Kısaca ISO 45001 Hakkında

ISO 45001, etkin bir iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetim sisteminin uygulanması için uluslararası kabul gören bir standarttır. Standart, şirketlerin çalışanlarına yönelik sağlığa, kazalara ve yaralanmalara ilişkin işle ilgili riskleri belirlemelerine ve bunları önleyici tedbirler kullanarak önlemelerine yardımcı olur.

İş sağlığı ve güvenliği standardının amacı, iş sağlığı ve güvenliğinde üst düzeyde güvenlik sağlayan şeffaf ve etkili süreçler oluşturmaktır. Temel alanlar; çalışma politikası, çalışan danışmanlığı ve katılımı, tehlike tanımlama ve risk değerlendirmesinin yanı sıra risk yönetimini içerir. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal konulara da odaklanılmaktadır.

ISO 45001:2018, 12 Mart 2018'de İngiliz standardı BS OHSAS 18001'in yerini alarak yayınlandı. Böylece Eylül 2021'in sonunda BS OHSAS 18001'den ISO 45001'e geçiş tamamlandı. Bu nedenle eski standarda göre sertifikalar geçerliliğini yitirdi.

ISO 45001 Bilgilendirme Eğitiminin Amacı

ISO 45001 şartlarının tanımlanması sırasında yapılacak olan çalışmaların istenilen şekilde yapılması ve hızlı sonuçlandırılabilmesi için kuruluşta çalışanların eğitilmiş olması gerekmektedir. ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi eğitimi standart şartlarının anlaşılması, sistemin kurulması, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesine yönelik metot ve uygulamaların öğrenilmesi amacı ile düzenlenmektedir.

İçerik

 • ISO 45001:2018 standardına giriş
 • İSG yönetimine genel bakış
 • İSG standartlarının kısa tarihçesi
 • Yeni yapı ve değişiklikler
 • Terimler ve tarifler
 • Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar
 • İSG yönetim sistemi şartları
  4. Kuruluşun bağlamı
  5. Liderlik
  6. Planlama
  7. Destek
  8. Uygulama
  9. Performans değerlendirme
  10. İyileştirme
 • İSG yönetim sistemi kurulumunun aşamaları

Katılımcı profili

 • İSG yönetim sistemini oluşturan ve geliştirenler
 • İSG yönetim sistemi uygulamalarına katılanlar
 • İSG yönetim sistemiyle ilgilenenler
Daha fazla göster
Daha az göster

Eğitmen

Loading...
Hande Çankaya Gülşeni
Baş Denetçi
İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği'nden mezun olan Hande Çankaya Gülşeni, DQS Türkiye bünyesinde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 10002, ISO 50001 standartlarında Baş Denetçi ve Eğitmen olarak görev almaktadır.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi

Dil : Türkçe (Turkey)
Lokasyon Fiyat
Online
600 ₺
Online 600 ₺ Ön Kayıt