Prokažte svou odbornost - s certifikací EN 16636

Aby se v Evropě udržela vysoká úroveň kvality a bezpečnosti v oblasti ochrany proti škůdcům, byla zavedena certifikace EN 16636. Profesionální poskytovatelé služeb mohou být auditováni podle této normy a prokázat tak svou odbornost transparentním a dohledatelným způsobem.

Důkaz o profesionální ochraně proti škůdcům

Záruka vysoké úrovně kvality

Dodržování požadavků na dobré životní podmínky zvířat a ochranu životního prostředí

Zvýšená důvěra zákazníků

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Certifikace podle normy EN 16636 - větší bezpečnost při hubení škůdců

Norma EN 16636 byla poprvé zveřejněna v březnu 2015 Evropským výborem pro normalizaci (CEN) po více než třech letech přípravných prací. Norma byla vyvinuta s cílem podpořit profesionalizaci evropského odvětví ochrany proti škůdcům. Certifikace podle normy EN 16636 umožňuje společnostem zabývajícím se ochranou proti škůdcům prokázat jejich odbornost a kvalitu.

Norma se skládá ze dvou hlavních částí:

  • Požadavky na procesní operace hubení škůdců.
  • Požadavky na odbornou způsobilost pracovníků nebo managementu.

Prvořadým cílem normalizace je větší bezpečnost pro spotřebitele a ochrana životního prostředí.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Zielgruppe
Loading...

Pro které podniky je norma EN 16636 důležitá?

Norma EN 16636 je určena komerčním společnostem zabývajícím se hubením škůdců, které provádějí hodnocení, preventivní opatření, poradenské služby a vlastní opatření. Norma EN 16636 není zaměřena na poskytovatele služeb, kteří nabízejí řešení ochrany plodin na orné půdě. Nevztahuje se ani na poskytovatele služeb běžného čištění a dezinfekce.

Gesetze
Loading...

Důležité součásti normy EN 16636

Norma EN 16636 popisuje standardní postup pro analýzu základních příčin, analýzu rizik, stanovení opatření a podávání zpráv společnostmi zabývajícími se ochranou proti škůdcům.

Výběr poskytovatelů služeb certifikovaných podle normy EN 16636 může být užitečný pro certifikované řízení kvality podle IFS Food nebo BRCGS Food.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Prozessorientierung
Loading...

Co znamená zkratka CEPA Certified?

Norma EN 16636 byla vypracována na žádost CEPA, Evropské konfederace odborníků na ochranu proti škůdcům. Aby bylo zajištěno, že certifikační orgány mají potřebnou způsobilost k provádění auditů společností zabývajících se ochranou proti škůdcům, jsou auditoři a certifikační orgány školeni a schvalováni CEPA.
Jako jeden z prvních certifikačních orgánů byla společnost DQS schválena CEPA k provádění certifikačních auditů podle normy EN 16636. Proto naši zákazníci nejenže získávají certifikát podle normy EN 16636, ale mohou také používat pečeť CEPA Certified. Certifikované společnosti jsou navíc uvedeny na webových stránkách CEPA.

Business28.png
Loading...

Postup CEPA

V prvním kroku s námi proberete svou společnost, systém řízení a cíle certifikace. Na základě toho od nás neprodleně obdržíte podrobnou a transparentní nabídku přizpůsobenou vašim individuálním potřebám.
Abyste mohli posoudit, do jaké míry již splňujete požadavky normy, vyvinula CEPA bezplatný nástroj pro sebehodnocení, který je k dispozici na adrese www.cepa-europe.org.

Jakmile bude vaše společnost připravena, bude s vámi stanoven termín auditu a vybrán auditor s požadovanými odbornými znalostmi a zkušenostmi v oblasti ochrany proti škůdcům. Úvodní posouzení ověří, zda vaše společnost splňuje požadavky normy EN 16636. Posouzení obvykle trvá jeden den a zahrnuje návštěvu zákazníka.

Audit a jeho výsledky vyhodnotí nezávislá certifikační komise DQS, která rozhodne o vydání certifikátu. Obdržíte zprávu o auditu, která dokumentuje výsledky auditu. Pokud se objeví nějaké neshody, máte tři měsíce na jejich vyřešení a přijetí příslušných opatření. Pokud již nejsou žádné nevyřešené neshody, je certifikát CEPA Certified® vydán. Certifikát je platný po dobu tří let.
Po vydání certifikátu jej nahrajeme do databáze CEPA. Tím se zvýší vaše šance, že vás najdou noví zákazníci.

Pro udržení platnosti certifikátu je po 18 měsících od prvního posouzení nutné provést dozorový audit. Opět obdržíte zprávu o auditu. Po třech letech od počátečního posouzení platnost certifikátu končí. Pokud chcete požádat o obnovení, začíná nový tříletý cyklus.

Banking13.png
Loading...

Kolik stojí certifikace podle normy EN 16636?

Náklady na certifikaci podle normy EN 16636 závisí mimo jiné na velikosti vaší společnosti a složitosti jejích procesů. Rádi vám nezávazně vypracujeme individuální nabídku pro vaši společnost.

Business2.png
Loading...

Proč by se společnosti měly nechat certifikovat společností DQS podle normy EN 16636?

  • Rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oboru
  • Certifikace uznávaná CEPA
  • Uznání na trhu, zejména, ale nejen v potravinářském průmyslu
  • Spolehlivá podpora, a to i před auditem a po něm
Loading...

Vyžádejte si cenovou nabídku

Váš místní kontakt

Rádi vám poskytneme individuální nabídku na certifikaci CEPA podle normy EN 16636.