Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu otwartym. 

Celem szkolenia jest:

 • zrozumienie wymagań CQI 14-4 (najnowsza wersja)  i pozyskanie umiejętności ich wdrożenia w organizacji
 • rozwój umiejętności doskonalenia SZG.

Agenda

Moduł wymagań 

 1. Wprowadzenie – rys historyczny rozwoju wymagań.
 2. Terminologia – podstawowe terminy: SZG
 3. PDCA a proces zarządzania gwarancjami:
 • Wprowadzenie do gwarancji - od wymagań prawnych i regulacyjnych do benchmarku procesu zarządzania gwarancjami
 • Działania dilerów a interakcje na zdarzenia klientów - od obaw klienta do wymiany części i naprawy
 • Proaktywna prewencja + L&L  w działaniach przed programowych - od TGW do  szkoleń dla dostawców OEM 
 • Wdrożenie L&L w APQP - od danych wejściowych L&L w działaniach przed programowych FMEA i DVP&R do opracowania podręcznika/procedury serwisu
 • Kwestie gwarancyjne po rozpoczęciu produkcji - od proaktywnego pozyskiwania i analizowania wczesnych zwrotów  z rynku oraz części z testów niezawodności do kumulowania sekwencji wyrobów
 • Działania prewencyjne dla przyszłych zdarzeń gwarancyjnych - od dzielenia się rezultatami analiz z partnerami celem wsparcia działań doskonalących do wdrożenia działań doskonalących
 • Instytucjonalizacja procesu ciągłej poprawy - od  identyfikacji potencjalnych udoskonaleń do zamknięcia pętli zarządzania gwarancjami
 • Narzędzie oceny sytemu zarządzania gwarancjami - od jak przeprowadzić ocenę  do formatów ocen

Moduł ćwiczeniowy: Planowany czas 50%
Ćw.1 – mapowanie procesu dla organizacji: system zarządzania gwarancjami (SZG)
Ćw.2 – definiowanie matrycy odpowiedzialności – SZG
Ćw.3 - definiowanie roli dostawcy w interakcjach OEM z siecią dilerów
Ćw.4 – kwestie gwarancyjne a DFMEA i PFMEA studium przypadku 
Ćw.5 - L&L w procesie APQP na przykładzie kwestii gwarancyjnej. 
Moduł podsumowania:
Test sprawdzający wiedzę i umiejętności: pisemny i ustny. 
Zakończenie

Metodyka

Szkolenie będzie prowadzone w formule wykładu z użyciem prezentacji multimedialnej, integralną częścią szkolenia będzie panel ćwiczeniowy oraz panel dyskusyjny z trenerem i sesja pytań.

Prowadzący

Loading...
Trener IATF
Auditor
Doświadczony auditor i trener systemów zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej wg IATF 16949, VDA, Narzędzi jakości (Care Tools).

Szkolenie: CQI 14-4 : System Zarzadzania Gwarancjami (SZG)

Język : Polski
Proszę wybrać datę z poniższych opcji Proszę wybrać datę z poniższych opcji Lokalizacja Cena
Nov 13-14 , 2024, 09:00-16:00 UTC+01:00 ?
Czas wydarzenia : 09:00 h (Czas lokalny)
Twój czas : h (przypuszczalny)
Różnica czasu : h
Warszawa
2400 PLN NET
Warszawa 2400 PLN NET Zapisz się