Nezavisni standard sertifikacije za proizvođače stočne hrane

Proizvođači stočne hrane svih veličina mogu biti sertifikovani za GMP+. Usaglašenost sa standardom doprinosi kvalitetu i bezbednosti stočne hrane.

Sertifikat mogu da koriste sva preduzeća uključena u lanac snabdevanja stočnom hranom, od proizvođača, prerađivača, pakera do transportera i skladišta. 

Dokazan kvalitet i bezbednost proizvoda

Smanjeni rizici u proizvodnji

Tržišna prednost - naročito u EU

Povećano poverenje kupaca

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

GMP+ sertifikacija - bezbedna, kvalitetna stočna hrana

GMP+ sertifikacija omogućava proizvođačima hrane da pokažu da su njihovi proizvodi bezbedni i visokog kvaliteta. Standard se zasniva na osnovnoj strukturi ISO 9001 i uspostavlja važne zahteve za upravljanje kvalitetom.

GMP+ označava "Dobru proizvodnu praksu" i predstavlja standard kvaliteta za proizvođače stočne hrane. Sertifikat je devedesetih godina razvila holandska organizacija Productschap Diervoeder (PDV). Osnovna ideja koja stoji iza nezavisne sertifikacije je da bezbedna hrana za životinje čini bezbednu hranu za ljude.
Svi akteri duž proizvodnje hrane i lanca snabdevanja mogu imati koristi od GMP+ sertifikacije.
Standard se zasniva na dva ključna modula:

  • Feed Safety Assurance (FSA): Obezbeđuje sigurnost stočne hrane.
  • Feed Responsability Assurance (FRA): Obezbeđuje održivost stočne hrane.
Prikaži više
Prikaži manje
Zielgruppe
Loading...

Koje kompanije treba da se GMP+ sertifikuju?

GMP+ sistem se može primeniti na sve kompanije duž lanca proizvodnje stočne hrane, odnosno proizvođače aditiva za stočnu hranu i hranu, dobavljače logističkih usluga koji prevoze stočnu hranu, skladišne kompanije ili distributere stočne hrane. Proizvođači hrane za ljubimce takođe mogu da se sertifikuju prema GMP+ standardu.

Mehrwert
Loading...

Struktura i sadržaj GMP+ sertifikacije

GMP+ kombinuje osnovne principe ISO 9001, HACCP-a i dodatne zahteve. 

Dodatni zahtevi GMP+:

  • Implementacija standarda proizvodnje
  • Sledljivost u slučaju grešaka
  • Monitoring procesa
  • Pristup "lanca" i sistem za rano upozoravanje (EWS)
Prikaži više
Prikaži manje
Wer darf zertifizieren
Loading...

Dodatne informacije u vezi GMP+

GMP+ sertifikacija je međunarodno priznata i može da dopuni ISO sertifikaciju u industriji hrane. Sertifikacija prema zahtevima ovog standarda je podeljena na različite klase i odeljke koji se odnose na određene oblasti aplikacije. Niste sigurni da li je GMP+ sertifikacija moguća za vašu kompaniju? Slobodno nas kontaktirajte.

Business28.png
Loading...

Proces GMP+ sertifikacije

U prvom koraku razgovaramo o vašoj kompaniji, sistemu menadžmenta i ciljevima sertifikacije kod DQS. Na osnovu informacija koje dobijemo, ubrzo ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Na licu mesta, vaši dokumenti se pregledaju i nadgledaju kako bi se utvrdilo da li vaša kompanija ispunjava GMP+ zahteve. Rezultati su zabeleženi u izveštaju o auditu i identifikuje se svaki potencijal za poboljšanje, kao i neusaglašenosti sa zahtevima standarda koje je neophodno korigovati. Dogovaraju se rokovi za korekcije i sprovođenje korektivnih mera.

Nakon uspešnog audita, dobićete GMP+ sertifikat. Možete da koristite odgovarajući znak sertifikacije za svoje proizvode.

Prvi redovan nadzorni audit se vrši posle dvanaest meseci, a drugi posle još dvanaest meseci, kako bi se verifikovalo kontinualno poštovanje zahteva GMP+.

Nakon isteka trogodišnjeg sertifikacionog ciklusa, prijavljujete se za resertifikaciju kao ponovno potvrđivanje usaglašenosti i da biste ponovo dobili GMP+ sertifikat. Time otpočinjemo naredni trogodišnji ciklus.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta GMP+ sertifikacija?

Troškovi GMP+ sertifikacije, između ostalog, zavise od veličine vaše kompanije i složenosti vaših procesa. Biće nam drago da Vam damo individualnu ponudu za vašu kompaniju bez obaveze.

Business2.png
Loading...

Zašto bi vaša kompanija bila sertifikovana prema GMP+ sa DQS-om?

  • Veliko znanje i iskustva u prehrambenoj industriji
  • Svi važni auditi za sertifikacije proizvođača stočne hrane iz jednog izvora
  • Lični kontakti širom sveta
  • Visok nivo orijentisanosti na kupce
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Upit za ponudu

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Biće nam drago da vam pripremimo prilagođenu ponudu za GMP+ sertifikaciju.