Dokažite svoju profesionalnost - sa EN 16636 sertifikatom

Kako bi se održao visok kvalitet i sigurnost kontrole štetočina u Evropi, uveden je sertifikat EN 16636. Profesionalni pružaoci usluga mogu biti podvrgnuti auditu prema ovom standardu i na taj način dokazati svoju stručnost na transparentan i sledljiv način.

Dokaz o profesionalnom pristupu kontroli štetočina

Garancija visokog nivoa kvaliteta usluga

Dobrobit životinja i usklađenost sa životnom sredinom

Povećano poverenje kupaca

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Sertifikacija prema EN 16636 - veća sigurnost u kontroli štetočina

Standard EN 16636 je prvi put objavljen u martu 2015. od strane Evropskog komiteta za standardizaciju (CEN) nakon više od tri godine preliminarnog rada. Standard je razvijen da potakne profesionalizaciju evropske industrije kontrole štetočinama. Sertifikacija prema EN 16636 omogućava kompanijama za kontrolu štetočina da pokažu svoju stručnost i kvalitet.

Standard se sastoji od dva centralna dela:

  • Zahtevi za procese kontrole štetočina.
  • Zahtevi za profesionalnu kompetentnost osoblja ili menadžmenta.

Prevashodni ciljevi standardizacije su veća sigurnost za potrošače i zaštita životne sredine.

Prikaži više
Prikaži manje
Zielgruppe
Loading...

Za koje kompanije je važan EN 16636?

EN 16636 je namenjen komercijalnim kompanijama za kontrolu štetočina koje provode procene, preventivne mere, konsultantske usluge i stvarne mere kontrole štetočina u drugim organizacijama. EN 16636 nije usmeren na pružaoce usluga koji nude rešenja za zaštitu ratarskih useva. Također se ne odnosi na pružaoce usluga rutinskog čišćenja i dezinfekcije.

Gesetze
Loading...

Važne komponente standarda EN 16636

EN 16636 opisuje standardnu proceduru za analizu uzroka, analizu rizika, postavljanje mera i izveštavanje kompanija za kontrolu štetočina.

Izbor pružalaca usluga sertifikovanih prema EN 16636 može biti koristan za sertifikaciju sistema bezbednosti hrane prema IFS Food ili BRCGS Food standardima.

Prikaži više
Prikaži manje
Prozessorientierung
Loading...

Šta znači CEPA Certified?

Standard EN 16636 razvijen je na zahtev CEPA, Evropske konfederacije stručnjaka za štetočine. Kako bi se osiguralo da tela za sertifikaciju imaju potrebnu nadležnost za audit kompanija za kontrolu štetočina, auditori i tela za sertifikaciju su obučena i odobrena od strane CEPA.
Kao jedno od prvih sertifikacionih tela tela koje je dobilo odobenje od strane CEPA, DQS ima dozvolu da obavlja sertifikacione audite u skladu sa EN 16636. Stoga naši kupci ne samo da dobijaju EN 16636 sertifikat, već im je dozvoljeno i korišćenje CEPA sertifikovanog pečata odobrenja. Nadalje, sertifikovane kompanije su navedene na web stranici CEPA.

Business28.png
Loading...

CEPA Procedura

U prvom koraku sa nama razgovarate o vašoj kompaniji, vašem sistemu upravljanja i ciljevima sertifikacije. Na osnovu toga ćete u najkraćem roku od nas dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.
Kako biste mogli proceniti u kojoj meri već ispunjavate zahteve standarda, CEPA je razvila besplatni alat za samoprocenu, koji je dostupan na www.cepa-europe.org.

Kada vaša kompanija bude spremna, dobićete određen datum audita, a biće izabran auditor sa potrebnom ekspertizom i iskustvom u kontroli štetočina. Inicijalna procena će proveriti da li vaše preduzeće ispunava zahteve EN 16636. Procena obično traje jedan dan i uključuje posetu auditora.

Audit i njegove rezultate ocenjuje nezavisni sertifikacioni odbor DQS-a, koji odlučuje o izdavanju sertifikata. Dobićete audit izveštaj koji dokumentuje rezultate audita. Ako postoje bilo kakve neusklađenosti, imate tri meseca da ih rešite i preduzmete odgovarajuće mere. Kada su sve neusklađenosti otklonjene - ili ako ih nije ni bilo, izdaje se CEPA Certified® sertifikat. Sertifikat vredi tri godine.
Nakon što izdamo sertifikat, učitavamo ga u CEPA bazu podataka koja je dostupna vašim potencijalnim kupcima, što povećava vaše šanse za pronalaženje novih klijenata.

Da bi se održala ispravnost sertifikata, potrebna je nadzorni audit 18 meseci nakon prvobitne procene. Dobićete novi detaljan izveštaj od auditora. Tri godine posle prvobitne procene, sertifikat ističe. Ako želite da podnesete zahtev za obnavljanje, počinje novi ciklus od 3 godine.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta EN 16636 sertifikacija?

Cena EN 16636 sertifikacije zavisi, između ostalog, od veličine vaše kompanije i složenosti procesa. Sa zadovoljstvom ćemo Vam napraviti individualnu ponudu za Vašu kompaniju, bez obaveza za vas.

Business2.png
Loading...

Zašto kompanije treba da se sertifikuju prema EN 16636 kod DQS-a?

  • Opsežno znanje i iskustvo u industriji
  • CEPA-priznat sertifikat
  • Prepoznatljivost na tržištu, naročito, ali ne i samo u prehrambenoj industriji
  • Pouzdana podrška, pre, tokom i nakon audita
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zatražite ponudu

Vaš lokalni kontakt

Biće nam drago da Vam dostavimo prilagođenu ponudu za EN 16636 CEPA sertifikaciju.