SURE (Sustainable Resources Verifications Scheme)

SURE (Sustainable Resources Verifications Scheme) jest dobrowolnym systemem certyfikacji, potwierdzającym zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju, określonymi w dyrektywie RED.

SURE wszedł do obiegu gospodarczego w październiku 2020 roku. Jest to wynik połączonego wysiłku REDcert i Bioenergy Europe w celu ustanowienia nowego, niezależnego i wiarygodnego systemu certyfikacji, dla zapewnienia zrównoważonego wykorzystania biomasy w sektorze energetycznym.

Wypełnienie norm nałożonych przez władze krajowe

Określenie masy surowców energetycznych

Monitorowanie procesów przetwórczych

Ograniczenie negatywnego wpływu procesów przetwórczych na środowisko

Ecology11.png
Loading...

Certyfikacja SURE potwierdza:

Celem SURE jest umożliwienie wszystkim przedsiębiorcom w łańcuchu dostaw wykazania zgodności z wymogami prawnymi dyrektywy RED II. SURE skupia się głównie na biomasie i biopaliwach gazowych. Więcej informacji o systemie na stronie https://sure-system.org/.

Loading...

SURE– dla kogo?

  • Producentów biomasy rolniczej – producenci biomasy, takiej jak słoma, wytłoki z trzciny cukrowej, kukurydza, zagajniki o krótkiej rotacji i inne rośliny energetyczne;
  • Producentów biomasy leśnej – właściciele lasów, którzy dostarczają biomasę leśną na energię;
  • Producentów odpadów i pozostałości – odpady lub pozostałości, takie jak te wykorzystywane do drewna pokonsumpcyjnego, pozostałości z przetwórstwa, piłowanie produktów, odpady żywności i resztki używane jako paliwo z biomasy;
  • Producentów paliw z biomasy – podmioty gospodarcze przetwarzające biomasę leśną, biomasę rolną lub odpady i pozostałości na paliwa biomasowe;
  • Sektora handlu i logistyki – handlowcy biomasy i paliw z biomasy, firmy spedycyjne i inni operatorzy logistyczni;
  • Producentów ciepła i energii elektrycznej – zakłady, które przetwarzają biomasę na energię elektryczną, ciepło lub chłodzenie. Zakłady takie muszą wykazać ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 70% w stosunku do emisji przy wykorzystaniu paliw kopalnianych
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business11.png
Loading...

Jak zostać uczestnikiem

Rejestracja w bazie SURE jest warunkiem koniecznym do przystąpienia organizacji do procesu certyfikacji.

Business28.png
Loading...

Przebieg procesu certyfikacji zgodnie ze standardem SURE

W pierwszym etapie omawiamy Państwa firmę, system zarządzania i obszar działalności podczas osobistego spotkania lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponieważ czas trwania auditu zależy od wielkości i złożoności Twojej firmy, potrzebujemy od Ciebie kilku informacji, takich jak liczba pracowników. Na tej podstawie niezwłocznie otrzymają Państwo szczegółową i przejrzystą ofertę, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Przed przystąpieniem do auditu, rejestrujesz się w SURE i podpisujesz umowę.

Gdy tylko Twoja firma jest gotowa, wspólnie z Tobą ustalamy termin auditu i wybieramy audytorów posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenie w Twojej branży. Podczas auditu certyfikacyjnego nasi auditorzy oceniają m.in. czy Twój system zarządzania spełnia wymagania normy oraz identyfikują możliwości doskonalenia. Podczas końcowej rozmowy otrzymują Państwo szczegółową prezentację wyników od auditora DQS, w tym opis potencjału poprawy dla Państwa firmy. W razie potrzeby uzgadniane są plany działania.

Po uzyskaniu pełnej zgodności ze standardem SURE wystawiany jest certyfikat.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja SURE

Koszt certyfikacji SURE zależy m.in. od ilości dostawców oraz złożoności procesów twojej firmy. Z przyjemnością i bez zobowiązań przedstawimy Państwu indywidualną ofertę dla Państwa firmy

Business2.png
Loading...

Dlaczego powinieneś polegać na DQS w kwestii certyfikacji SURE

  • Rozległa wiedza branżowa i doświadczenie
  • Wysoki poziom kompetencji auditorów
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Z przyjemnością przedstawimy Ci indywidualną ofertę na certyfikację standardu SURE.