Ανεξάρτητο πρότυπο πιστοποίησης για εταιρείες ζωοτροφών

Οι παραγωγοί ζωοτροφών όλων των μεγεθών μπορούν να πιστοποιηθούν κατά GMP+. Η συμμόρφωση με το πρότυπο συμβάλλει στην ποιότητα και την ασφάλεια των ζωοτροφών. Το πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις εταιρείες που εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού ζωοτροφών. Το σύστημα πιστοποίησης προφέρεται ως "GMP Plus".

Αποδεδειγμένη ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων

Μειωμένος κίνδυνος παραγωγής

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ιδίως στην αγορά της ΕΕ

Αυξημένη εμπιστοσύνη των πελατών

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Πιστοποίηση GMP+ - ασφαλείς, υψηλής ποιότητας ζωοτροφές

Η πιστοποίηση GMP+ επιτρέπει στους παραγωγούς ζωοτροφών να αποδεικνύουν ότι τα προϊόντα τους είναι ασφαλή και υψηλής ποιότητας. Το πρότυπο βασίζεται στη βασική δομή του ISO 9001 και θεσπίζει σημαντικές απαιτήσεις για τη διαχείριση της ποιότητας.

Το GMP+ σημαίνει "Ορθή Παραγωγική Πρακτική" και είναι ένα πρότυπο ποιότητας για τους παραγωγούς ζωοτροφών. Το πιστοποιητικό αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1990 από τον ολλανδικό οργανισμό Productschap Diervoeder (PDV). Η βασική ιδέα πίσω από την ανεξάρτητη πιστοποίηση είναι ότι οι ασφαλείς ζωοτροφές δημιουργούν ασφαλή τρόφιμα.
Από την πιστοποίηση GMP+ μπορούν να επωφεληθούν όλοι οι φορείς κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και προμήθειας ζωοτροφών.
Το πρότυπο βασίζεται σε δύο βασικές ενότητες:

  • Διασφάλιση της ασφάλειας των ζωοτροφών (FSA): Εξασφαλίζει την ασφάλεια των ζωοτροφών.
  • Διασφάλιση υπευθυνότητας ζωοτροφών (FRA): Εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των ζωοτροφών.
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Zielgruppe
Loading...

Ποιες εταιρείες πρέπει να πιστοποιηθούν με το GMP+;

Το σύστημα GMP+ μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις εταιρείες κατά μήκος της αλυσίδας ζωοτροφών, δηλ. κατασκευαστές ζωοτροφών και πρόσθετων υλών ζωοτροφών, πάροχοι υπηρεσιών εφοδιαστικής που μεταφέρουν ζωοτροφές, εταιρείες αποθήκευσης ή διανομείς ζωοτροφών.

Η πιστοποίηση μπορεί να αφορά σύνθετες ζωοτροφές, πλήρεις ζωοτροφές ή προμείγματα και πρόσθετα ζωοτροφών. Οι κατασκευαστές τροφών για ζώα συντροφιάς μπορούν επίσης να πιστοποιηθούν σύμφωνα με το GMP+.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Mehrwert
Loading...

Δομή και περιεχόμενο της πιστοποίησης GMP+

Η GMP+ συνδυάζει τις βασικές αρχές της διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, όπως το HACCP, με πρόσθετες απαιτήσεις.

Περαιτέρω απαιτήσεις του GMP+:

  • Εφαρμογή των προτύπων προϊόντων
  • Ιχνηλασιμότητα σε περίπτωση δυσλειτουργιών
  • Παρακολούθηση των διαδικασιών

Προσέγγιση της αλυσίδας και σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (EWS)

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Wer darf zertifizieren
Loading...

Περαιτέρω πληροφορίες για τον GMP+

Η πιστοποίηση GMP+ είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και μπορεί να συμπληρώσει την πιστοποίηση ISO στη βιομηχανία ζωοτροφών. Το πρότυπο πιστοποίησης χωρίζεται σε διάφορες κατηγορίες και ενότητες που σχετίζονται με συγκεκριμένους τομείς εφαρμογής. Δεν είστε σίγουροι αν η πιστοποίηση GMP+ είναι δυνατή για τη δική σας επιχείρηση; Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Business28.png
Loading...

Διαδικασία πιστοποίησης GMP+

Στο πρώτο βήμα, συζητάτε μαζί μας για την εταιρεία σας, το σύστημα διαχείρισής σας και τους στόχους της πιστοποίησης. Σε αυτή τη βάση, θα λάβετε αμέσως μια λεπτομερή και διαφανή προσφορά, προσαρμοσμένη στις ατομικές σας ανάγκες.

Επί τόπου, τα έγγραφά σας εξετάζονται και ελέγχονται για να διαπιστωθεί αν η εταιρεία σας πληροί τις απαιτήσεις του GMP+. Τα αποτελέσματα καταγράφονται σε μια έκθεση ελέγχου και εντοπίζονται τυχόν δυνατότητες βελτίωσης.

Αφού περάσετε τον έλεγχο, θα λάβετε το πιστοποιητικό GMP+. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αντίστοιχη σφραγίδα για τα προϊόντα σας.

Ένας πρώτος έλεγχος πραγματοποιείται μετά από δώδεκα μήνες και ένας δεύτερος μετά από άλλους δώδεκα μήνες, προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις.

Πριν παρέλθουν τρία χρόνια, πρέπει να επαναπιστοποιηθείτε προκειμένου να λάβετε εκ νέου το πιστοποιητικό GMP+.

Banking13.png
Loading...

Πόσο κοστίζει η πιστοποίηση GMP+;

Το κόστος της πιστοποίησης GMP+ εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το μέγεθος της εταιρείας σας και την πολυπλοκότητα των διαδικασιών σας. Θα χαρούμε να σας κάνουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για την εταιρεία σας χωρίς καμία υποχρέωση.

Business2.png
Loading...

Γιατί θα πρέπει να πιστοποιήσετε την εταιρεία σας σύμφωνα με το GMP με την DQS;

  • Εκτεταμένη γνώση και εμπειρία με τη βιομηχανία ζωοτροφών
  • Όλοι οι σημαντικοί έλεγχοι για την πιστοποίηση ζωοτροφών από μία πηγή
  • Προσωπικές επαφές παγκοσμίως
  • Υψηλό επίπεδο προσανατολισμού στον πελάτη, και πέραν του ελέγχου
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Ζητήστε προσφορά

Η τοπική σας επαφή

Θα χαρούμε να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για την πιστοποίηση GMP+.