Viktigt certifikat för hållbar bioenergi och biobränslen.

För att minskakoldioxidutsläppen spelar energi och bränslen från biomassa en central roll. I EU:s direktiv om förnybar energi (RED) finns det bindande krav för produktion av bioenergi från biomassa. Med ISCC-certifiering säkerställer energibolag och producenter att de använder hållbar biomassa för energiproduktion.

Bevis på att alla rättsliga krav uppfylls

Hög grad av öppenhet för konsumenterna

Förbättrad synlighet

Världsomfattande erkännande

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Viktig verifieringsstandard för hållbara biobränslen och hållbar energi.

ISCC-standarden (International Sustainability and Carbon Certification) utvecklades redan 2006. Då gick intressenter från jordbruk, industri, icke-statliga organisationer och handlare samman för att definiera bindande hållbarhetskriterier för produktion av bioenergi och bränslen från biomassa.

ISCC-standarden är utformad för en mängd olika marknader, inklusive livsmedels- och foderproduktion samt kemisk industri och producenter av bioenergi och biobränslen.
Companies certifierades för första gången enligt ISCC-riktlinjerna 2010. Nu har mer än 11 000 företag i mer än 100 länder fått ISCC-certifiering. Riktlinjerna anpassas regelbundet till förändrade marknadsförhållanden och rättsliga krav. Under tiden tillhör mer än 80 medlemmar från jordbruksföretag, industri och föreningar den ideella föreningen ISCC e.V.
År 2011 erkändes ISCC-standarden av Europeiska kommissionen för att uppfylla hållbarhetskraven i EU:s direktiv om förnybar energi. Sedan dess har ISCC EU-standard funnits.
Sedan 2015 har ISCC-certifiering också officiellt erkänts som standard av SAI. SAI är ett initiativ för hållbart jordbruk. För den fortsatta utvecklingen av ISCC för hållbara kemiska produkter samarbetar den ideella organisationen med CEN.
Enligt ISCC är hållbar biomassa flytande eller gasformig biomassa som används för att generera el eller producera bränslen. Biomassa anses också vara hållbar om den består av jordbruksråvaror eller avfall och restprodukter från trä eller jordbruk. I Tyskland utgörs grunden för definitionen till exempel av BioSt-NachV och kraven i RED II, bland annat.
ISCC-certifiering är möjlig för alla typer av biomassa eller bioenergi, samt tillämplig på produkter baserade på biomassa.

Show more
Show less
Zielgruppe
Loading...

För vilka företag är ISCC-certifieringen lämplig?

Certifiering enligt ISCC-reglerna är lämplig för alla företag längs hela värdekedjan för biomassa. Det internationella systemet för hållbarhets- och koldioxidcertifiering är därför lämpligt för producenter av biomassa samt för industrier som bearbetar råvarorna.

Inom certifieringssystemet finns det tre standarder: ISCC DE-certifieringen är främst inriktad på den tyska marknaden och dess aktörer. Med ISCC EU-certifieringen kan standarderna tillämpas på hela EU-marknaden. För icke reglerade marknader har ISCC PLUS utvecklats.
Enligt ISCC certifierar tillverkare av biomassabaserade bränslen sig själva samt operatörer av biogasanläggningar eller kemiföretag som använder biomassa för att framställa hållbara produkter.

Show more
Show less
Mehrwert
Loading...

Att skapa större förtroende hos kunderna för hållbarheten hos biomassa

Med hjälp av certifieringssystemet ISCC har företag möjlighet att bevisa att deras biomassa samt biobränslen och andra produkter som tillverkas av biomassa är hållbara. Följaktligen tjänar certifikatet också som bevis och dokumentation för att EU:s direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor är uppfyllt.

För kunderna är ISCC-certifikatet en viktig vägledning och ett viktigt beslutsstöd när de köper hållbart producerade bränslen. ISCC-certifikatet är ett unikt försäljningsargument på en konkurrensutsatt marknad för dem som producerar bränslen eller bioenergi från hållbar biomassa.

Show more
Show less
Grundsätze
Loading...

Tre steg för ISCC-certifiering

ISCC-certifieringen bygger på tre huvudpelare. Förutom revisionen omfattar förutsättningarna för certifikatet en så kallad massbalansverifiering och en kontroll av växthusgasutsläppen.

  • Revision: Hållbarhetskraven granskas på plats. Bland annat kontrolleras markanvändningen.
  • Kontroll av massbalans: I detta steg kontrolleras bland annat balanseringssystemets hållbarhet.
  • Utsläpp: Här kontrollerar revisorerna utsläppen av växthusgaser. Direktiv 2009/28/EG beaktas.
Show more
Show less
Business28.png
Loading...

Så här fungerar ISCC-certifieringen

Först utbyter vi information om ditt företag, ditt ledningssystem och ditt verksamhetsområde vid ett personligt möte eller via e-post. Eftersom revisionens längd beror på ditt företags storlek och komplexitet behöver vi viss information från dig, t.ex. antalet anställda. På grundval av detta får du omgående ett detaljerat och öppet erbjudande som är skräddarsytt för dina individuella behov.

Före revisionen fyller du i ISCC-registreringsformuläret och får ditt ISCC-registreringsnummer.

Så snart ditt företag är redo kommer ett revisionsdatum att fastställas tillsammans med dig, och godkända revisorer med erforderlig kompetens och erfarenhet inom din bransch kommer att väljas ut. Under certifieringsrevisionen bedömer våra revisorer bland annat om ert ledningssystem uppfyller kraven i standarden och identifierar förbättringspotential. Vid en slutdiskussion får du en detaljerad presentation av resultaten från din DQS-revisor, inklusive en beskrivning av förbättringspotentialen för ditt företag. Vid behov kommer man överens om handlingsplaner. Korrigerande åtgärder måste genomföras inom 40 dagar.

Om du har uppfyllt alla krav i revisionen får du ditt ISCC-certifikat med en giltighetstid på ett år.

Banking13.png
Loading...

Hur mycket kostar ISSC-certifieringen?

Kostnaden för ISSC-certifiering beror bland annat på ditt företags storlek och hur komplexa dina processer är. Vi ger dig gärna ett individuellt erbjudande för ditt företag utan att det innebär några förpliktelser.

Business2.png
Loading...

Varför ska företag låta sig certifieras av DQS enligt ISCC?

  • Alla revisioner från en enda källa
  • Omfattande branschkunskap och erfarenhet
  • Mycket lösningsorienterad och kundfokuserad.
  • Erfarna revisorer och personliga kontaktpersoner
Contact-Africa-woman-shutterstock_offset_2000643158-min.jpg
Loading...

Begär en offert

Din lokala kontaktperson

Vi ger dig gärna en individuell offert för ISCC-certifiering.