Belangrijk certificaat voor duurzame bio-energie en biobrandstoffen

Om deCO2-uitstoot te verminderen, spelen energie en brandstoffen uit biomassa een centrale rol. In de EU Renewable Energy Directive (RED II) staan bindende eisen voor de productie van bio-energie uit biomassa. Met ISCC-certificering zorgen energiebedrijven en producenten ervoor dat zij duurzame biomassa gebruiken voor de productie van energie.

Bewijs van naleving van alle wettelijke eisen

Hoge mate van transparantie voor de consument

Verbeterde zichtbaarheid

Wereldwijde erkenning

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Belangrijke verificatiestandaard voor duurzame biobrandstoffen en energie

De ISCC-norm (International Sustainability and Carbon Certification) werd al in 2006 ontwikkeld. Destijds hebben stakeholders uit de landbouw, industrie, NGO's en handelaren de handen ineengeslagen om bindende duurzaamheidscriteria te definiëren voor de productie van bio-energie en brandstoffen uit biomassa.

De ISCC-norm is ontworpen voor een verscheidenheid van markten, waaronder de productie van levensmiddelen en diervoeders, de chemische industrie en producenten van bio-energie en biobrandstoffen.
Bedrijven werden voor het eerst gecertificeerd volgens de ISCC-richtlijnen in 2010. Nu hebben meer dan 11 000 bedrijven in meer dan 100 landen een ISCC-certificering ontvangen. De richtlijnen worden regelmatig aangepast aan veranderende marktomstandigheden en wettelijke eisen. Inmiddels zijn meer dan 80 leden uit de agro-industrie, de industrie en verenigingen aangesloten bij de non-profit vereniging ISCC e.V..
In 2011 werd de ISCC standaard erkend door de Europese Commissie voor het voldoen aan de duurzaamheidseisen van de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie. Sindsdien bestaat de ISCC EU-norm.
Sinds 2015 is de ISCC-certificering ook officieel erkend als norm door SAI. Het SAI is een initiatief voor duurzame landbouw. Voor de verdere ontwikkeling van ISCC voor duurzame chemische producten werkt de non-profitorganisatie samen met CEN.
Volgens ISCC is duurzame biomassa vloeibare of gasvormige biomassa die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of brandstoffen te produceren. Biomassa wordt ook als duurzaam beschouwd als zij bestaat uit landbouwgrondstoffen of uit afval en residuen van hout of landbouw. In Duitsland wordt de basis voor de definitie onder meer gevormd door de BioSt-NachV en de eisen van RED II.
ISCC-certificatie is mogelijk voor alle soorten biomassa of bio-energie, en ook van toepassing op producten op basis van biomassa.

Meer tonen
Minder tonen
Zielgruppe
Loading...

Voor welke bedrijven is de ISCC-certificering geschikt?

Certificering volgens de ISCC-regels is geschikt voor alle bedrijven in de hele biomassawaardeketen. Het International Sustainability & Carbon Certification System is daarom zowel geschikt voor producenten van biomassa als voor industrieën die de grondstoffen verwerken.

Binnen het certificeringssysteem zijn er twee standaarden: ISCC EU-certificering voor gereguleerde markten en ISCC PLUS voor niet-gereguleerde markten.

Volgens ISCC EU certificeren producenten van brandstoffen op basis van biomassa zichzelf en exploitanten van biogasinstallaties of chemische bedrijven die biomassa gebruiken voor de productie van duurzame producten.

Meer tonen
Minder tonen
Mehrwert
Loading...

Meer vertrouwen van klanten in de duurzaamheid van biomassa

Met behulp van het ISCC-certificeringssysteem kunnen bedrijven aantonen dat hun biomassa, biobrandstoffen en andere van biomassa gemaakte producten duurzaam zijn. Dienovereenkomstig dient het certificaat ook als bewijs en documentatie dat wordt voldaan aan de EU-richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.

Voor klanten is het ISCC-certificaat een belangrijk oriëntatie- en beslissingsinstrument bij de aankoop van duurzaam geproduceerde brandstoffen. Het ISCC-certificaat biedt een uniek verkoopvoorstel in een concurrerende markt aan degenen die brandstoffen of bio-energie produceren uit duurzame biomassa.

Meer tonen
Minder tonen
Grundsätze
Loading...

Drie-stappen-proces voor ISCC-certificering

ISCC-certificering is gebaseerd op drie belangrijke pijlers. Naast de audit omvatten de voorwaarden voor het certificaat een zogenaamde "massabalans"-verificatie en een controle van de uitstoot van broeikasgassen.

  • Audit: de duurzaamheidseisen worden ter plaatse geauditeerd. Hierbij wordt onder andere het landgebruik gecontroleerd.
  • Verificatie van de massabalans: in deze stap wordt onder andere de duurzaamheid van het balanceringssysteem gecontroleerd.
  • Emissies: hier controleren de auditors de uitstoot van broeikasgassen. Er wordt rekening gehouden met Richtlijn 2009/28/EG.
Meer tonen
Minder tonen
Business28.png
Loading...

Dit is hoe ISCC-certificering werkt

Eerst wisselen we in een persoonlijk gesprek of per e-mail informatie uit over uw bedrijf, uw managementsysteem en uw werkterrein. Aangezien de duur van de audit afhangt van de omvang en de complexiteit van uw bedrijf, hebben wij enkele gegevens van u nodig, zoals het aantal werknemers. Op basis hiervan ontvangt u onmiddellijk een gedetailleerde en transparante offerte, afgestemd op uw individuele behoeften.

Voor de audit vult u het ISCC-registratieformulier in en ontvangt u uw ISCC-registratienummer.

Zodra uw bedrijf klaar is, wordt samen met u een auditdatum vastgesteld en worden goedgekeurde auditoren met de vereiste competentie en ervaring in uw bedrijfstak geselecteerd. Tijdens de certificatieaudit beoordelen onze auditors onder andere of uw beheersysteem voldoet aan de eisen van de norm en identificeren zij het potentieel voor verbetering. In een afsluitend gesprek ontvangt u een gedetailleerde presentatie van de resultaten van uw DQS-auditor, inclusief een beschrijving van het potentieel voor verbetering voor uw bedrijf. Indien nodig worden actieplannen overeengekomen. Corrigerende maatregelen moeten binnen 40 dagen worden uitgevoerd.

Als u aan alle eisen van de audit hebt voldaan, ontvangt u uw ISCC-certificaat met een geldigheidsduur van één jaar.

Banking13.png
Loading...

Hoeveel kost de ISSC-certificering?

De kosten van ISSC-certificering zijn onder andere afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en de complexiteit van uw processen. Wij maken graag vrijblijvend een individuele offerte voor uw bedrijf.

Business2.png
Loading...

Waarom zouden bedrijven zich laten certificeren door DQS volgens ISCC?

  • Alle audits op één plaats
  • Uitgebreide kennis en ervaring in de industrie
  • Zeer oplossingsgericht en klantgericht
  • Ervaren auditors en persoonlijke contactpersonen
Loading...

Vraag een offerte aan

Uw lokale contactpersoon

Wij geven u graag een individuele offerte voor ISCC-certificering.