ISO 31001:2018, kauan odotettu riskienhallinnan kansainvälisen standardin tarkistus, julkaistiin 15. helmikuuta 2018. Lue tästä postauksesta, mitä standardissa on muuttunut ja miten voit hyödyntää sitä.

Uusi ISO 31000:2018 asettaa arvonluonnin riskienhallinnan keskiöön. Painopiste on vahvan hallinnon, sitoutumisen ja integroidun lähestymistavan tarpeessa. Standardi on edelleen selkeästi jäsennelty ja tarjoaa ymmärrettäviä ohjeita kaikille organisaatioille.

ISO 31000:2018 ei ole sertifiointistandardi, mutta sen avulla voit vertailla riskienhallintakäytäntöjäsi kansainvälisesti tunnustettuihin parhaisiin käytäntöihin. Lisäksi standardi tarjoaa arvokkaita ohjeita sisäisiä ja ulkoisia auditointeja varten.

Mitä uutta on ISO 31000:2018 -standardissa?

  • Riskienhallinnan periaatteita on tarkistettu.
  • Ylimmän johdon johtajuuden merkitystä ja riskienhallinnan integrointia alkaen omistajaohjauksesta on korostettu.
  • Riskienhallinnan jatkuvuutta on korostettu enemmän - tunnustetaan, että uudet kokemukset, tiedot ja analyysit voivat johtaa prosessielementtien, toimenpiteiden sekä valvonnan tarkistuksiin prosessin jokaisessa vaiheessa.
  • Sisällön virtaviivaistaminen keskittymällä entistä enemmän avoimen järjestelmämallin ylläpitämiseen, jotta voidaan vastata useisiin tarpeisiin ja konteksteihin.

Miten DQS voi edistää riskienhallintajärjestelmääsi?

  • Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää ISO 31000:2018 -standardia käsittelevistä työpajoista.
  • DQS tekee ulkoisia auditointeja, joissa arvioidaan nykyistä riskienhallintajärjestelmääsi, verrataan sitä saatavilla oleviin standardeihin ja tunnistetaan parannuskohteita.
Kirjoittaja
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is Head of Marketing & Communications for the Sustainability and Food Safety segments. He is also an auditor for the external audit of sustainability reports. His areas of interest include sustainability management, sustainable procurement, and the digitalization of the audit landscape.

Loading...