Oświadczenie DQS w sprawie wojny na Ukrainie i działalności DQS w Rosji i na Białorusi

Wyniszczająca wojna na Ukrainie jest ludzką tragedią, a nasza najgłębsza empatia i obawy są ze wszystkimi, którzy odczuwają jej skutki i cierpią z powodu osobistych trudności. DQS nie może zaakceptować wojny jako odpowiedzi na konflikt polityczny i nadal ma nadzieję na zaprzestanie działań wojennych i powrót do dyplomacji. Popieramy wszystkie wysiłki podejmowane przez społeczność międzynarodową w celu ochrony ludzi i osiągnięcia rozwiązania przywracającego bezpieczeństwo i zgodność z prawem międzynarodowym.

DQS dąży do utrzymania integralności naszych usług dla społeczeństwa poprzez zapewnienie etycznych praktyk biznesowych w naszej organizacji, prezentowanie naszych wartości i przestrzeganie wymogów prawnych.

W związku z tym i w obliczu trwających rosyjskich ataków, Zarząd DQS Holding podjął decyzję o wstrzymaniu wszelkich nowych interesów z firmami zlokalizowanymi na terenie Federacji Rosyjskiej, Białorusi, ukraińskich obszarów obwodów donieckiego i ługańskiego oraz wszelkich innych okupowanych regionów do odwołania i ze skutkiem natychmiastowym. Decyzja ta dotyczy wszystkich operacyjnych jednostek DQS i partnerów biznesowych na całym świecie.

Po inwazji Rosji, Niemcy, UE, USA i wiele innych rządów zareagowało przyjmując pakiet sankcji i środków ograniczających, wobec osób i podmiotów. Chociaż nasze usługi nie są wyraźnie dotknięte, DQS od początku wojny zdecydował się nie kontynuować działalności z firmami wymienionymi na odpowiednich listach sankcji. Istniejące certyfikaty zostaną natychmiast zawieszone, a istniejące relacje biznesowe zostaną zakończone tak szybko, jak to możliwe. Ponadto DQS zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zasad i decyzji określonych przez odpowiednie jednostki akredytacyjne i właścicieli programów.

W przypadku innych organizacji, których nie dotyczą sankcje, DQS będzie wypełniać istniejące zobowiązania umowne i świadczyć swoje usługi do czasu wygaśnięcia wydanych już certyfikatów, chyba że nie obowiązują inne ograniczenia nałożone przez właścicieli akredytacji lub programów.

Poprzez znaczne zawieszenie swojej działalności w Rosji, DQS reaguje na ogólną sytuację, która charakteryzuje się ludzkimi tragediami oraz znaczną niepewnością i zakłóceniami.

Frankfurt, 23 maja 2022 r.

DQS Holding GmbH