Od veljače 2020. godine obvezno je 6. izdanje standarda BRCGS Packaging Materials. Certificirane lokacije očekuju neke temeljne promjene koje smo u nastavku saželi za vas.

Novo 6. izdanje standarda BRCGS-a za ambalažu donosi pet temeljnih promjena koje utječu i na protokol za certifikaciju i na zahtjeve za certificirane lokacije.

Promjene u protokolu

Brisanje druge kategorije higijene

Ovisno o namjenskoj uporabi, 5. izdanje standarda BRCGS-a razlikovalo je dvije kategorije zahtjeva: visoki higijenski rizik i niski higijenski rizik. U novom izdanju ova je podjela zamijenjena pristupom temeljenom na rizicima, što osigurava da se isti zahtjevi primjenjuju na svu ambalažu. Za ambalažu koja dolazi u dodir s hranom neki zahtjevi imaju više ili drugačije higijenske zahtjeve.

Izbrisani dvodijelni nenajavljeni auditi

U 5. izdanju postojao je izbor između tri opcije provođenja audita: Postupak za najavljeni audit, postupak za potpuni nenajavljeni audit i postupak za dvodijelni nenajavljeni audit. Kod zadnje opcije provodila su se dva zasebna audita u svakom slučaju, prvi nenajavljen, drugi najavljen. Kupci su obično preferirali potpuno nenajavljene audite jer daju dodatno povjerenje. Zato 6. izdanje standarda BRCGS Packaging Materials, kao i 8. izdanje standarda BRCGS Food Safety, eliminira opciju dvodijelnih nenajavljenih audita. Nenajavljeni auditi će ostati izborni.

Promjene u zahtjevima

Popravne i preventivne radnje: Temeljni zahtjev

Novo izdanje standarda navodi posebne zahtjeve za popravne i preventivne radnje koje se odnose na analizu temeljnih uzroka. Kao i u 8. izdanju standarda Food Safety, ovaj pristup stalnog poboljšavanja objašnjen je na strukturiran način u samo jednom odlomku. To naglašava važnost rješavanja problema na način koji sprječava ponavljanje i podupire stalno poboljšavanje. Odjeljak pripada u tzv. osnovne zahtjeve. Implementacija osnovnih zahtjeva jedan je od preduvjeta uspješne certifikacije.

Naglasak na kvaliteti proizvoda

Standard BRCGS Packaging nije samo higijenski standard - pokriva i sigurnost proizvoda i kvalitetu proizvoda. 6. izdanje dodatno naglašava značaj kvalitete proizvoda i jasno razlikuje sigurnost i kvalitetu. U analizi opasnoti i rizika, 6. izdanje pojam opasnosti dijeli na sigurnost proizvoda i nedostatak kvalitete. Cilj je poboljšati mehanizme kontrole kako bi se rizici kvalitete spriječili, eliminirali ili smanjili na prihvatljivu razinu (2.2.6).

Sigurnost proizvoda i kultura kvalitete

6. izdanje naglašava koliko je kultura rada važna za lokaciju i uvodi novi odlomak na tu temu. Odlomak zahtijeva da lokacija uspostavi, izvršava i pregledava akcijske planove za poboljšanje sigurnosti proizvoda i kulture kvalitete. Međutim, to ne znači da će auditor sada provoditi inspekciju kulture organizacije, već da će on ili ona pregledati dokumentirane radnje koje su provedene u odnosu na stanje kulture i pristupe poboljšanju koji iz nje proizlaze. Taj zahtjev auditori neće procjenjivati do 1. veljače 2021. godine.

Ovdje možete preuzeti novo izdanje.

DQS - Vaš partner za certifikaciju prema 6. izdanju BRCGS Packaging

DQS je jedno od vodećih certifikacijskih tijela za sustave upravljanja kvalitetom i standarde održivosti. Uz vas smo kroz postupak certifikacije - uz jasno planiranje audita, iskusne auditore i detaljne izvještaje o auditima.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...