Den nya hemsidan är i linje med den nya, globalt enhetliga varumärkesstrategin: "Simply leveraging Quality".

[Frankfurt am Main], [10 maj 2022] - DQS Group är online med sin nya webbplats: DQS är nu på nätet med sin nya hemsida. Den nya hemsidan är i linje med den nya, globalt enhetliga varumärkesstrategin: under påståendet "Simply leveraging Quality" positionerar sig DQS som en internationell tankeledare som erbjuder sina kunder ett meningsfullt mervärde och en sömlös kundupplevelse genom revisioner och certifieringar av processer och ledningssystem.

"I en alltmer komplex och dynamisk värld har människor och organisationer allt svårare att få stabilitet och en känsla av målmedvetenhet. Som certifieringsorgan kan vi bidra till att skapa förtroende, säkerhet och orientering", förklarar Ingo M. Rübenach, verkställande direktör för DQS Holding GmbH. "För att ta detta ansvar beslutade vi att analysera vår varumärkesnärvaro och anpassa den till kraven i en digital affärsvärld. Resultatet är vår nya varumärkesstrategi, enhetlig i cirka 60 länder, som för första gången återspeglas på webbplatsen, men som kommer att prägla vårt agerande under många år framöver."

Varumärket DQS: Ambitiöst, kompetent, dynamiskt

I dagens agila och osäkra värld förlorar människor och organisationer alltmer sin klarhet och orientering: högprofessionella, ofta statsstödda aktörer skapar förvirring på nätet med riktade desinformationskampanjer och bedrägligt genuina djupa förfalskningar. Och även utanför det digitala området utnyttjar allt fler brottslingar den ökande komplexiteten för att berika sig med falska produkter, falska nyheter eller sofistikerad social ingenjörskonst.

Förtroende är den mest värdefulla valutan

I affärer online och offline blir förtroende således den mest värdefulla valutan, och ett beprövat sätt att vinna kunders och partners förtroende är att låta sina processer granskas och certifieras av tillförlitliga tredje parter. I detta syfte positionerar sig DQS som en kompetent och kunnig partner som förstår kundernas processer, bidrar till deras framgång med praktiskt genomförbara impulser och genererar påtagligt mervärde på många nivåer med revisioner och certifieringar:

  • Certifikat ger organisationer en stabil grund för att vinna trovärdighet och bygga upp förtroendefulla kundrelationer - och omvänt hjälper kunder och konsumenter att snabbt och tillförlitligt utvärdera leverantörer, produkter och tjänster i en dynamisk värld.
  • Certifikat är en förutsättning för ett framgångsrikt marknadstillträde i ett ökande antal branscher och segment: en IATF 16949-certifiering är till exempel oumbärlig för leverantörer inom bilindustrin, precis som en ISO 13485-certifiering är det för tillverkare av medicintekniska produkter.
  • Certifieringar är ett värdefullt tecken på kvalitet och differentiering på marknaden, t.ex. när organisationer dokumenterar det höga värdet som läggs på hållbarhet med bevis på miljöledning i enlighet med ISO 14001 - ett tungt vägande argument för många kunder i tider av klimatförändringar, och det med rätta.
  • Genom att vara öppen för nya idéer gör DQS det möjligt för organisationer att förbättra sina processer till förmån för sina kunder och att med innovativa lösningar sätta kursen mot en enkel och smidig certifiering och en högkvalitativ kundupplevelse.

En webbplats för din kunskapsfördel på 30 språk

"Omstarten av vår webbplats är en viktig milstolpe för oss: Från och med nu presenterar vi oss på vår hemsida som ett hållbart och modernt varumärke som är känt för kvalitet i tjänsten samt för innovation och intelligenta tillvägagångssätt för digitala lösningar", förklarar DQS-chefen Rübenach. "Och även med tanke på den snabbt framskridande globaliseringen av vår verksamhet innebär nylanseringen ett viktigt steg framåt för oss: Från och med nu kommer vi att erbjuda besökare över hela världen samma breda utbud av information och samma höga användbarhet på 30 språk. Detta stärker vårt anspråk på att vara en pålitlig partner för kunder över hela världen när det gäller att kontinuerligt förbättra ledningssystem och processer."

Läsare kan hitta mer information på www.dqsglobal.com.

Presskontakt:

Kontakt: Dr. Dieter Stadler
Corporate Marketing
DQS Holding GmbH
August-Schanz-Straße 21
60433 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 95427-313
E-post: info@dqsglobal.com
www.dqsglobal.com

DQS: Att helt enkelt utnyttja kvalitet.

"I allt vi gör ställer vi högsta krav på kvalitet och kompetens i varje projekt. Som ett resultat av detta blir våra handlingar riktmärke för vår bransch men också vår egen ledstjärna, som vi förnyar varje dag".

DQS ställer högsta krav på kompetens, erfarenhet och kvalitet för sina kunder. DQS kärnkompetens ligger i utförandet av certifieringsrevisioner och bedömningar. Detta gör DQS, med huvudkontor i Frankfurt am Main/Tyskland och en årlig omsättning på 136 miljoner euro (år 2020), till en av de ledande leverantörerna i världen med anspråk på att alltid sätta nya måttstockar när det gäller tillförlitlighet, kvalitet och kundorientering. Över 2 500 högt kvalificerade och erfarna revisorer utför varje år över 125 000 kundspecifika revisioner enligt över 200 erkända normer och standarder i mer än 60 länder.

DQS grundades för mer än 35 år sedan av det tyska kvalitetsförbundet (DGQ), det tyska institutet för standardisering (DIN) och andra tyska branschorganisationer med anspråket att utföra certifieringar och revisioner för organisationer över hela världen på högsta nivå. I och med grundandet var DQS den första oberoende leverantören av certifieringstjänster i Tyskland. År 2008 förde den amerikanska organisationen Underwriters Laboratories in sin verksamhet för certifiering av internationella ledningssystem i koncernen som ytterligare en aktieägare, vilket gjorde det möjligt för koncernen att ta ett stort steg mot en global närvaro.