Standard IFS HPC 3 został opublikowany w grudniu 2022 roku. W dalszej części podsumowaliśmy dla Państwa wszystkie ważne informacje dotyczące zmian i harmonogramu.

Standard IFS HPC 3 został opublikowany w grudniu 2022 roku. W dalszej części podsumowaliśmy dla Państwa wszystkie ważne informacje dotyczące zmian i harmonogramu.

Opublikowany w 2009 roku standard IFS dla produktów gospodarstwa domowego i higieny osobistej (HPC) został opracowany we współpracy z wieloma europejskimi detalistami i stowarzyszeniami handlowymi. Standard umożliwia ocenę producentów i dostawców pod względem bezpieczeństwa i higieny produktów. Druga wersja standardu została opublikowana w 2016 roku. Wersja 3 została opublikowana w grudniu 2022 roku. W dalszej części przedstawiamy przegląd wszystkich ważnych zmian oraz harmonogram przejścia.

Zmiany w wersji 3

Wraz z rewizją IFS HPC pojawiło się kilka istotnych zmian. Jedną z nowych funkcji jest to, że firmy mają teraz możliwość zlecania audytów niezapowiedzianych. Opcja ta dotyczy zarówno audytów ponownej certyfikacji, jak i certyfikacji wstępnej. Dzięki niezapowiedzianym audytom firmy mogą zwiększyć wiarygodność swojego procesu audytu i wykazać, że każdego dnia działają na tym samym wysokim poziomie bezpieczeństwa określonym w wymaganiach IFS. Aby złożyć wniosek o przeprowadzenie niezapowiedzianego audytu, można w każdej chwili skontaktować się z opiekunem klienta.

Ważną innowacją merytoryczną jest wprowadzenie kultury bezpieczeństwa produktu. Podobnie jak kultura bezpieczeństwa żywności, kultura bezpieczeństwa produktu odnosi się do wspólnych wartości, przekonań i norm, które wpływają na postawy i zachowania związane z bezpieczeństwem produktu w organizacji i pomiędzy oddziałami. Wspieranie solidnej kultury bezpieczeństwa produktu przez kierownictwo wyższego szczebla pomaga organizacji i jej pracownikom zapobiegać i wykrywać odchylenia we wszystkich procesach, które mają wpływ na bezpieczeństwo, jakość i legalność produktów. Dzięki ustanowieniu kultury bezpieczeństwa produktów, pracownicy stają się instynktownie świadomi elementów wymaganych do wytwarzania bezpiecznych produktów o wysokiej jakości. Z arkuszem informacyjnym IFS na temat kultury bezpieczeństwa produktu można zapoznać się tutaj.

Celem nowej wersji IFS HPC było również ujednolicenie wymagań IFS HPC z wymaganiami ISO 22716 dla GMP kosmetyków. Chociaż sformułowania wymagań w obu dokumentach różnią się w niektórych przypadkach, podstawowa intencja jest obecnie taka sama. Na stronie 139 standardu IFS HPC, odniesienia pomiędzy dwoma standardami są wyraźnie wymienione.

Standard IFS HPC 3 można pobrać tutaj.

Od wersji 2 do wersji 3: okres przejściowy

IFS HPC w wersji 3 został wydany w grudniu 2022 roku. W lipcu 2023 roku rozpoczyna się okres przejściowy. 10 miesięcy po publikacji, w październiku 2023 roku, aplikacja staje się obowiązkowa.

DQS - Twój partner w zakresie certyfikacji IFS HPC

DQS jest akredytowaną jednostką certyfikującą dla standardu IFS Household & Personal Care. Mając wykwalifikowanych audytorów na całym świecie, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami - chętnie omówimy Twoje plany!

Autor
Dr Thijs Willaert

Dr Thijs Willaert jest globalnym dyrektorem ds. usług zrównoważonego rozwoju. W tej roli jest odpowiedzialny za całe portfolio usług ESG firmy DQS. Jego obszary zainteresowań obejmują zrównoważone zamówienia, należytą staranność w zakresie praw człowieka i audyty ESG.

Loading...