Yritysten arjessa laadunhallintajärjestelmästä vastaavista henkilöistä käytetään usein nimitystä laadunhallintaedustaja. Laadunhallintastandardin ISO 9001 virallisissa teksteissä mainitaan kuitenkin vain "ylimmän johdon edustaja", ei laadunhallinnan edustaja. Ja tämä vain ISO 9001:2008 -versioon asti.

Nykyisessä, vuodelta 2015 peräisin olevassa standardissa vastuu laadunhallintajärjestelmästä annetaan ylimmälle johdolle aiempaa selkeämmin ja kattavammin. Siksi on vain loogista, että ISO 9001:2015 ei enää edellytä ylimmän johdon edustajaa. Sen sijaan ylin johto on nyt vastuussa johtamisjärjestelmästä.

Katsaus

ISO 9001:n uudistamiseen vuonna 2015 asti yrityksen johto määräsi ylimmän johdon edustajan huolehtimaan laadunhallintajärjestelmään liittyvistä asioista. Erityispiirteenä tässä oli, että laadunhallinnan edustajan tuli olla itse ylimmän johdon jäsen. Hänen oli otettava täysi vastuu laatujärjestelmästä, ja hänellä oli oltava vastaavat valtuudet ohjeiden antamiseen.

Ylimmän johdon edustaja ei kuitenkaan useinkaan ottanut hoitaakseen monia johtamisjärjestelmään liittyviä tehtäviä, vaan delegoi ne muille työntekijöille. Toisaalta yritykseen perustettiin usein vastaavia virkoja, jotka täytettiin laatujärjestelmästä vastaavilla henkilöillä.

Ylimmän johdon edustaja ISO 9001:2015 -standardissa

Kun ISO 9001-standardissa poistettiin ylimmän johdon edustaja vuoden 2015 suurella uudistuksella, jotta vastuu laadunhallinnasta, mukaan lukien tilivelvollisuus, siirrettäisiin kaikille ylimmän johdon jäsenille, kuultiin usein, että tätä virkaa ei enää tarvita.

ISO 9001:2015:ssä ei nimenomaisesti edellytetä laadunhallinnan edustajan tai laatupäällikön nimittämistä. Luvusta 5.3.3 "Roolit, vastuut ja valtuudet" käy kuitenkin nopeasti ilmi, että yrityksellä, jolla on tehokas laadunhallintajärjestelmä, on vaikeuksia täyttää standardin vaatimukset ilman tällaista tehtävää.

Mitkä ovat laatuvastaavan tehtävät?

Nykyään useimmat yritykset ovat ymmärtäneet, että ne tarvitsevat sekä laadunhallinta-asiamiehen pätevyyttä että resursseja, jotta laatujärjestelmä toimisi moitteettomasti. Samaan aikaan he raportoivat edelleen ylimmälle johdolle. Myöskään perustehtävässä, joka on standardin vaatimusten toteuttaminen käytännössä, ei ole juuri mikään muuttunut.

Laadunhallinta-asiamiehen on muun muassa varmistettava, että

  • laadunhallintajärjestelmä täyttää standardin vaatimukset.
  • yrityksen prosessit soveltuvat haluttujen tulosten saavuttamiseen.
  • ylimmälle johdolle tiedotetaan säännöllisesti laadunhallintajärjestelmän toimivuudesta.
  • yrityksessä varmistetaan jatkuva parantaminen
  • tehdään vika-analyysejä ja laaditaan niitä koskevia tilastoja.
  • työntekijöitä koulutetaan laadunhallinnan kaikissa osa-alueissa
  • sisäiset auditoinnit suunnitellaan ja toteutetaan
  • varmistetaan ja seurataan dokumentoitua tietoa
  • ulkoisia sertifiointiauditointeja koordinoidaan ja niihin osallistutaan.

Johtopäätös - laadunhallinnan edustaja tänään

Termi "laadunhallinta-asiamies", sellaisena kuin sitä käytetään yrityksen jokapäiväisessä elämässä, ei ole peräisin standardista. Siellä oli ISO 9001:2008 -versioon asti "ylimmän johdon edustaja", joka ylimmän johdon jäsenenä otti vastuun laadunhallintajärjestelmästä ja jolla oli valtuudet antaa ohjeita.

Kun "ylimmän johdon edustaja" kuitenkin lakkautettiin vuonna 2015 suurella uudistuksella ja korvattiin täydellä ylimmällä johdolla, toiminto jäi useimmiten yritykseen. Erityisesti laatupäälliköt, jotka ymmärsivät esimiesten tavoitteet ja motiivit, tunnistivat hyvän palvelun tarpeen ja kehittivät palvelutarjontaa sen pohjalta, saavat yrityksessä tunnustusta hyödyllisyydestään ja panoksestaan tuloksiin.

dqs-empfang-r-suehring
Loading...

We are happy to answer your questions

Millaisia ponnisteluja sinun on laskettava, jotta laadunhallintajärjestelmäsi sertifioidaan ISO 9001:n mukaisesti? Hanki tietoa. Ilman velvoitteita ja maksutta.

Kirjoittaja
Ute Droege

DQS expert for quality management systems, long-time auditor and experienced trainer for ISO 9001.

Loading...