Koliko košta zbrinjavanje tone otpada? Globalno točan odgovor je: sve više i više. Za industrije koje proizvode puno otpada, on je jedan od glavnih operativnih troškova. To je dovoljan razlog da se promijeni perspektiva, dođe do korijena problema i na otpad počne gledati kao priliku. Tu vam može pomoći novi standard GRI 306: Waste 2020.

Izvještaji o održivosti su za mnoga poduzeća u Njemačkoj već obvezni. Drugi dobrovoljno izvještavaju o svojim aktivnostima i rezultatima održivosti. Svjesni su da transparentnost stvara povjerenje - posebno kada je riječ o pitanjima održivosti.

Kada se radi o izvještavanju mnogi se vode standardima Globalne inicijative za izvještavanje (Global Reporting Initiative - GRI). Osnova za izvještavanje se temelji na tri opća i 34 tematska standarda. Izvještaj o održivosti koji se temelji na standardima Globalne inicijative za izvještavanje stoga ispunjava zahtjeve tri opća standarda, ali objavljuje i informacije o temama koje su značajne u pogledu rezultata održivosti organizacije. 

Otpad - Korporativni problem

Otpad može nastati djelatnošću same organizacije, na primjer kod proizvodnje proizvoda ili pružanja usluga. Otpad može nastajati i u uzvodnim ili nizvodnim poduzećima u vrijednosnom lancu organizacije. Sve se te dimenzije pažljivo provjeravaju pri izvještavanju u skladu sa standardom GRI 306: Waste. 

Ako se neadekvatno zbrinjava, otpad može dovesti do značajnih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje - preko granica. Ako se otpad spaljuje ili odlaže na deponije, resursi i materijali koje sadrži se gube za buduću upotrebu, ubrzavajući njegovo iscrpljivanje. 

Otpad sukladno tome nije problem samo za društvo, već i za poduzeća - na primjer, kada kupci žele proizvode koji stvaraju manje otpada, kada je nestašica resursa ili kada trošak zbrinjavanja nastavlja rasti.

Rješavanje problema s GRI 306: Waste

Organizacije koje su otpad identificirale kao materijalno pitanje moraju identificirati i upravljati svojim utjecajima otpada u sklopu izvještavanja prema GRI standardima. Standard GRI 306: Waste: 2020 razvijen je upravo u tu svrhu. To je prvi globalno primjenjivi alat za poduzeća za izvještavanje i komuniciranje o svojim utjecajima otpada. 

GRI 306: Otpad uvodi bliži odnos između materijala i otpada kako bi organizacijama s obvezom izvještavanja pomogao identificirati i upravljati svojim postupcima i utjecajima u cijelom lancu vrijednosti. Standard se temelji na trenutnim konceptima otkrivanja, cirkularnosti i sprječavanju otpada koji su već dokazano najbolja praksa u industriji otpada.

Nove spoznaje iz GRI 306: Waste

Korištenjem standarda organizacije mogu:

  • Razumjeti i javno objaviti koji utjecaji otpada proizlaze iz nabave, dizajne i upotrebe materijala. 
  • Omogućiti sveobuhvatne spoznaje o kvantiteti i kvaliteti otpada - uključujući njegove uzroke, gdje nastaje i kako se upravlja njegovim utjecajima.
  • Identificirati i izvještavati o cirkularnosti i prilikama i aktivnostima za sprječavanje otpada iz čega se mogu identificirati potencijalne prilike koje proizalze iz otpada. 
  • Procijeniti i preuzeti odgovornost za otpad koji nastaje u cijelom lancu vrijednosti (i uzvodno i nizvodno).

Ovdje preuzmite standard. 

Raspored

Standard GRI 306: Waste 2020 ažurira, proširuje i zamjenjuje standard GRI 306: Effluents&Waste 2016 i primjenjuje se na organizacije svih veličina, bez obzira gdje su u svom upravljanju otpadom i izvještavanju.

Standard stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine. To znači da izvještaji objavljeni 1. siječnja 2022. ili nakon tog datuma koji otpad navode kao materijalnu temu moraju uključiti i standard. Ranija implementacija je moguća, a GRI je i zahtijeva.

Kako vam DQS može pomoći

DQS je licencirani verifikator izvještavanja o održivosti. Vanjski pregled DQS-a potvrđuje vjerodostojnost i adekvatnost vašeg izvještaja o održivosti.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...