Vanaf februari 2020 is de BRCGS Packaging Materials Standard Issue 6 verplicht. Gecertificeerde sites zullen te maken krijgen met een aantal fundamentele veranderingen, die we hieronder voor u hebben samengevat.

De nieuwe Packaging Materials 6 Standard vanBRCGS komt met vijf fundamentele wijzigingen die zowel het certificeringsprotocol als de vereisten voor gecertificeerde sites beïnvloeden.

Wijzigingen in het protocol

Tweede hygiënecategorie vervallen
Afhankelijk van het beoogde gebruik onderscheidde editie 5 van de BRCGS-norm twee categorieën van eisen: een hoog hygiëne-risico en een laag hygiëne-risico. In de nieuwe editie is deze tweedeling vervangen door een risicogebaseerde aanpak, die ervoor zorgt dat voor alle verpakkingen dezelfde eisen gelden. Voor materialen die met levensmiddelen in contact komen, gelden voor sommige eisen hogere of andere hygiëne-eisen.

Tweeledige onaangekondigde audits geschrapt
In versie 5 was er een keuze uit drie auditopties: aangekondigde auditprocedure, volledige onaangekondigde auditprocedure en tweedelige onaangekondigde auditprocedure. Bij de laatste auditoptie werden telkens twee afzonderlijke audits uitgevoerd, de eerste onaangekondigd, de tweede aangekondigd. De volledig onaangekondigde auditoptie kreeg over het algemeen de voorkeur van de kopers, omdat dit extra vertrouwen biedt. Om deze reden elimineert BRCGS Verpakkingsmaterialen 6, net als Issue 8 van de BRCGS Voedselveiligheidsnorm, de tweedelige onaangekondigde auditoptie. Onaangekondigde audits blijven optioneel.

Wijzigingen in vereisten

Corrigerende en preventieve maatregelen: fundamentele eis
De nieuwe versie van de norm bevat specifieke eisen voor corrigerende en preventieve maatregelen die verband houden met de analyse van de oorzaak. Net als in Issue 8 van de norm voor voedselveiligheid wordt deze aanpak van continue verbetering op gestructureerde wijze in slechts één alinea uitgelegd. Dit benadrukt het belang van het aanpakken van problemen op een manier die herhaling voorkomt en voortdurende verbetering ondersteunt. De paragraaf behoort tot de zogenaamde essentiële eisen. Implementatie van de essentiële eisen is een van de voorwaarden voor succesvolle certificering.

Nadruk op productkwaliteit
De BRCGS Verpakkingsnorm is niet alleen een hygiënenorm - hij heeft ook betrekking op productveiligheid en productkwaliteit. Issue 6 legt extra nadruk op de relevantie van productkwaliteit en maakt een duidelijk onderscheid tussen veiligheid en kwaliteit.In de gevaren- en risicoanalyse verdeelt Issue 6 het begrip gevaar in productveiligheid en kwaliteitsgebrek. Het doel is de controlemechanismen te verbeteren, zodat kwaliteitsrisico's worden voorkomen, geëlimineerd of tot een aanvaardbaar niveau gereduceerd (2.2.6).

Productveiligheid en kwaliteitscultuur
In Issue 6 wordt benadrukt hoe belangrijk de bedrijfscultuur voor de site is en wordt een nieuwe paragraaf hierover ingevoerd. De paragraaf schrijft voor dat de locatie actieplannen opstelt, uitvoert en evalueert om de productveiligheids- en kwaliteitscultuur te verbeteren. Dit betekent echter niet dat de auditor nu de cultuur van de organisatie onder de loep zal nemen, maar dat hij of zij de gedocumenteerde uitgevoerde acties zal beoordelen in relatie tot de toestand van de cultuur en de daaruit voortvloeiende verbeteringsbenaderingen. Deze eis zal echter pas op 1 februari 2021 door de auditor worden beoordeeld.

Hier kunt u de nieuwe versie downloaden.

DQS - uw partner voor certificering volgens BRCGS verpakking 6

DQS is een van de toonaangevende certificatie-instellingen voor kwaliteitsmanagementsystemen en duurzaamheidsnormen. Wij staan aan uw zijde tijdens het certificeringsproces - met vlotte auditplanning, ervaren auditors en diepgaande auditrapporten.

Auteur
Constanze Illner

Constanze Illner is onderzoeks- en communicatiemedewerker op het gebied van duurzaamheid en voedselveiligheid. In deze functie houdt zij alle belangrijke ontwikkelingen op dit gebied in de gaten en informeert zij onze klanten via een maandelijkse nieuwsbrief. Ook modereert zij de jaarlijkse Sustainability Heroes conferentie.

Loading...