prvobitne provere, sertifikat ističe.

Nakon što podnesete zahtev za obnavljanje, počinje novi trogodišnji sertifikacioni ciklus.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta EN 16636 sertifikacija?

Cena EN 16636 sertifikacije zavisi, između ostalog, od veličine vaše kompanije i složenosti procesa. Sa zadovoljstvom ćemo Vam napraviti informativnu individualnu ponudu za Vašu kompaniju, bez obaveza.

Business2.png
Loading...

Zašto kompanije treba da se sertifikuju prema EN 16636 kod DQS-a?

  • Opsežno znanje i višegodišnje iskustvo u prehrambenoj i hemijskoj industriji
  • CEPA-priznat sertifikat
  • Prepoznatljivost na tržištu, naročito, ali ne i samo u prehrambenoj industriji
  • Pouzdana podrška, pre, tokom i nakon audita
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zatražite ponudu

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Biće nam drago da Vam dostavimo detaljnu ponudu za EN 16636 CEPA sertifikaciju. Kontaktirajte nas!