Tärkeä sertifikaatti kestävälle bioenergialle ja biopolttoaineille.

CO2-päästöjen vähentämisessä biomassasta tuotetulla energialla ja polttoaineilla on keskeinen rooli. EU:n uusiutuvaa energiaa koskevassa direktiivissä (RED) on sitovia vaatimuksia biomassasta tuotetulle bioenergialle. ISCC-sertifioinnilla energiayhtiöt ja tuottajat varmistavat, että ne käyttävät energiantuotannossaan kestävää biomassaa.

Todiste siitä, että kaikki oikeudelliset vaatimukset täyttyvät

Suuri avoimuus kuluttajille

Parempi näkyvyys

Maailmanlaajuinen tunnustus

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Tärkeä todentamisstandardi kestäville biopolttoaineille ja energialähteille.

ISCC-standardi (International Sustainability and Carbon Certification) kehitettiin vuonna 2006. Tuolloin maatalouden, teollisuuden, kansalaisjärjestöjen ja kauppiaiden sidosryhmät yhdistivät voimansa määritelläkseen sitovat kestävyyskriteerit bioenergian ja polttoaineiden tuotannolle biomassasta.

ISCC-standardi on suunniteltu erilaisille markkinoille, kuten elintarvike- ja rehuntuotantoon, kemianteollisuuteen sekä bioenergian ja biopolttoaineiden tuottajille.
Yritykset sertifioitiin ensimmäisen kerran ISCC-ohjeiden mukaisesti vuonna 2010. Nyt yli 11 000 yritystä yli 100 maassa on saanut ISCC-sertifioinnin. Ohjeita mukautetaan säännöllisesti muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja lakisääteisiin vaatimuksiin. Voittoa tavoittelemattomaan ISCC e.V. -yhdistykseen kuuluu yli 80 jäsentä maatalousalalta, teollisuudesta ja järjestöistä.
Vuonna 2011 Euroopan komissio tunnusti ISCC-standardin Euroopan uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin kestävyysvaatimusten mukaiseksi. Siitä lähtien ISCC:n EU-standardi on ollut voimassa.
Vuodesta 2015 lähtien ISCC-sertifiointi on myös virallisesti tunnustettu standardiksi SAI:n toimesta. SAI on kestävän maatalouden aloite. Voittoa tavoittelematon järjestö tekee yhteistyötä CEN:n kanssa ISCC:n kehittämiseksi edelleen kestävien kemiallisten tuotteiden osalta.
ISCC:n mukaan kestävä biomassa on nestemäistä tai kaasumaista biomassaa, jota käytetään sähköntuotantoon tai polttoaineiden tuottamiseen. Biomassaa pidetään kestävänä myös silloin, kun se koostuu maatalouden raaka-aineista tai puusta tai maataloudesta peräisin olevista jätteistä ja tähteistä. Esimerkiksi Saksassa määritelmän perustana ovat muun muassa BioSt-NachV ja RED II:n vaatimukset.
ISCC-sertifiointi on mahdollista kaikentyyppiselle biomassalle tai bioenergialle, ja sitä voidaan soveltaa myös biomassaan perustuviin tuotteisiin.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Zielgruppe
Loading...

Mille yrityksille ISCC-sertifiointi sopii?

ISCC-säännösten mukainen sertifiointi soveltuu kaikille yrityksille koko biomassan arvoketjun varrella. Kansainvälinen kestävyys- ja hiilisertifiointijärjestelmä soveltuu siis sekä biomassan tuottajille että raaka-aineita jalostavalle teollisuudelle.

Sertifiointijärjestelmässä on kolme standardia: ISCC DE -sertifiointi keskittyy pääasiassa Saksan markkinoihin ja niiden toimijoihin. ISCC EU -sertifioinnilla standardeja voidaan soveltaa koko EU:n markkinoilla. Sääntelemättömille markkinoille on kehitetty ISCC PLUS.
ISCC:n mukaan biomassapohjaisten polttoaineiden valmistajat sertifioivat itsensä sekä biokaasulaitosten toiminnanharjoittajat tai kemianteollisuuden yritykset, jotka käyttävät biomassaa kestävien tuotteiden valmistukseen.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Mehrwert
Loading...

Asiakkaiden luottamuksen lisääminen biomassan kestävyyteen

ISCC:n sertifiointijärjestelmän avulla yrityksillä on mahdollisuus osoittaa, että niiden biomassa sekä biopolttoaineet ja muut biomassasta valmistetut tuotteet ovat kestäviä. Näin ollen sertifikaatti toimii myös todisteena ja dokumenttina siitä, että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annettua EU:n direktiiviä 2009/28/EY noudatetaan.

Asiakkaille ISCC-sertifikaatti on tärkeä suunnannäyttäjä ja päätöksenteon apuväline, kun he ostavat kestävästi tuotettuja polttoaineita. ISCC-sertifikaatti tarjoaa kilpailumarkkinoilla ainutlaatuisen myyntivaltin niille, jotka tuottavat polttoaineita tai bioenergiaa kestävästä biomassasta.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Grundsätze
Loading...

ISCC-sertifioinnin kolmivaiheinen prosessi

ISCC-sertifiointi perustuu kolmeen pääpilariin. Auditoinnin lisäksi sertifikaatin saamisen edellytyksiin kuuluvat niin sanottu massataseen todentaminen ja kasvihuonekaasupäästöjen valvonta.

  • Auditointi: Kestävyysvaatimukset auditoidaan paikan päällä. Muun muassa maankäyttö tarkastetaan.
  • Massataseen todentaminen: Tässä vaiheessa tarkastetaan muun muassa tasapainotusjärjestelmän kestävyys.
  • Päästöt: Tässä vaiheessa tarkastajat tarkastavat kasvihuonekaasupäästöt. Direktiivi 2009/28/EY otetaan huomioon.
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Business28.png
Loading...

Näin ISCC-sertifiointi toimii

Ensin vaihdamme tietoja yrityksestäsi, johtamisjärjestelmästäsi ja toimialastasi henkilökohtaisessa tapaamisessa tai sähköpostitse. Koska auditoinnin kesto riippuu yrityksesi koosta ja monimutkaisuudesta, tarvitsemme sinulta joitakin tietoja, kuten työntekijöiden määrän. Tämän perusteella saatte nopeasti yksityiskohtaisen ja avoimen tarjouksen, joka on räätälöity yksilöllisten tarpeidenne mukaan.

Ennen tarkastusta täytät ISCC:n rekisteröintilomakkeen ja saat ISCC:n rekisteröintinumeron.

Heti kun yrityksesi on valmis, auditointipäivä sovitaan yhdessä kanssasi ja valitaan hyväksytyt auditoijat, joilla on tarvittava pätevyys ja kokemus toimialaltasi. Sertifiointiauditoinnissa auditoijamme arvioivat muun muassa, täyttääkö johtamisjärjestelmäsi standardin vaatimukset, ja tunnistavat parannusmahdollisuudet. Loppukeskustelussa saatte DQS:n auditoijalta yksityiskohtaisen esityksen tuloksista, mukaan lukien kuvauksen yrityksenne parannusmahdollisuuksista. Tarvittaessa sovitaan toimintasuunnitelmista. Korjaavat toimenpiteet on toteutettava 40 päivän kuluessa.

Jos olet täyttänyt kaikki auditoinnin vaatimukset, saat ISCC-sertifikaatin, jonka voimassaoloaika on yksi vuosi.

Banking13.png
Loading...

Kuinka paljon ISSC-sertifiointi maksaa?

ISSC-sertifioinnin kustannukset riippuvat muun muassa yrityksesi koosta ja prosessiesi monimutkaisuudesta. Teemme mielellämme yrityksellesi yksilöllisen tarjouksen sitoumuksetta.

Business2.png
Loading...

Miksi yritysten tulisi sertifioida itsensä ISCC:n mukaisesti DQS:n toimesta?

  • Kaikki auditoinnit yhdestä lähteestä
  • Laaja alan tuntemus ja kokemus
  • Erittäin ratkaisukeskeinen ja asiakaskeskeinen.
  • Kokeneet auditoijat ja henkilökohtaiset yhteyshenkilöt
Markku_Siivonen.jpg
Loading...

Pyydä tarjous

Markku Siivonen DQS Finland Oy Markkinointijohtaja markku.siivonen@dqs.fi puhelin 0400 455 292

Annamme mielellämme yksilöllisen tarjouksen ISCC-sertifioinnista.