ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi; bir kuruluşa yönelik potansiyel tehditleri ve gerçekleşmeleri durumunda bu tehditlerin iş operasyonlarına etkilerini tanımlayan ve kuruluşun ana paydaşlarının çıkarlarını, itibarını, marka ve değer yaratma faaliyetlerini korumaya yönelik bir müdahale kapasitesine sahip olacak kurumsal bir direnç inşa etmenin ana çerçevesini oluşturan bütünsel yönetim sürecidir. Bu sistemin amaçladığı şey; firmanın yaşanabilecek herhangi bir olağanüstü durumda sahip olacağı kapasiteyi ölçmektir.

ISO 22301 Bilgilendirme eğitiminin amacı

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi eğitiminin temel amacı işletmenin olağan dışı bir durum karşısında gerekecek müdahale kapasitesini oluşturmaktır. ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı, kuruluşunuza potansiyel tehditleri tanımlayabilecek, etkilerini değerlendirebilecek ve kesintileri asgari seviyeye indirecek bir uluslararası anlayış sunar. Etkili bir iş sürekliliği yönetim sistemi uygulayan bir kuruluş, beklenmeyen kesintilerle karşılaştığında, sadece müşterilerini ve itibarını koruma konusunda yarar sağlamaz, ayrıca benzer zorluklara karşı rakipler karşısında avantaj sağlayabilir.

İçerik

  • İş sürekliliği tanımları ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi terimleri
  • ISO 22301:2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı
  • İşletimsel planlama ve kontrol
  • İş etki analizi ve risk belirlemesi
  • İş sürekliliği stratejisi
  • İş sürekliliği prosedürlerinin oluşturulması ve gerçekleştirilmesi
  • Tatbik etme ve test işlemi
  • İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
  • İç denetim ve düzeltici faaliyetler
Daha fazla göster
Daha az göster

Eğitmen

Loading...
DQS Türkiye
Baş Denetçi
Eğitim içerikleri, aynı zamanda eğitim ve denetimleri gerçekleştiren Baş Denetçiler tarafından hazırlanırken, Blog içerikleri Baş Denetçiler ve DQS Mükemmeliyet Merkezlerinde uzun yıllar faaliyet göstermiş Uzman ve Araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi

Dil : Türkçe(Turkey)
Lokasyon Fiyat
Online/Yerinde
Firmaya özel teklifler
Online/Yerinde Firmaya özel teklifler Ön Kayıt