Six Sigma; iş başarısını sağlamak, sürdürmek ve maksimize etmek için kullanılan kapsamlı ve esnek bir sistemdir. Şirketlerde performans düşüklüğünün temel nedeni değişkenliktir.

Eğitimin Amacı

Six Sigma yönteminin amacı üretimdeki bu değişkenliği ortadan kaldırmak ve hedef bir ortalamada merkezileştirmektir. Bu durum üretimde sürekliliği, yani iyi sonuçların devamlılığını sağlamaktır.

Six Sigma’nın yakalamak istediği kalite oranı üretimdeki hata payını bir milyonda 3.4 birim seviyesine indirmektir. Sigma değerinin seviyesi azaldıkça üretimdeki hata payı artmaktadır. Örneğin; 3 Sigma yeterliliğindeki süreçte bir milyonda 2700 hata mevcuttur. Genel olarak 6 Sigma, müşteri ihtiyaçlarının yakından anlaşılması, verilerin sistematik kullanılması ve iş süreçlerinin yönetimine önem verilmesi ile elde edilebilir bir başarı oranıdır.

1. Modül Eğitimi

 • Temel İstatistik
 • Yalın Altı Sigma’ya Genel Bakış
 • Proje Seçimi ve Tanımlaması – Proje Tanımlama Belgesi
 • Proje takımının kurulması
 • Süreç Metrikleri – Müşterinin Sesi
 • Süreç Akış Şeması ve Süreç Haritası
 • Değer Akış Haritalama
 • Kaizen

2. Modül Eğitimi

 • Proje Tartışmaları
 • İleri Temel İstatistik
 • Süreç Analizi – Yalın Teknikler
 • Değer Akış Analizi
 • 5S ve Görsel Fabrika
 • Neden-Sonuç Araçları
 • Süreç Yeterlilik Analizi
 • Grafik Analiz Teknikleri
 • Süreç Yeterliliği Simülasyonu

3. Modül Eğitimi

 • Proje Tartışmaları
 • Ölçüm Sistemi Analizi
 • SMED
 • Merkezi Limit Teoremi
 • Güven Aralıkları
 • Hipotez Testlerine Giriş
 • Hipotez Testleri:
  Ortalama Testleri
  Değişkenlik Testleri
  Orantı Testleri

4. Modül Eğitimi

 • Proje Tartışmaları
 • Örnek Büyüklüğünün Hesaplanması
 • Korelasyon/Regresyon
 • Çözümlerin geliştirilmesi ve seçimi
 • Tek Değişkenli ANOVA
 • DOE – Deney Tasarımına Giriş
 • Kontrol Metotları, Kontrol Planları ve FMEA
 • İstatistiksel Proses Kontrol
 • Projenin Kapatılması

Eğitmen

Loading...
DQS Türkiye
Baş Denetçi
Eğitim içerikleri, aynı zamanda eğitim ve denetimleri gerçekleştiren Baş Denetçiler tarafından hazırlanırken, Blog içerikleri Baş Denetçiler ve DQS Mükemmeliyet Merkezlerinde uzun yıllar faaliyet göstermiş Uzman ve Araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır.

Six Sigma Eğitimi

Dil : Türkçe(Turkey)
Lokasyon Fiyat
Online/Yerinde
Firmaya özel teklifler
Online/Yerinde Firmaya özel teklifler Ön Kayıt