Bewijs uw professionaliteit - met een EN 16636-certificering

Om het kwaliteits- en veiligheidsniveau van ongediertebestrijding in Europa hoog te houden, is de EN 16636-certificering geïntroduceerd. Professionele dienstverleners kunnen zich volgens deze norm laten auditeren en zo hun deskundigheid op een transparante en traceerbare manier aantonen.

Bewijs van professionele ongediertebestrijding

Garantie voor een hoog kwaliteitsniveau

Naleving van dierenwelzijn en milieu

Meer vertrouwen van de klant

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Certificering volgens EN 16636 - meer veiligheid bij plaagdierbestrijding

De EN 16636-norm werd in maart 2015 voor het eerst gepubliceerd door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) na meer dan drie jaar voorbereidend werk. De norm is ontwikkeld om de professionalisering van de Europese plaagdierbestrijdingsindustrie aan te jagen. Certificering volgens EN 16636 stelt plaagdierbestrijdingsbedrijven in staat om hun expertise en kwaliteit aan te tonen.

De norm bestaat uit twee centrale delen:

  • Eisen aan de procesvoering van de plaagdierbestrijding.
  • Eisen aan de vakbekwaamheid van het personeel of management

De overkoepelende doelen van de normering zijn meer veiligheid voor de consument en bescherming van het milieu.

Meer tonen
Minder tonen
Zielgruppe
Loading...

Voor welke bedrijven is EN 16636 belangrijk?

EN 16636 is gericht op commerciële plaagdierbestrijdingsbedrijven die beoordelingen, preventieve maatregelen, adviesdiensten en de feitelijke maatregelen uitvoeren. EN 16636 is niet gericht op dienstverleners die oplossingen bieden voor de bescherming van akkerbouwgewassen. Het is ook niet van toepassing op aanbieders van routinematige reinigings- en desinfectiediensten.

Gesetze
Loading...

Belangrijke onderdelen van de EN 16636-norm

EN 16636 beschrijft een standaard procedure voor grondoorzaakanalyse, risicoanalyse, het opzetten van maatregelen en rapportage door plaagdierbestrijdingsbedrijven.

De selectie van dienstverleners gecertificeerd volgens EN 16636 kan nuttig zijn voor een gecertificeerd kwaliteitsmanagement volgens IFS Food of BRCGS Food.

Meer tonen
Minder tonen
Prozessorientierung
Loading...

Waar staat CEPA Certified voor?

De EN 16636 norm is ontwikkeld op verzoek van CEPA, de Europese Confederatie van Ongediertebestrijders. Om er zeker van te zijn dat certificatie-instellingen de noodzakelijke competentie hebben om plaagdierbestrijdingsbedrijven te auditeren, worden auditors en certificatie-instellingen opgeleid en goedgekeurd door CEPA.
Als een van de eerste certificatie-instellingen is DQS door CEPA goedgekeurd om certificatie-audits uit te voeren volgens EN 16636. Daarom ontvangen onze klanten niet alleen het EN 16636-certificaat, maar mogen zij ook het CEPA Certified-keurmerk gebruiken. Bovendien worden gecertificeerde bedrijven vermeld op de CEPA-website.

Business28.png
Loading...

CEPA Procedure

In de eerste stap bespreekt u met ons uw bedrijf, uw managementsysteem en de doelstellingen van de certificering. Op basis hiervan ontvangt u van ons direct een gedetailleerde en transparante offerte, afgestemd op uw individuele behoeften.
Om te kunnen beoordelen in hoeverre u al aan de eisen van de norm voldoet, heeft CEPA een gratis zelfevaluatietool ontwikkeld, die beschikbaar is op www.cepa-europe.org.

Zodra uw bedrijf er klaar voor is, zal er samen met u een auditdatum worden vastgesteld en zal er een auditor met de vereiste deskundigheid en ervaring op het gebied van plaagdiermanagement worden geselecteerd. De initiële beoordeling zal controleren of uw bedrijf voldoet aan de eisen van EN 16636. Doorgaans duurt de beoordeling één dag en is een bezoek aan de klant inbegrepen.

De audit en de resultaten worden geëvalueerd door de onafhankelijke certificeringscommissie van DQS, die beslist over de afgifte van het certificaat. U ontvangt een auditrapport met de resultaten van de audit. Indien er nonconformiteiten zijn, heeft u drie maanden de tijd om deze op te lossen en gepaste actie te ondernemen. Als er geen non-conformiteiten meer zijn, wordt het CEPA Certified® certificaat uitgereikt. Het certificaat is drie jaar geldig.
Nadat we het certificaat hebben uitgegeven, uploaden we het in de CEPA-database. Dit vergroot uw kansen om gevonden te worden door nieuwe klanten.

Om de geldigheid van het certificaat te behouden, is een periodieke audit vereist 18 maanden na de initiële beoordeling. Ook dan ontvangt u een auditrapport. Drie jaar na de initiële beoordeling vervalt het certificaat. Als u verlenging wilt aanvragen, begint een nieuwe cyclus van drie jaar.

Banking13.png
Loading...

Wat kost een EN 16636-certificering?

De kosten van EN 16636-certificering zijn onder andere afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en de complexiteit van de processen. Wij maken graag vrijblijvend een individuele offerte voor uw bedrijf.

Business2.png
Loading...

Waarom zouden bedrijven zich laten certificeren door DQS volgens EN 16636?

  • Uitgebreide kennis en ervaring in de industrie
  • CEPA-erkende certificering
  • Erkenning in de markt, vooral maar niet alleen in de voedingsmiddelenindustrie
  • Betrouwbare ondersteuning, ook voor en na de audit
Loading...

Vraag een offerte aan

Uw lokale contactpersoon

Wij maken graag een offerte op maat voor de EN 16636 CEPA-certificering.