Důležitý certifikát pro udržitelnou bioenergii a biopaliva.

Pro snížení emisíCO2 hrají energie a paliva z biomasy ústřední roli. Ve směrnici EU o obnovitelných zdrojích energie (RED II ) jsou stanoveny závazné požadavky na výrobu bioenergie z biomasy. Díky certifikaci ISCC energetické společnosti a výrobci zajišťují, že k výrobě energie používají udržitelnou biomasu.

Doklad o splnění všech zákonných požadavků

Vysoká míra transparentnosti pro spotřebitele

Lepší viditelnost

Celosvětové uznání

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Důležitý standard pro ověřování udržitelných biopaliv a energie.

Standard ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) byl vyvinut již v roce 2006. Tehdy spojily síly zainteresované strany ze zemědělství, průmyslu, nevládních organizací i obchodníků, aby definovaly závazná kritéria udržitelnosti pro výrobu bioenergie a paliv z biomasy.

Norma ISCC je určena pro různé trhy, včetně výroby potravin a krmiv, ale i pro chemický průmysl a výrobce bioenergie a biopaliv.
Společnosti byly poprvé certifikovány podle směrnic ISCC v roce 2010. Nyní získalo certifikaci ISCC více než 11 000 společností ve více než 100 zemích. Pokyny jsou pravidelně přizpůsobovány měnícím se podmínkám na trhu a právním požadavkům. Do neziskového sdružení ISCC e.V. mezitím patří více než 80 členů z oblasti zemědělství, průmyslu a sdružení.
V roce 2011 byla norma ISCC uznána Evropskou komisí za splnění požadavků na udržitelnost podle evropské směrnice o obnovitelných zdrojích energie. Od té doby existuje standard ISCC EU.
Od roku 2015 je certifikace ISCC oficiálně uznána také jako standard SAI. SAI je iniciativa pro udržitelné zemědělství. Na dalším rozvoji ISCC pro udržitelné chemické výrobky spolupracuje tato nezisková organizace s CEN.
Podle ISCC je udržitelná biomasa kapalná nebo plynná biomasa, která se používá k výrobě elektřiny nebo paliv. Za udržitelnou biomasu se považuje také biomasa, která se skládá ze zemědělských surovin nebo odpadů a zbytků ze dřeva či zemědělství. Například v Německu je základem pro definici mimo jiné BioSt-NachV a požadavky RED II.
Certifikace ISCC je možná pro všechny druhy biomasy nebo bioenergie a vztahuje se i na výrobky na bázi biomasy.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Zielgruppe
Loading...

Pro které podniky je certifikace ISCC vhodná?

Certifikace podle předpisů ISCC je vhodná pro všechny společnosti v celém hodnotovém řetězci biomasy. Mezinárodní systém certifikace udržitelnosti a uhlíku je tedy vhodný jak pro výrobce biomasy, tak pro průmyslová odvětví zpracovávající suroviny.

V rámci systému certifikace existují dva standardy: ISCC EU pro regulované trhy a ISCC PLUS pro neregulované trhy.
Podle ISCC EU se certifikují výrobci paliv na bázi biomasy, stejně jako provozovatelé bioplynových stanic nebo chemické společnosti, které využívají biomasu k výrobě udržitelných produktů.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Mehrwert
Loading...

Vytváření vyšší důvěry zákazníků v udržitelnost biomasy

Pomocí certifikačního systému ISCC mají společnosti možnost prokázat, že jejich biomasa i biopaliva a další produkty vyrobené z biomasy jsou udržitelné. V souladu s tím slouží certifikát také jako důkaz a dokumentace, že je dodržována směrnice EU 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Pro zákazníky je certifikát ISCC důležitou pomůckou pro orientaci a rozhodování při nákupu udržitelně vyráběných paliv. Certifikát ISCC poskytuje jedinečnou prodejní nabídku na konkurenčním trhu těm, kteří vyrábějí paliva nebo bioenergii z udržitelné biomasy.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Grundsätze
Loading...

Třístupňový proces pro získání certifikátu ISCC

Certifikace ISCC je založena na třech hlavních pilířích. Kromě auditu patří k předpokladům pro získání certifikátu ověření tzv. hmotnostní bilance a kontrola emisí skleníkových plynů.

  • Audit: Požadavky na udržitelnost se kontrolují přímo na místě. Kontroluje se mimo jiné využití půdy.
  • Ověření hmotnostní bilance: V tomto kroku se mimo jiné kontroluje udržitelnost bilančního systému.
  • Emise: Zde auditoři kontrolují emise skleníkových plynů. Zohledňuje se směrnice 2009/28/ES.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Business28.png
Loading...

Takto funguje certifikace ISCC

Nejprve si na osobní schůzce nebo e-mailem vyměníme informace o vaší společnosti, systému řízení a oboru činnosti. Protože délka auditu závisí na velikosti a složitosti vaší společnosti, potřebujeme od vás některé informace, například počet zaměstnanců. Na jejich základě obratem obdržíte podrobnou a transparentní nabídku, která bude přizpůsobena vašim individuálním potřebám.

Před auditem vyplníte registrační formulář ISCC a obdržíte registrační číslo ISCC.

Jakmile bude vaše společnost připravena, bude společně s vámi stanoven termín auditu a vybráni schválení auditoři s požadovanou odbornou způsobilostí a zkušenostmi ve vašem oboru. Během certifikačního auditu naši auditoři mimo jiné posoudí, zda váš systém řízení splňuje požadavky normy, a zjistí možnosti zlepšení. Při závěrečné diskusi obdržíte od auditora DQS podrobnou prezentaci výsledků, včetně popisu potenciálu pro zlepšení vaší společnosti. V případě potřeby jsou dohodnuty akční plány. Nápravná opatření musí být provedena do 40 dnů.

Pokud jste splnili všechny požadavky auditu, obdržíte certifikát ISCC s dobou platnosti jeden rok.

Banking13.png
Loading...

Kolik stojí certifikace ISSC?

Náklady na certifikaci ISSC závisí mimo jiné na velikosti vaší společnosti a složitosti vašich procesů. Rádi vám nezávazně vypracujeme individuální nabídku pro vaši společnost.

Business2.png
Loading...

Proč by se společnosti měly nechat certifikovat společností DQS podle ISCC?

  • Všechny audity z jednoho zdroje
  • Rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oboru
  • Vysoká orientace na řešení a zaměření na zákazníka.
  • Zkušení auditoři a osobní kontaktní osoby
Loading...

Vyžádejte si cenovou nabídku

Váš místní kontakt

Rádi vám poskytneme individuální nabídku na certifikaci ISCC.