CE certifikacija za medicinske proizvode

CE certifikat za medicinske proizvode koji izdaje DQS Medizinprodukte GmbH (MED) omogućuje vam daljnje iskorištavanje potencijala na razvijenim tržištima, te ulazak na nova nacionalna i međunarodna tržišta s odgovarajućim potrebnim testovima i usklađenim proizvodima. Ublaženi su i rizici i obveze na odabranim tržištima.

Na što se odnosi CE certifikacija za medicinske proizvode?

Prije nego stavite medicinski proizvod na europsko tržište ili u uporabu, vaš medicinski proizvod mora imati CE oznaku. Medicinski proizvod u ovom smislu je predmet ili tvar koja se koristi u medicinske, terapijske ili dijagnostičke svrhe za ljude, pri čemu glavni namjeravani učinak nije prvenstveno farmakološki, metabolički ili imunološki, već fizički ili fizikalno-kemijski, za razliku od farmaceutskih proizvoda. CE oznaka CE nije oznaka kvalitete i nije namijenjena potrošačima. To je pravno obvezujuća izjava proizvođača da njihov proizvod ispunjava sve zahtjeve Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima.

Kako izgleda proces CE certifikacije za medicinske proizvode? 

Detalji certifikacijskog procesa u skladu s Uredbom (EU) 2017 / 745 o medicinskim proizvodima:

1. INFORMACIJE

Javne informacije

Ako vas zanima, detaljnije informacije možete pronaći na našim stranicama: Uredba (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima ili Upoznavanje s Uredbom (EU) 2017/745. Ili nam se izravno obratite.

Potrebne informacije

Prvo nam je potreban opis vašeg projekta certifikacije. To uključuje informacije o vašoj organizaciji kao i o vašim proizvodima; posebno su bitne namjena i klasifikacija vaših proizvoda. Sve te podatke od vas tražimo u obliku naših tzv. "osnovnih podataka" u posebnom formatu.

2. PROCJENA TROŠKOVA I PRIJAVA ZA CERTIFIKACIJU

Audit prije prijave

Na temelju informacija i dokumenata koje dostavite, dat ćemo vam procjenu troškova u kojoj se navode procijenjeni troškovi audita i pregleda dokumentacije proizvoda. Zajedno s troškovnikom dobit ćete dokumentaciju za prijavu.

Prijava

Možda će nam trebati više informacija od vas, ili informacije u osnovnim podacima moraju biti konkretnije. Ako želite prihvatiti procjenu troškova, jednostavno potpišite i vratite nam ispunjene dokumente za prijavu.

Napomena: Već u prijavi ističemo da sa zaprimanjem zahtjeva započinje vaš postupak ocjenjivanja sukladnosti prema Uredbi (EU) 2017/745 i da sama prijava ne jamči certifikaciju. Također imajte na umu naše opće uvjete poslovanja u pogledu naših obveza obavješćivanja.

Pregled prijave

Pregled vaših dokumenata za prijavu se dokumentira. Ako za vrijeme pregleda prijave dođe do promjena u procijenjenim troškovima, poslat ćemo vam ažuriranu ponudu. Pravovaljani ugovor za postupak ocjenjivanja sukladnosti prema Uredbi (EU) 2017/745 sklapa se samo uz prihvaćanje službene prijave (obrasca) za postupak ocjenjivanja sukladnosti prema Uredbi (EU) 2017/745 od strane prijavljenog tijela.

3. AUDIT

Detaljno planiranje postupka za klijenta

Na temelju dostavljenih informacija i dokumenata planiramo postupak ocjenjivanja sukladnosti. On se sastoji od procjene i audita sustava upravljanja kvalitetom (razina sustava) i pregleda tehničke dokumentacije (razina proizvoda).

Pregled dokumentacije proizvoda i procjena spremnosti

Prvi korak predstavlja obavezni pregled dokumentacije proizvoda. Rezultati se predstavljaju u izvještajima i koriste u daljnjem tijeku postupka ocjenjivanja sukladnosti. Te izvještaje dobivate i vi.

Napomena: U slučaju pregleda dokumentacije proizvoda, imate nekoliko pokušaja ispravljanja, ali u slučaju novih prijava, moramo prekinuti postupak ocjenjivanja sukladnosti nakon trećeg neuspješnog ispravljanja. To također rezultira obvezama izvješćivanja prema Uredbi (EU) 2017/745.

Zatim se provodi procjena spremnosti (faza 1). Ovdje se pregledava dokumentacija vašeg sustava upravljanja kvalitetom i opisani procesi. Potrebno je odgovoriti na sljedeće pitanje: Je li vaš sustav spreman za sljedeći korak? Rezultati procjene spremnosti sažimaju se u obliku izvještaja i koriste u daljnjem tijeku postupka ocjenjivanja sukladnosti. Naravno, dobit ćete i ovaj izvještaj.

Ažuriranje planiranja, nadopuna ciljeva audita

Kombiniramo rezultate audita dokumentacije proizvoda i procjenu spremnosti te ih ocjenjujemo kako bismo utvrdili može li se procjena sustava koja slijedi u sljedećem koraku provesti prema planu ili je potrebno izvršiti prilagodbe (na primjer, sadržaj audita).

Napomena: I ovdje moramo prekinuti vaš postupak ocjenjivanja sukladnosti ako još uvijek ne možete pokazati dovoljnu spremnost za sljedeću ocjenu sustava iz trećeg pokušaja. I u ovom slučaju to za nas rezultira obvezom obavješćivanja u skladu s Uredbom (EU) 2017/745.

Procjena sustava

Procjena sustava (faza 2) uvijek se odvija na vašoj lokaciji, kao što ste upoznati iz drugih programa certificiranja. Međutim, definitivno postoje razlike u pogledu sadržaja, kao što je provjera informacija iz dokumentacije proizvoda na licu mjesta, ako je potrebno s odgovarajućim uzorcima.

Procjena sustava (izvještavanje)

Rezultati procjene sustava također su sažeti u obliku izvještaja. Ako su tijekom audita pronađene nesukladnosti, one su također uključene. Izvještaj (procjena sustava) završava preporukom ocjenjivača za certifikaciju.

4. ODLUKA O CERTIFIKACIJI

Donošenje odluke o certifikaciji

Nakon što je procjena sustava završena, pregled i ocjenjivanje provode naši donositelji odluka o certifikaciji. U ovom procesu se potvrđuje ili odbija preporuka ocjenjivača za certifikaciju. Ako je potrebno, u slučaju neodgovorenih pitanja u izvještaju, zahtijevaju se daljnje naknadne aktivnosti. U tom slučaju ćemo vas kontaktirati.

Napomena: U slučaju novih prijava, moramo negativno završiti postupak ocjenjivanja sukladnosti nakon treće negativne specijalističke certifikacije i pridržavati se naše obveze obavješćivanja u skladu s Uredbom (EU) 2017/745.

DQS Medizinprodukte GmbH predstavlja visoku kvalitetu koju osiguravamo opsežnim internim mjerama osiguranja kvalitete. Kao posljednju instancu, uspostavili smo certifikacijski odbor za pregled. To osigurava da se odluke o certifikaciji donose ispravno te da se poduzimaju radnje gdje je to potrebno.

Izdavanje certifikata

Čestitamo, vaša certifikacija je odobren. Sada ćete dobiti svoj certifikat i izvještaj o procjeni vašeg sustava.

Koje su prednosti CE oznake za medicinske proizvode?

Odobrenje proizvoda od strane DQS MED omogućuje vam daljnje iskorištavanje potencijala na razvijenim tržištima, te ulazak na nova nacionalna i međunarodna tržišta s odgovarajućim potrebnim certifikatima i proizvodima koji su usklađeni s propisima. Odobrenja vam daju jasnu konkurentsku prednost. Također smanjujete rizike i obveze odgovornosti na odabranim tržištima.