Dokaz o informacionoj bezbednosti u uslugama u oblaku

ISO/IEC 27017 je međunarodno priznat standard za obezbeđivanje cloud usluga i usmeren je na sve pružaoce usluga u oblaku. Ona na taj način podržava sprovođenje mera informacione bezbednosti specifičnih za oblake. Standard je koordiniran sa preporukama implementacije iz ISO/IEC 27002 i tako se neprimetno uklapa u sistem upravljanja IT bezbednošću prema ISO/IEC 27001.

Smernice za informacionu bezbednost za računarstvo u oblaku

Izrada kontrola informacione bezbednosti specifične za oblak

Identifikacija bezbednosnih aspekata

Dokaz o bezbednom prenosu podataka

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Informacije o standardu ISO 27017

Zahtevi ISO 27017 su posebno prilagođeni pružaocima usluga u oblaku. Za svaku oblast sveobuhvatnog standarda informacione bezbednosti ISO 27001, navedeni su potencijalni specifičnosti bezbednosti u oblaku. Ova metodologija vam omogućava da brže identifikujete i integrišete ove bezbednosne zahteve u sistem menadžmenta bezbednošću.

Mehrwert
Loading...

Zašto je sertifikacija na ISO 27017 korisna?

ISO 27017 naglašava važnost komunikacije između kompanija bilo koje vrste i njihovih klijenata za razvoj odgovarajućih procesa upravljanja bezbednošću. Pored toga, ISO 27017 navodi odnos između korisnika cloud usluga i dobavljača usluga u oblaku. Detaljno opisuje šta klijenti mogu da očekuju od svog provajdera i koje informacije sami dobavljači treba da imaju spremne za kupce. Tako se ISO 27017 tiče ne samo samih provajdera cloud usluga, već i bezbednosti oblaka u celini.

Prozessorientierung
Loading...

Koje su prednosti smernica ISO 27017?

Međunarodni standard za bezbednost usluga u oblaku može pomoći dobavljačima u oblaku da identifikuju važne bezbednosne aspekte kako bi odabrali odgovarajućeg partnera. Donosioci IT odluka često žele veću fleksibilnost i da mogu da izaberu optimalnog dobavljača oblaka za svaki predmet korišćenja. Kao rezultat toga, pružanje IT usluga se razvija iz lanca u mrežu. Komercijalni i tehnički odnosi se množe i to zauzvrat dovodi do potpuno novog nivoa složenosti.

Business28.png
Loading...

Kako se odvija ISO 27017 sertifikacija?

Vaša kompanija će biti sertifikovana na osnovu međunarodnog standarda ISO/IEC 27001 za sistem menadžmenta bezbednošću informacija u implementaciji ISO/IEC 27017:2015. Kada se svi standardni zahtevi primene, možete da certifikujte sistem upravljanja. Proći ćete kroz višestepeni proces certifikacije u DQS-u.

U prvom koraku ćete sa nama razgovarati o svojoj kompaniji, vašoj trenutnoj informacionoj bezbednosti i ciljevima ISO 27017 sertifikacije. Na osnovu ovih diskusija, dobićete pojedinačnu ponudu prilagođenu potrebama vaše kompanije.

Planiranje projekta može biti korisno za veće projekte sa ciljem da se planira raspored audita za različite lokacije ili odeljenja. Dodatno, pre-audit nudi mogućnost da se identifikuju dobre i loše strane vašeg sistema upravljanja kvalitetom unapred. Oba servisa su opciona.

Sertifikacioni audit počinje analizom sistema (faza 1 audita) i procenom vaše do dokumentacije, ciljeva, rezultata menadžmenta i internih audita. Ovom fazom utvrđuje se da li je vaš sistem menadžmenta dovoljno razvijen i spreman za sertifikaciju. U sledećem koraku (faza 2 audita), auditor procenjuje efektivnost svih procesa upravljanja na lokaciji, primenjujući  standard. Rezultat audita se prezentuje na završnom sastanku. Ukoliko je potrebno, definišu se akcioni planovi.

Nakon sertifikacionog audita, rezultati se procenjuju od strane nezavisne sertifikacione komisije DQS-a. Dobićete detaljan izveštaj sa rezultatima audita, i ako su svi zahtevi standarda ispunjeni, vaš ISO 27001 sertifikat.

Imajući u vidu ciljeve kontinualnog poboljšanja i stalne efektivnosti sistema upravljanja kvalitetom, makar jednom godišnje vrše se nadzorni auditi na lokaciji, sa ciljem identifikacije potencijala za poboljašanja u vašem sistemu i procesima.

ISO 27001 sertifikat je validan u periodu od maksimalno tri godine. Resertifikacija se planira i vrši pre isteka sertifikata da bi se osigurala kontstantna usaglašenost sa zahtevima standarda. Nakon uspešne resertifikacije, izdaje ne nov ISO 27001 sertifikat sa periodom važenja od maksimalno tri godine.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta sertifikacija prema ISO 27017?

S obzirom na to da svaka kompanija ima različite preduslove i individualne zahteve za sistem menadžmenta, troškovi revizije i sertifikacije na ISO 27017 na osnovu ISO 27001 ne mogu se dati kao paušalna suma. Molimo vas da nas kontaktirate: Rado ćemo Vam dati prilagođenu ponudu na osnovu objektivne procene i Vaših zahteva.

Business2.png
Loading...

Zašto DQS?

  • Više od 35 godina iskustva u sertifikaciji sistema upravljanja kvalitetom
  • Auditi koji pružaju dodatnu vrednost i detaljan uvid u vašu organizaciju od strane naših eksperata
  • Kompetentni auditori sa velikim praktičnim znanjem u Vašoj oblasti poslovanja
  • Akreditovani i međunarodno priznati sertifikati
  • Puna podrška naših stručnjaka, na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou
  • Individualne ponude sa fleksibilnim uslovima ugovora i bez skrivenih troškova
Prikaži više
Prikaži manje
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Upit za ponudu

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Stojimo Vam na raspolaganju za sve potrebne informacije. Bićemo više nego zadovoljni da Vam pripremimo personalizovanu ponudu za ISO 27017 sertifikaciju prilagođenu vašoj kompaniji ili organizaciji.