Rolnictwo ekologiczne

W ostatnich latach obserwuje się dynamicznym rozwój gałęzi rolnictwa ekologicznego na świecie, w tym w szczególności w Unii Europejskiej. Wraz ze stałym wzrostem ekologicznej powierzchni użytkowej oraz liczby gospodarstw istnieje zapotrzebowanie na certyfikowane przetwórnie ekologiczne.

Logo eko-rolnictwa na Twoim produkcie

Zwiększona widoczność

Dowód zgodności z ekologiczną metodą produkcji

Przewaga konkurencyjna i korzyści finansowe

Ecology11.png
Loading...

Podstawowe cele przetwórstwa ekologicznego:

  • Wykluczenie stosowania organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) oraz produktów, które są wytworzone z GMO lub przy ich użyciu,
  • Przetwarzanie żywności przy użyciu metod najkorzystniejszych dla środowiska naturalnego (biologiczne, fizyczne, mechaniczne),
  • Niestosowanie promieniowania jonizującego,
  • Wykorzystanie składników rolniczych pochodzących z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych,
  • Ograniczenie do niezbędnego minimum dodatków do żywności tylko do sytuacji, wynikających z potrzeby technologicznej,
  • Dążenie do zaspokojenia wymagań konsumentów, którzy preferują produkty, których proces odbywa się przy użyciu naturalnych substancji i procesów
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business36.png
Loading...

Przetwórstwo ekologiczne – dla kogo?

Certyfikacja na zgodność z zasadami rolnictwa ekologicznego dostępna jest dla wszystkich podmiotów bez względu na wielkość, które działają obrębie przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych w tym m.in. owoców i warzyw, produktów przemiału zbóż, wyrobów cukierniczych, przetwórstwa kawy i herbaty, przetwórstwa mięsa, mleka, wyrobu sera, napojów, przypraw oraz produkcji pasz i drożdży.

Ecology26.png
Loading...

Korzyści dla producenta

Uzyskanie certyfikatu produkcji ekologicznej upoważnia do oznaczania produktów spożywczych logo rolnictwa ekologicznego. Poniższe oznaczenie pozwala wyróżnić produkty ekologiczne na rynku oraz umożliwia konsumentom ich łatwą identyfikację.

Business28.png
Loading...

Oto jak przebiega proces certyfikacji przetwórstwa produktów ekologicznych

W pierwszym etapie omawiamy zasady cel i zakres prowadzonej certyfikacji a także poznajemy Państwa obszar działalności podczas osobistego spotkania lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także prosimy o złożenie wniosku o certyfikację.

Weryfikujemy kompletność wniosku oraz jego zapisy, na podstawie otrzymanego wniosku przygotowujemy ofertę wraz z wyceną oraz propozycję umowy.

Podczas auditu certyfikacyjnego nasi auditorzy oceniają metodę produkcji i jej zgodność z wymaganiami dokumentów odniesienia. Podczas rozmowy końcowej otrzymają Państwo szczegółową prezentację wyników od auditora DQS w tym opis potencjałów poprawy dla Państwa firmy.

Jeśli Twoja metoda produkcji ekologicznej spełnia wymagania produkcji ekologicznej otrzymasz certyfikat uprawniający do swobodnego obrotu produktami rolnictwa ekologicznego w UE.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja przetwórstwa produktów ekologicznych

Koszt certyfikacji przetwórstwa produktów ekologicznych zależy m.in. od wielkości Twojej firmy i złożoności Twoich procesów. Z przyjemnością i bez zobowiązań przedstawimy Państwu indywidualną ofertę dla Państwa firmy.

Business2.png
Loading...

Dlaczego powinieneś polegać na DQS w kwestii certyfikacji przetwórstwa produktów ekologicznych

  • Wieloletnia działalność w obszarze rolnictwa ekologicznego w Europie i na świecie
  • Rozległa wiedza branżowa i doświadczenie
  • Wysoki poziom kompetencji auditorów
  • Zrozumienie dla produkcji i przetwórstwa metodami naturalnymi
Contact-Europe-man-2-shutterstock_1929520355.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Z przyjemnością przedstawimy Ci indywidualną ofertę certyfikacji produktów ekologicznych.