ISO 45001 eğitimi ve içeriği hakkında daha fazla bilgi edinin.

ISO 45001 Bilgilendirme eğitiminin amacı

ISO 45001 standartları, bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin kurulması sırasında uyulması gereken şartları göstermektedir. Bu şartların tanımlanması sırasında yapılacak olan çalışmaların istenilen şekilde yapılması ve hızlı sonuçlandırılabilmesi için kuruluşta çalışanların eğitilmiş olması gerekmektedir.

ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi eğitimi standart şartlarının ve sistemin kurulması, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesine yönelik metot ve uygulamaların öğrenilmesi amacı ile verilmektedir.

Eğitim içeriği

 • ISO 45001:2018 standardına giriş
 • İSG yönetimine genel bakış
 • İSG standartlarının kısa tarihçesi
 • Yeni yapı ve değişiklikler
 • Terimler ve tarifler
 • Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar
 • İSG yönetim sistemi şartları
  4. Kuruluşun bağlamı
  5. Liderlik
  6. Planlama
  7. Destek
  8. Uygulama
  9. Performans değerlendirme
  10. İyileştirme
 • İSG yönetim sistemi kurulumunun aşamaları

Size neler katabilir?

 • Performansın iyileştirilmesi
 • Kanun ve Yönetmeliklerine uyumun iyileştirilmesi
 • Mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması-
 • Denetleme yapan kurumlarda kuruluşun imajının artırılması, izin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması
 • Maliyet kontrolünün geliştirilmesi böylelikle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması
 • Yatırımcıların aradıkları kıstaslara uygunluk sağlanması ve sermaye temininin kolaylaştırılması
 • Makul bir maliyetle sigorta imkanının temini
 • Müşteriye, risk yönetimi için bir yükümlülük altına girildiği güvencesinin verilmesi ve gösterilmesi, böylelikle müşteri güveninin artırılması-
 • Rekabette avantaj sağlaması, böylelikle firma itibar ve pazar payının artırılması
 • Çalışanların yeterliliklerinin ve memnuniyetlerinin artırılması
 • Halkın kuruluş hakkındaki imajının iyileştirilmesi ve iyi bir kamu / sosyal çevre ilişkisinin sürdürülmesi

Katılımcı profili

 • İSG yönetim sistemini oluşturan ve geliştirenler
 • İSG yönetim sistemi uygulamalarına katılanlar
 • İSG yönetim sistemiyle ilgilenenler

Eğitim teknikleri

 • Anlatım
 • Örnek olaylar
 • Diyaloglar

ISO 45001 İç denetçi eğitiminin amacı

İç denetçi eğitimi İSG denetimlerinin planlanması, gerçekleştirilmesi ve takip edilmesine ilişkin teknik ve uygulamalarının öğrenilmesi amacıyla verilmektedir.

Bu denetimler, ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standartlarının, kuruluş tarafından oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarının ISO 45001 şartlarına uygunluğunun kontrolünün yapıldığı denetimlerdir.

Eğitim içeriği

 • İSG yönetim sistemi ve denetimi
 • Denetim hedefleri
 • Denetim çeşitleri
 • Standardın denetçi bakışıyla incelenmesi
 • Örnek standart maddeleri
 • Denetimler ve risklerinin yönetimi
 • Denetim aşamaları
  1. Hazırlık – Planlama
  – Denetim ekibi seçimi
  – Planlama
  – Kontrol Listeleri
  2. Denetim gerçekleştirme
  – Açılış toplantısı
  – Soru cevap ilişkisi
  – Doküman kayıt inceleme
  – Saha gözlemleri
  – Bulguların kaydı – uygunsuzluk yazımını içerir
  – Kapanış toplantısı
  3. Takip Denetimi
  4. Raporlama
 • Denetim ekibi görevleri
 • Denetim kuralları

Katılımcı profili

 • ISO 45001 İç denetçi adayları

Eğitim teknikleri

 • Anlatım
 • Örnek olaylar
 • Diyaloglar
 • Takım sunumları
Yazar
DQS Türkiye

Eğitim içerikleri, aynı zamanda eğitimleri gerçekleştiren kendi alanlarında uzman denetçiler tarafından hazırlanmıştır.

Loading...