Manje teksta, više fleksibilnosti; manje propisa, više pragmatizma - to je novo izdanje ISO 22301 za sustave upravljanja neprekidnošću poslovanja (BCMS). Iako ne donosi velike promjene, revidirano izdanje je ipak značajan korak naprijed. U nastavku saznajte koje promjene možete očekivati u novom izdanju.

Od svoje objave 2012. godine, norma ISO 22301 postala je međunarodna referentna točka za sustave upravljanja neprekidnošću poslovanja. Prema godišnjem istraživanju ISO organizacije, više od 4000 organizacija je već certificirano prema ISO 22301. Taj uspjeh nije ograničen na određene industrije - mi u DQS-u smo, na primjer, certificirali banke, kemijska postrojenja, pružatelja IT usluga i dobavljače u automobilskoj industriji.

Kako bi osigurala da se ova evolucija nastavi, Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO) odlučila je revidirati normu kako bi poštovala pronalaske iz prvih godina korištenja. Ova je revizija objavljena u studenom 2019. godine.

Dobra vijest: Malo promjena

Prije svega: organizacije koje su već certificirane prema normi ISO 22301:2012 ne bi trebale imati problema s prelaskom na novo izdanje. Ako usporedite oba izdanja, odmah ćete primijetiti da nema strukturnih promjena. 

U usporedbi s revizijama normi ISO 9001 i ISO 14001, koje su završene 2015. godine, ova je revizija skromna. Glavna promjena u revizijama drugih normi bilo je usvajanje tzv. Strukture visoke razine, jedinstvene strukture svih normi za sustave upravljanja. No, norma ISO 22301 je oduvijek imala tu strukturu: 2012. godine je bila među prvim normama koje su usvojile Strukturu visoke razine.

Budući da onda strukturne promjene nisu bile potrebne, tijelo za normizaciju moglo se usredotočiti na poboljšanje jasnoće i čitljivosti norme. Izbrisani su mnogi suvišni odlomci teksta, dosljednije se koriste pojmovi, i ojačana je unutarnja logika teksta.

Još bolja vijest: Povratak na na ono bitno

Ono što novo izdanje čini posebno uzbudljivim je činjenica da su neki zahtjevi značajno poboljšani. Dobar primjer ovoga je poglavlje 4.1: dok je izdanje iz 2021. godine još uvijek propisivalo što sve treba odrediti i dokumentirati kako bi se razumio kontekst organizacije, novo izdanje jednostavno naglašava potrebu za razmatranjem unutarnjih i vanjskih čimbenika. Kako to postići više nije navedeno. Nema ni potrebe za dokumentiranjem ovog procesa. Slično zamjećujemo i u poglavlju 7.4 - Komunikacije: gdje su izbrisani veliki dijelovi teksta.

Još jedna klauzula koja je skraćena je 5.2. - Opredijeljenost uprave. Kao i prije, ISO 22301 zahtijeva jasnu opredijeljenost uprave. Međutim, dok je izdanje iz 2021. godine još uvijek zahtijevalo da uprava "aktivno sudjeluje u provođenju i ocjenjivanju", novo izdanje je ograničeno na ono bitno: smjernice, ciljeve, resurse, ocjenu djelotvornosti, i stalno poboljšavanje.

Druge promjene

Osim nekoliko manjih prilagodbi čiji je značaj za certificirane lokacije u praksi minoran, treba obratiti pozornost na sljedeće:

  • U revidiranom izdanju gotovo da nema novih zahtjeva. Iznimka je poglavlje 6.3 gdje se od organizacija zahtijeva da naprave izmjene u sustavu upravljanja neprekidnošću poslovanja "na planirani način". Ovaj zahtjev nije bio eksplicitan u prethodnom izdanju, ali sam po sebi ne iznenađuje.
  • Poglavlje 8.2.2 - Analiza utjecaja na poslovanje (BIA) zahtijeva da analiza uzme "kategorije utjecaja" kao početnu točku.
  • Poglavlje 8.3, koje se prije zvalo "Strategija neprekidnosti poslovanja", sada se zove "Strategije i rješenja za neprekidnost poslovanja". Promjena naziva odražava povećani pragmatizam norme: važnija od velike strategije su pojedinačna rješenja za određene rizike i utjecaje.
  • Pojam "sklonost preuzimanju riziku" više se ne pojavljuje u novoj normi. Taj je pojam u izdanju iz 2012. definiran kao "veličina i vrsta rizika koju je organizacija spremna prihvatiti ili održavati". Norma je fokus prebacila sa sklonosti preuzimanju rizika na utjecaj: Koji je utjecaj prihvatljiv?

Revizija Smjernica ISO 22313

Razlog manjeg obujma nove norme leži i u činjenici da su zahtjevi jasno odvojeni od smjernica. U normi ISO 22301 objašnjeni su zahtjevi; a kako ih ispuniti objašnjeno je u ISO 22313. Smjernice ISO 22313, koje kao i norma datiraju iz 2012. godine, sada se također revidira.

Raspored i prijelaz

Trogodišnje prijelazno razdoblje počelo je 31. listopada 2019. godine, a certifikati izdani prema ISO 22301:2012 vrijede najkasnije do 31. listopada 2022. godine, nakon tog datuma se moraju povući.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je Globalni direktor za usluge održivosti. Na ovome položaju odgovoran je za sve ESG usluge u DQS-u. Njegovo područje interesa i djelatnosti obuhvaća održivu nabavu, dužnu pažnju u području ljudskih prava i ESG audite.

Loading...