Uluslararası standart IATF 16949 uyarınca belgelendirme için gereklilikler IATF belgelendirme şartnamelerinde ("IATF Rules") belirtilmektedir. "IATF tanınırlığının sağlanması ve sürdürülmesi için kurallar"ın 6. versiyonu 31 Mart 2024 tarihinde yayınlanmıştır.

Yeni IATF kurallarının 6. versiyonu 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek ve şu anda geçerli olan 5. versiyonun yanı sıra 5. versiyonun tüm onaylanmış yorumlarının ve SSS'lerinin yerini alacaktır. Yeni sertifikasyon gerekliliklerinin sertifikalı şirketler üzerinde ne gibi etkileri olacağını bu yazımızdan öğrenebilirsiniz.

IATF 16949 Kurallarında Güncelleme - 2024

Uluslararası Otomotiv Görev Gücü (IATF) tarafından hazırlanan yeni Kuralların 6. versiyon gereklilikleri IATF onaylı belgelendirme kuruluşları için bağlayıcıdır. Bununla birlikte, IATF 16949'a göre belgelendirilmiş kuruluşlar tarafından anlaşılması gereken belirli gereklilikler de vardır. Değişiklikler belgelendirmeyi, denetim prosedürlerini ve genel verimliliği iyileştirmek için yapılmıştır. Yeni Kurallar versiyon 6'ya geçiş 1 Ocak 2025 tarihine kadar tamamlanmalıdır ve bu tarihten sonra tüm denetimler için zorunludur.

Kuralların yeni versiyonu 6. Baskı İngilizce ve diğer dillerde mevcuttur. Bu makalenin yayınlandığı tarihte resmi çevirisi ve değişikliklerin bir önceki versiyon olan 1 Kasım 2016 tarihli 5. Baskı ile ayrıntılı karşılaştırması mevcut olmadığından, aşağıdaki genel bakış ilk bilgileri sağlamaktadır. Daha fazla bilgi IATF web sitesinde bulunabilir.

IATF 16949 Kuralları 6'daki önemli değişiklikler

 

Bölüm 1.0: Sertifikasyon için gereklilikler

 • "Motorlu taşıtlar" kamuya açık yollarda kullanılması amaçlanan "tip onaylı taşıtlardır".
 • "Yedek parçalar ve malzemeler" otomotiv endüstrisinin ürünleridir.
 • Bir üretim yeri veya bağımsız bir destekleyici saha (Remote Location) yalnızca onaylı bir belgelendirme kuruluşu tarafından denetlenebilir.
 • Bağımsız bir uzak lokasyonu denetleyen belgelendirme kuruluşu aynı zamanda bu uzak lokasyon tarafından desteklenen lokasyonun da belgelendirme kuruluşu olmalıdır.

 

Bölüm 1.1: Sertifikasyonun yapısı

Genişletilmiş üretim tesisi (EMS) için kriterler:

 • EMS (extended manufacturing site) ve ana tesis tek bir tüzel kişiliğin parçası olmalı ve ortak bir kalite yönetim sistemine (QMS) sahip olmalıdır.
 • EMS, ana tesisten 16 km (10 mil) ve 60 dakika seyahat süresi içinde bulunmalıdır.
 • EMS yalnızca ana tesisten destek alır ve/veya yalnızca ana tesisi destekler.
 • Ana tesis ve EMS için ortak bir hat olmalıdır.

Bölüm 2.5.2: Çıkar çatışmaları

 • Belgelendirme kuruluşunun belgelendirilmiş müşteriye KYS ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunması yasaktır. Bu kısıtlama, tedarikçi denetimleri veya iç denetçiler için özelleştirilmiş eğitim gibi KYS ile ilgili hizmetlerle sınırlıdır.

 

Bölüm 5.1.1: Denetim döngüsü

Bir üretim tesisi için:

 • Bir tesis için 3 yıllık denetim döngüsünde yalnızca iki yıllık gözetim denetimi.
 • Gözetim denetimleri; ilk, transfer veya yeniden belgelendirme denetiminin son denetim gününden (referans tarihi) itibaren -3/+3 ay içerisinde gerçekleşir.
 • Gerekli aralıkta bir gözetim denetiminin gerçekleştirilmemesi, sertifikanın 7 gün içinde geri çekilmesiyle sonuçlanacaktır.
 • Yeniden belgelendirme denetimi için değişiklik yok: Son tarihten itibaren -3/+0 ay, ancak herhangi bir uygunsuzluğun giderilmesini ve raporun sertifika süresi dolmadan önce yayınlanmasını sağlamak için yeterli süre tanınmalıdır.

 

Bölüm 5.2: Denetim günlerinin belirlenmesi

 • Bir denetim ekibi kullanılıyorsa, her denetçi en az bir denetim gününü tamamlamalıdır.
 • Sahadaki "ön toplantının" (denetim öncesi bilgi doğrulama) iptali.
 • Belgelendirme kapsamında bir değişiklik olması durumunda (bölüm 10 uyarınca tesisler, işlevler, süreçler ve ürünler dahil), değişikliğin etkilerini doğrulamak için ek denetim süresi gereklidir.
 • IATF OEM müşterilerine karşı uygun olmayan performans eylemlerinin doğrulanması için denetim süresi (Tablo 5.2 q'ya göre) gereklidir. Bu mümkün değilse, denetimden sonraki 60 gün içinde özel bir denetim yapılmalıdır.
 • Denetim süresi = denetim günleri (Tablo 5.2'ye göre) + "ek denetim süresi"
 • Ek denetim süresi şunları içerir
  • Denetim planlama süresi
  • IATF OEM müşterilerinde düşük performans için denetim süresi
  • Son denetimden kalan minör NC'lerin gözden geçirilmesi için denetim süresi (0,5 ila 1 saat / minör NC)
  • Özel denetimde majör NC'lerin kontrolü için denetim süresi (1 ila 3 saat / majör NC)
  • Gerekirse ek çevirmen süresi (ilgili denetim bölümleri için +%20)
  • Kapsam değişiklikleri veya diğer önemli değişiklikler, yer değiştirmeler vb. için denetim süresi
 • 1 denetim günü = 8 saat, üretim vardiyalarının denetlenmesi için gereken süre dahil
 • Denetim süresi <= 10 saat / takvim günü
 • Denetim günleri ve ek denetim süresi IATF veri tabanına girilir.

 

Bölüm 5.4: Denetim günlerinin azaltılması

Tablo 5.2'ye göre asgari denetim günü sayısının belirlenmesinde aşağıdakiler geçerlidir

 • kurumsal bir denetim planı için (grup planının uygulanması) <= %15 azalma
 • tüm olası azaltma faktörleri toplandığında maks. %30 azaltma

 

Bölüm 5.5.1: Uzak destek noktaları için denetim programı (Remote Location)

Bağımsız bir uzaktan destek konumu için (stand alone remote location):

 • İlk veya transfer denetiminden sonra sadece gözetim denetimleri yapılır, yeniden belgelendirme denetimi yapılmaz
 • Ürün geliştirme faaliyetleri (tasarım) için, raporlama tarihinden sonraki -3/+3 ay içinde yıllık denetim
 • Diğer fonksiyonlar için 24 ay içinde en az bir denetim (referans tarihinden itibaren -3/+3 ay)
 • Gözetim denetimi öngörülen süre içinde gerçekleşmezse, ilk denetim gerçekleştirilir.

 

Bölüm 5.6.2: IATF gözlemcileri

IATF gözlemcileri ("Witness-Auditor" tanık denetçiler değil), gizli müşteri verileri hariç olmak üzere tüm denetimi gözlemleme yetkisine sahiptir.

audit-gerber-hermsdorf-werner-korall-dqs.jpg
Loading...

IATF 16949 Sertifikası

Yönetim sisteminizin IATF 16949'a göre sertifikalandırılması için ne kadar çaba sarf etmeniz gerekiyor? Belgelendirme hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşın.

Bölüm 5.7: Denetim planlaması

 • Denetim planlaması için en az 0,5 gün eklenmeli ve IATF veri tabanına girilmelidir.
 • Gözetim, yeniden belgelendirme veya transfer denetimi için denetim tarihinin teyidi: Denetimin başlamasından en az 90 gün önce, aksi takdirde denetim ertelenecektir.

 

Bölüm 5.7.1: Denetim planlamasına ilişkin bilgiler

 • Müşteri, denetim planlama bilgilerini denetimden en az 30 gün önce sağlamalıdır. Aksi takdirde, belgelendirme kuruluşu, müşterinin denetimden en az 14 gün önce bir denetim planı alması için denetimi ertelemeyi değerlendirecektir.
 • Müşteri, son denetimden bu yana kullanılan KYS ile ilgili danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi sağlamalıdır.
 • Yönetim gözden geçirme dokümantasyonu gizlilik nedeniyle sağlanmıyorsa, bilgilerin yerinde incelenmesi ve IATF veri tabanına girilmesi için denetim planlama süresi olarak en az iki saat (açılış toplantısından önce) ayrılmalıdır.

 

Bölüm 5.8.4.2: Sistematik sorun çözme

 • Müşteri (OEM) tarafından bildirilen eksikliklerin düzeltilmesi için zamanında etkili bir eylemde bulunulmaması halinde Majör Uygunsuzluk (Majör NC) verilmesi.

 

Bölüm 5.11.1: Majör Uygunsuzluklar (Majör NC'ler)

Müşteri, düzeltmeler, kök nedenler, aksiyon planları vb. dahil olmak üzere majör uygunsuzluklara 15 takvim günü içinde ilk yanıtları ve 60 takvim günü içinde düzeltici faaliyetlerin ve bunların etkinliğinin doğrulanması ile daha fazla yanıt vermelidir.

 

Bölüm 5.11.2: Minör NC'ler

(Değişiklik yok, sadece karşılaştırma amacıyla burada listelenmiştir)

Müşteri, minör uygunsuzluklara ilişkin ilk yanıtları 60 takvim günü içinde sunmalıdır; bu yanıtlar, kontrol altına alma faaliyetleri, düzeltmeler, düzeltici faaliyetler ve bunların etkinliğinin doğrulanmasını içerir.

 

Bölüm 5.11.3: Belgelendirme kuruluşunun yükümlülükleri

NC'lere verilen yanıtlar yukarıdaki süreler içinde alınmazsa sertifika geri çekilecektir.

 

Bölüm 5.15: Yer Değiştirme

 • Sertifikalı bir tesisin sertifikalı olmayan bir tesise taşınması: İlk denetim.
 • Bağımsız bir uzaktan destek tesisinin taşınması: "Özel Denetim" (ayrı denetim) veya düzenli denetime ek süre.

 

Bölüm 7.3: Uzaktan denetim

 • Uzaktan denetim tekniği, yerinde denetim sırasında sahada bulunmayan çalışanları denetlemek için kullanılabilir.
 • Uzaktan denetim yalnızca ürün veya malzeme işleme süreci olmayan uzak bir konumda (bkz. Ek 2) ve birbirini izleyen iki gözetim denetiminde en fazla bir kez gerçekleştirilebilir, yani sonraki denetim sahada yapılmalıdır.
 • Bölüm 5.11 veya 8.0 uyarınca yerinde bir denetim gerekiyorsa uzaktan denetim yapılamaz.

 

Bölüm 8.3 Askıya alma kararı

Askıya alma bir performans şikayetinden kaynaklanıyorsa, müşteri askıya alma bildirimini aldıktan sonra 20 gün içinde IATF Performans Şikayeti Yönetim Sisteminde (CMS) yanıt vermelidir.

 

Not

Genel bakış, uluslararası standart IATF 16949:2016'nın revize edilmediği, ancak "sadece" bu standart için belgelendirme kurallarının kapsamlı bir revizyonu olduğu açıkça ortaya koyulmaktadır. Ayrıca, sayfa içeriği yeni IATF Kurallarındaki tüm değişiklikleri kapsamamaktadır ve 1 Ocak 2025'ten itibaren bağlayıcı olacak olan orijinal IATF Kuralları 6. Baskısının kullanımının yerini alması amaçlanmamıştır.

Son tarihe uyulmasını sağlamak için IATF, Kuralların 6. baskısının hemen satın alınmasını ve mümkün olan en kısa sürede yoğun bir şekilde çalışılmasını önermektedir.

Dökümanın tamamına ve en güncel versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.

fragen-antwort-dqs-fragezeichen auf wuerfeln aus holz auf tisch
Loading...

Sorularınız mı var?

Sizin için buradayız

IATF Rules 6 ve bunların şirketiniz üzerindeki etkileri hakkında sorularınız mı var? Doğrudan DQS uzmanlarından bilgi alın.

IATF Kurallarının sürekli uyarlanması ve önemi

Belgelendirme gereklilikleri, 1999 yılında ISO/TS 16949 teknik spesifikasyonunun başlangıcından bu yana denetçiler ve standart kullanıcıları için bağlayıcı bir döküman olarak yayınlanmıştır. Böylece standart, dünya çapında otomotiv endüstrisi tedarik zincirindeki farklı değerlendirme ve belgelendirme sistemlerinin uyumlaştırılmasına yol açmıştır. O zamandan beri, kural gerekliliklerinin uygulanması başarılı bir IATF sertifikasyonu için bir ön koşul olmuştur.

ISO 9001'in 2015 yılında kapsamlı bir şekilde revize edilmesi, kalite yönetim standardına dayalı teknik şartnamenin de güncellenmesini gerektirmiş ve bu da Ekim 2016'da IATF 16949'un yürürlüğe girmesiyle sonuçlanmıştır. 1 Ocak 2017 tarihinde IATF Kurallarının 5. baskısı yürürlüğe girmiş olup, bu baskının yerini 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yeni yayınlanan 6. baskı alacaktır.

Kuralların yeni baskıları arasında, gerekliliklere ilişkin münferit değişiklikler, Yaptırıma Bağlı Yorumlar (SI'lar) olarak adlandırılanlar aracılığıyla yayınlanmaktadır. SI'lar bir kuralın veya gerekliliğin yorumunu değiştirir ve böylece bir sapmanın temeli haline gelir. 2024 sonunda sona erecek olan kurallar için son yedi yılda toplam 32 SI yayınlanmıştır ve bunların son dördü (29 ila 32) 1 Ocak 2024'ten beri zorunludur.

Bunlar şunlarla ilgilidir

 • uygunluk değerlendirmesinin içeriği (bölüm 5.14.2) - SI 29
 • belgelendirme kuruluşunun iç tanık denetim süreci (bölüm 4.4) - SI 30
 • değişikliklerin müşteri tarafından bildirilmesi (bölüm 3.2) - SI 31
 • Sertifikasyon ve sertifika düzenlenmesi (bölüm 5.13) - SI 32

 

Yeni IATF 16949 Kuralları versiyon 6 - Sonuç

31 Mart 2024 tarihinde yayınlanan IATF 16949 Kurallarının 6. baskısı 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek ve 5. baskının ve ilgili tüm Onaylanmış Yorumların (SI'lar) ve Sıkça Sorulan Soruların (SSS) yerini alacaktır. Bu güncellenmiş IATF 16949 belgelendirme kuralları, akredite belgelendirme kuruluşları ve IATF 16949'a göre belgelendirilmek isteyen veya halihazırda belgelendirilmiş şirketler için bağlayıcıdır.

Değişiklikler arasında geliştirilmiş bir belgelendirme sistemi, onaylanmış yorumların entegrasyonu ve denetim planlaması için yeni süreçler ve gereklilikler yer almaktadır. Etkilenen şirketlerin, 1 Ocak 2025 olan son uygulama tarihini karşılamak için değişiklikleri erken bir aşamada öğrenmeleri önemlidir. IATF, yaklaşan değişiklikleri daha iyi anlamak ve bunlara hazırlanmak için IATF Kural 6'nın mümkün olan en kısa sürede edinilmesini tavsiye etmektedir.

DQS sizin için neler yapabilir?

IATF 16949, otomotiv endüstrisinde uluslararası bir kalite standardı olarak kabul edilmektedir. ISO/TS 16949:2009'un yerine geçerek, Ekim 2016'da yayınlanmasından bu yana küresel faaliyet gösteren bu endüstri için giriş bileti olmuştur. ISO/TS 16949 teknik spesifikasyonu ilk olarak Mart 1999'da yayınlanmıştır. IATF tarafından tanınmamız ve Şubat 2000'de VDA-QMC tarafından onaylanmamız ile DQS, bu otomotiv standardı için dünyanın ilk onaylı belgelendirme kuruluşlarından biri olmuştur. O günden beri, 130'dan fazla ülkede; küresel şirketler, orta ölçekli şirketler ve küçük işletmeler uzmanlığımıza ve denetimlerimizin tanınmış kalitesine değer vermiştir. İddiamız, denetim soru listelerinin bittiği yerde başlar. DQS, deneyimiyle fark yaratır ve katma değer sağlar.

 

Deneyim ve güven

Makalelerimiz ve teknik incelemelerimiz yalnızca standart uzmanlarımız veya uzun süredir görev yapan denetçilerimiz tarafından yazılmaktadır. Metin içeriği, denetimlerimiz ve yazarın sertifikaları hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize ulaşın.

Yazar
Torsten Schwarz

DQS standart uzmanı, otomotiv standart/mevzuatları için baş denetçi ve ürün yöneticisi.

Loading...