Ein Chef spricht mit vier Mitarbeitern
Loading...

Systeemcertificering

Internationale normen zoals ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) of ISO 14001 (milieumanagement), maar ook andere sets van regels, stellen eisen aan de opzet van de betreffende managementsystemen in organisaties. In het geval van systeemcertificatie controleert een onafhankelijke en erkende instantie - een certificatiebureau - of aan deze eisen is voldaan.

audit-dqs-drei geschaeftsleute sind in einem gespraech und arbeiten mit hilfe eines tablets
Loading...

Conformiteitsbeoordelingsprocedure voor medische apparaten

Conformiteitscertificaten bewijzen dat aan bepaalde eisen, bijvoorbeeld die van een norm, is voldaan. De gids voor het auditeren van managementsystemen, ISO 19011, begint met het spreken over "objectief bewijs", dat wil zeggen "gegevens [die] het bestaan of de waarheid van iets bevestigen".

Ärzte gehen im Krankenhauskorridor
Loading...

CE-certificering voor medische apparaten

CE-certificering van medische apparaten door DQS MED stelt u in staat onontgonnen potentieel in ontwikkelde markten aan te boren, door de vereiste onderzoeken en producten te leveren die voldoen aan de regelgeving. U beperkt ook risico's en aansprakelijkheidsverplichtingen in de door u gekozen markten.

zertifikatsvalidierung-about-dqs-ein mann arbeitet am laptop
Loading...

Certificaatvalidatie

U wilt de geldigheid van een DQS certificaat controleren?