Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu otwartym. 

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z założeniami oraz wymaganiami systemu zarządzania BHP wg ISO 45001. Poznają rolę i znaczenie auditów wewnętrznych oraz uwarunkowania związane z funkcjonowaniem systemu zarządzania BHP wg ISO 45001. Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności przeprowadzania auditów wewnętrznych SZ BHP.

Agenda

 • System Zarządzania BHP – wprowadzenie i korzyści z jego posiadania
 • Wymagania ISO 45001:2018 w kontekście prowadzenia auditów wewnętrznych
  • kontekst organizacji
  • przywództwo
  • planowanie
  • wsparcie
  • działania operacyjne
  • ocena efektów działalności
  • doskonalenie
  • analiza i ocena ryzyka
 • Wytyczne normy ISO 19011:2018-08 w zakresie prowadzenia auditów wewnętrznych
 • Proces auditu wewnętrznego:
  • cele auditów wewnętrznych
  • auditorzy – kompetencje, role, zadania, obowiązki
  • planowanie auditu wewnętrznego
  • program auditów wewnętrznych
  • przygotowanie się do auditu – lista pytań auditowych
  • komunikacja i techniki zadawania pytań auditowych
  • ocena spostrzeżeń auditowych, niezgodności a spostrzeżenia
  • dowody z auditu
  • komunikowanie wyników auditu
  • dokumentowanie wyników auditu
  • działania poauditowe

Metodyka

Szkolenie będzie prowadzone w formule warsztatowej z odgrywaniem scenek auditorskich, wchodzeniem w role, analizie realnych przykładów sytuacji auditowych przy wsparciu interaktywnego wykładu z użyciem prezentacji multimedialnej, integralną częścią szkolenia będzie panel ćwiczeniowy oraz panel dyskusyjny z trenerem i sesja pytań.

Prowadzący

Loading...
Maciej Owczarek
Trener
Doświadczony audytor, trener, ekspert wdrożeń systemów zarządzania m. in. ISO 14001, 45001, 50001. Audytor energetyczny. Wykładowca akademicki. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytowania i doskonalenia systemów zarządzania a także przeprowadzania szkoleń w zakresie systemów zarządzania, ochrony środowiska, gospodarowania chemikaliami, efektywności energetycznej.

Kurs: AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDANIA BHP WG ISO 45001

Język : Polski
Proszę wybrać datę z poniższych opcji Proszę wybrać datę z poniższych opcji Lokalizacja Cena
Nov 21-22 , 2024, 09:00-16:00 UTC+01:00 ?
Czas wydarzenia : 09:00 h (Czas lokalny)
Twój czas : h (przypuszczalny)
Różnica czasu : h
Online
1150 PLN NET
Online 1150 PLN NET Zapisz się