I vår kostnadsfria vitbok presenterar vi kapitel 4-10 i ISO 14064-1-specifikationen separat. Särskilt kapitlen 5 och 6 kan, även om de inte är heltäckande, ses som steg i en följd av varandra för att förbereda en inventering av växthusgaser.

Läs i vår vitbok

  • Detaljerad beskrivning av standardkraven
  • Särskilda hänvisningar till bilagan
  • Omfattande ordlista med de viktigaste termerna i standarden.

iso-14064-1-ghg-inventories-dqs-whitepaper-free.png

Sammanfattning av ledningen

Växthusgaser (GHG) är den största antropogena klimatförstöraren. Den globala uppvärmningen ökar i en takt som gör att företag i alla branscher måste vidta omedelbara åtgärder för att minska sina utsläpp av växthusgaser, främstkoldioxid. Detta kräver att man kvantifierar växthusgasutsläppen och fastställer ett växthusgasavtryck.

Vår vitbok ger värdefull information om redovisning av växthusgaser enligt den internationellt erkända specifikationen ISO 14064-1. Specifikationen omfattar principer, riktlinjer och krav för planering, utveckling, förvaltning och rapportering av växthusgasinventeringar. I vitboken presenterar vi de enskilda kapitlen i standarden, beskriver de steg som leder fram till en GHG-inventering och förklarar de viktigaste termerna i en ordlista.

experte nachhaltigkeit-dqs-altan dayankac
Loading...

Autor

Altan Dayankac

Produktchef för hållbarhet och arbetsmiljö på DQS samt revisor för ett flertal hållbarhetsstandarder, författare, moderator och efterfrågad expert i miljö- och arbetsmiljökommittéer
.

Så här kommer du till vitboken

Först måste du registrera dig. Använd formuläret på den här sidan.
Efter registreringen får du ett e-postmeddelande från oss där vi ber dig bekräfta din e-postadress. Observera: Vi kan inte skicka vitboken till dig utan bekräftelse.
När du har bekräftat din e-postadress skickar vi vitboken till dig.