Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu otwartym. 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają wymagania systemu SURE-EU. Poznają uwarunkowania związane
z funkcjonowaniem tego  systemu, wytyczne oraz zasady dotyczące certyfikacji tego systemu.

Agenda

I blok tematyczny - wykład (3,5h)

Godziny: 9.00–12.30

 • Wymagania i obowiązki podmiotów w łańcuchu dostaw biomasy na cele OZE w świetle Dyrektywy RED II
 • Systemy certyfikacji dla paliw z biomasy 
 • System SURE-EU  wymagania dla uczestników systemu, role i obowiązki uczestników systemu 
 • Kwalifikacja i pochodzenie paliw z biomasy na cele energetyczne
 • Wymagania dla dokumentacji systemowej w ramach systemu SURE-EU
 • Ocena i kwalifikacja dostawców
 • Analiza ryzyka i kryteria stosowane przy analizie ryzyka
 • Bilans masy, zrównoważone pochodzenie
 • Modele uwierzytelniania źródeł pochodzenia biomasy
 • Proces certyfikacji i audytu Jednostki Certyfikującej

II blok tematyczny – wykład + warsztat (2h)

Godziny: 13.00–15:00

 • Inne dotyczące dokumentowania paliw z biomasy w krajowym systemie elektroenergetycznym
  (np. Wytyczne URE w zakresie dokumentowania pochodzenia biomasy na cele energetyczne)
 • Wymagania jednostki wytwórczej w zakresie dostaw i dokumentowania pochodzenia biomasy,
  na przykładzie jednej z Grup Energetycznych
 • Kodeks dobrych praktyk przy dokumentowaniu pochodzenia biomasy pozyskiwanej z różnych źródeł zapewniający maksymalną zgodność z aktualnymi wymaganiami
 • przykłady tworzenia zapisów w ramach systemu SURE EU (wypełnianie formularzy, deklaracji
  i oświadczeń – warsztat)
 • Pytania, dyskusja.

Metodyka

Szkolnie obejmie część teoretyczną (wymagania przepisów i systemów certyfikacji) oraz część praktyczną – warsztaty z wypełniania wzorów formularzy systemowych. Podczas szkolenia przewidziana jest dyskusja  i sesja pytań.

Prowadzący

Loading...
Adam Sarnaszek
Trener
Od 12 lat związany z certyfikacją systemów zarządzania, jako auditor wiodący oraz Dyrektor Branży Certyfikacji. Tworzył struktury audytorskie i procedury certyfikacji dla zrównoważonych biopaliw w transporcie w oparciu o systemy certyfikacji KZR INIG, REDCERT i ISCC. Przewodniczył pracom Komitetu Technicznego powołanego w celu opracowania oraz wdrożenia procedur i programów certyfikacji systemów opartych na zasadach należytej staranności przy dostawach biomasy na cele energetyczne, koordynował tworzenie autorskiego programu administrowania systemem certyfikacji SNS, który do dziś stanowi najczęściej wybierane rozwiązanie przy weryfikacji łańcucha dostaw biomasy na cele energetyczne. Członek i Założyciel Polskiej Rady Pelletu – www.polskaradapelletu.org. W ramach projektów wdrożeń systemów SURE EU i KZR INIG dla sektora energetycznego i ciepłowniczego współpracował m.in. z ENERGA, MONDI, oraz wieloma PEC. Członek Rady Nadzorczej (Shareholders Assembly) SURE- EU.

WYMAGANIA SYSTEMU SURE - EU

Język : Polski
Lokalizacja Cena
Warszawa
1900 PLN NET
Warszawa 1900 PLN NET Zapisz się