CARA - wspólna aplikacja do raportowania audytów

 

CARA jest aplikacją opartą na przeglądarce internetowej, opracowaną przez IATF (International Automotive Task Force) w celu harmonizacji dokumentacji audytowej i jest używana od 1 stycznia 2021 roku. Do tego czasu dokumentacja była obsługiwana indywidualnie przez jednostki certyfikujące na całym świecie.

Dzięki CARA wszyscy audytorzy IATF na całym świecie muszą teraz korzystać ze wspólnej platformy dokumentacyjnej dla swoich audytów zgodnie z normą motoryzacyjną IATF 16949. Dokumenty audytowe są teraz tworzone, edytowane, przechowywane i wykorzystywane w sposób ustandaryzowany - niezależnie od danej jednostki certyfikującej.

CARA, jako aplikacja oparta na przeglądarce internetowej, nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania. Nie jest podłączona do serwera ani do chmury. Dane są przechowywane wyłącznie w wewnętrznej bazie danych przeglądarki użytkownika, co umożliwia korzystanie z niej w trybie offline. Z kolei użytkownik może pracować tylko z tą jedną przeglądarką. CARA koncentruje się na planowaniu audytów i zarządzaniu niezgodnościami, tj. na postępowaniu z niezgodnościami i informowaniu o nich.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o narzędziu CARA do tworzenia dokumentacji audytowej, przeczytaj tutaj.

Uwaga: Członkami IATF są wszyscy główni producenci i dostawcy z branży motoryzacyjnej w Europie i USA.

Autor
Ute Droege

Ekspert DQS ds. systemów zarządzania jakością, wieloletni auditor i doświadczony trener ISO 9001.

Loading...