HACCP Eğitimi, gıda güvenliğinin temelini oluşturmakta olup GFSI onaylı uluslararası gıda güvenliği standartları olan BRCGS FoodIFS Food ve FSSC 22000 gibi standartlar da HACCP temeli üzerine inşa edilmiştir. Bu sebeple; bu eğitim GFSI onaylı standartların sağlam bir HACCP temeli üzerine kurulması konusunda yol gösterici olacaktır.

HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Eğitiminin Amacı

HACCP Eğitimi; Tüm gıda zincirinde yer alan işletmelerde Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmak isteyen katılımcılara sistem kurma ve kurmuş oldukları sistemleri geliştirebilmeleri için gerekli bilgileri sunmak ve bu konuda beceri kazandırmaktır.

HACCP eğitiminde güvenli gıda üretiminin tüm aşamalarında oluşabilecek fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, alerjen, taklit, tağşiş tehlikelerini belirlemeyi ve bu tehlikelerin gıda zincirinin herhangi bir aşamasında ortaya çıkmasını ve son ürüne taşınmasını önlemeyi veya kabul edilebilir asgari seviyelere indirmeyi hedefleyen gıda güvenliği yönetim sisteminin temel prensiplerinin -örnek vaka çalışmalarıyla- oluşturulmasının sağlanmasıdır.

İçerik

 • Gıda güvenliğinin genel tanımı
 • Haccp sisteminin temel kavramlarının açıklanması
 • Haccp’in tarihçesi
 • Haccp’in faydaları ve uygulama noktaları
 • Haccp ilkeleri ve uygulama aşamaları
 • Haccp planı nasıl oluşturulur?
 • HACCP gıda güvenliği ekibi nasıl oluşturulur, kimlerden oluşmalıdır?
 • Ön gereklilik programları (OGP)
 • Ürün tanımları
 • Ürünün tasarlanan kullanımının belirlenmesi
 • Ürün akış diyagramlarının oluşturulması
 • Ürün akış diyagramlarının yerinde doğrulanması
 • Tehlike türleri ve tehlike analizinin yapılması
 • Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi, tehlike analizi metodolojisi, karar ağacı kullanımı,
 • Operasyonel ön gereksinim programları (OÖGP) ve kritik kontrol noktası ile farkı
 • KKN’ler için kritik limitlerin belirlenmesi
 • KKN ‘ler için izleme sistemlerinin oluşturulması
 • Düzletici faaliyet planlarının oluşturulması
 • Doğrulama prosedürlerinin oluşturulması
 • Dokümantasyon ve kayıt oluşturma
 • Haccp planının gözden geçirilmesi
 • Temel gıda mevzuatlarının ele alınması ve takip yöntemleri

 

Katılımcı Profili

Gıda, gıdaya temas eden madde ve malzeme üreten / paketleyen / ambalajlayan, lojistik ve depolama sektörlerinde ve bunun gibi alanlarda faaliyet gösteren işletmelerde gıda güvenliği yönetimi alanında görev alan ya da görev alacak, HACCP konusunda yetkinliğini artırmayı ve etkin bir HACCP iç denetim yetisi kazanmasını hedefleyen kişiler.

Eğitmen

Loading...
DQS Türkiye
Baş Denetçi
Eğitim içerikleri, aynı zamanda eğitim ve denetimleri gerçekleştiren Baş Denetçiler tarafından hazırlanırken, Blog içerikleri Baş Denetçiler ve DQS Mükemmeliyet Merkezlerinde uzun yıllar faaliyet göstermiş Uzman ve Araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır.

HACCP Tabanlı Risk Değerlendirme Analizi Eğitimi

Dil : Türkçe (Turkey )
Lokasyon Fiyat
Online/Yerinde
Firmaya özel teklifler
Online/Yerinde Firmaya özel teklifler Ön Kayıt