Of een bedrijf erin slaagt om de kwaliteit en veiligheid van zijn producten op lange termijn te verzekeren, hangt in grote mate af van de bedrijfscultuur en het waardesysteem binnen de organisatie. De nieuwe BRCGS Food Safety Culture Excellence Module geeft u belangrijke inzichten in de voedselveiligheidscultuur van uw bedrijf en stelt u in staat om potentiële probleemgebieden te identificeren en duurzaam te elimineren.

De Food Safety Culture Excellence Module is een optionele beoordeling die elke organisatie kan uitvoeren - of ze nu BRCGS-gecertificeerd zijn of niet. De anonieme medewerkersenquête biedt diepgaande inzichten in de cultuur van elke organisatie.

De volgende aspecten worden door de module meetbaar gemaakt: de bedrijfswaarden en hoe die worden beleefd door management en medewerkers, de communicatie- en gedragspatronen binnen het bedrijf, de onuitgesproken regels op de werkvloer, het leiderschapsklimaat, en alle andere psychosociale aspecten die de voedselveiligheid op de lange termijn kunnen beïnvloeden.

De Food Safety Culture Excellence Module: Mensen, Proces, Doel & Pro-activiteit.

Deze module, die in september 2016 is uitgebracht, gaat in op vier dimensies van de voedselveiligheidscultuur:

  • Mensen: deze categorie richt zich op empowerment van werknemers, stimulansen voor gepast voedselveiligheidsgedrag, teamwerk en praktijken voor permanente educatie binnen de faciliteit
  • Proces: de focus ligt hier op de effectiviteit van het personeelsmanagement, coördinatie tussen verschillende afdelingen, consistentie van werkpraktijken, en de houding van werknemers ten opzichte van het beheersysteem voor voedselveiligheid.
  • Doelstelling: de evaluatie richt zich op de visie, waarden, strategie en doelstellingen van het bedrijf, en de rol die voedselveiligheid daarin speelt.
  • Pro-activiteit: hier gaat het om de mate waarin het bedrijf proactief omgaat met veiligheidsrisico's en deze beperkt door voortdurend te leren en te innoveren.

Hier leest u hoe de BRCGS Food Safety Culture Excellence Module u kan helpen: de voordelen.

De nieuwe BRCGS Food Safety Culture Excellence Module verschaft u belangrijke inzichten in de voedselveiligheidscultuur van uw bedrijf. De enquête wordt gevolgd door een rapport waarin de gegevens worden gepresenteerd die in de medewerkersenquête zijn verzameld. Dit maakt het gemakkelijk om sterke punten en kansen met betrekking tot de voedselveiligheidscultuur te identificeren. Bovendien bevat het rapport algemene aanbevelingen voor actie om specifieke problemen te verbeteren. Het rapport biedt niet alleen de basis voor op gedrag gebaseerde optimalisaties, maar maakt ook een kwantitatieve vergelijking tussen afzonderlijke vestigingen mogelijk.

Bovendien mag de externe impact van de module niet worden onderschat: Deelname aan de module beschermt niet alleen de reputatie van uw bedrijf op de lange termijn door risico's te verminderen, maar wordt ook gewaardeerd door potentiële klanten. Na de audit hebt u de mogelijkheid om het rapport met uw klanten en andere belanghebbenden te delen en hen zo te overtuigen van uw prestaties.

De BRCGS-cultuurmodule voor voedselveiligheid: hoe het werkt

  1. Voorbereiding: schrijf u vrijblijvend in voor de module op de homepage van het BRCGS. Na de inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail met informatie over hoe u het examen kunt afleggen. Verder ontvangt u communicatiemateriaal, de implementatierichtlijn en de doelstellingen met betrekking tot de feedback.
  2. Audit: de enquête moet door de organisatie worden weg ingevuld. Het invullen van de anonieme enquête neemt 15-20 minuten in beslag. De site zal wekelijkse updates bevatten over hoeveel enquêtes zijn ingevuld. De enquête wordt gesloten zodra de site tevreden is met het aantal reacties. De gegevens worden dan verwerkt en in een rapport gebundeld.
  3. Rapport: het rapport wordt in PDF-formaat geüpload naar de BRCGS Directory en bevat een totaalscore, de scores op elk gebied, en andere algemene informatie die aangeeft welke gebieden voor verbetering vatbaar zijn.
  4. Verbeteringen: op basis van de aanbevelingen kunnen sites hun cultuur verbeteren. Op de LinkedIn-pagina van Culture Excellence kunt u deelnemen aan webinars en vragen stellen aan het Culture Excellence-team. Het wordt aanbevolen om de beoordeling jaarlijks te herhalen.

De bevindingen hebben geen invloed op een bestaande of toekomstige certificering.

Auteur
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is hoofd Marketing & Communicatie voor de segmenten Duurzaamheid en Voedselveiligheid. Hij is ook auditor voor de externe audit van duurzaamheidsrapporten. Zijn interessegebieden zijn duurzaamheidsmanagement, duurzaam inkopen en de digitalisering van het auditlandschap.

Loading...