Součástí požadavků kladených na dodavatele v automobilovém průmyslu je uplatňování progresivních metod plánování kvality jako nástroje pro zajištění realizace výrobku. APQP stanovuje postupy a metodiky pro plánování kvality. Cílem PPAP je zajistit, aby organizace rozuměla požadavkům zákazníka ve vztahu ke specifikacím a záznamům o technických návrzích a aby proces měl potenciál vyrábět výrobky tak, aby byly splněny požadavky v reálných výrobních objemech a při dohodnuté rychlosti výroby.

Dvoudenní školení se konají v Žilině a Brně. V případě interního školení (pro zákazníky bez certifikace DQS) je cena 1750 € bez DHP.

Školení se otevírají nejméně jednou za čtvrt roku. Přesné termíny budou zveřejněny. Na požádání poskytujeme také školení pro firmy a větší skupiny zájemců.

Pro více informací nebo individuální nabídku nás kontaktujte na adrese office@dqs-slovakia.sk.

Target

Cílem školení je poskytnout účastníkům základní informace o postupech a metodikách plánování kvality v automobilovém průmyslu (APQP) s ohledem na různé fáze od definice, přes vývoj až po odběr vzorků (PPAP) jeho požadavků a úrovní předkládání.

Školení je vhodné zejména pro inženýry, kvalitáře, interní auditory a vedoucí pracovníky výrobních podniků v automobilovém průmyslu.

Content

APQP - pokročilé plánování kvality výrobků

 • Základní principy pokročilého plánování kvality
 • Požadavky na uplatnění průřezového přístupu
 • Vstupy/výstupy z jednotlivých fází návrhu a vývoje
 • Plánování a definování programu
 • Návrh a vývoj výrobků a procesů (včetně metodiky tvorby plánu řízení)
 • Procesy validace výrobků a procesů
 • Zpětná vazba - hodnocení a nápravná opatření
 • Vypracování plánů kontroly a regulace
 • Zvláštní vlastnosti/charakteristiky
 • Propojení požadavků APQP s IATF 16949
 • Vztahy mezi klíčovými dokumenty návrhu

PPAP - proces schvalování dílů pro výrobu

 • Řízení rizik prostřednictvím procesů vzorkování (PPAP)
 • Výběr dodavatele/kvalita
 • Požadavky na proces odběru vzorků
 • Použití procesů odběru vzorků v dodavatelském řetězci
 • Úrovně podání / výběr úrovní podání
 • Klíčové záznamy v procesu výběru vzorků
 • Stav vydání
 • Dokumenty v procesu PPAP (zprávy, formuláře)

Auditoři

APQP a PPAP (pokročilé plánování kvality a proces schvalování dílů pro výrobu)

Místo
Onsite
Jazyk
slovensky/česky

350 €/bez DPH

Rezervovat