Naar nul pelletverlies met OCS-certificering

De certificeringsnorm Operation Clean Sweep is een vrijwillig initiatief om maatregelen ter preventie van pelletverlies in de kunststofindustrie aan te moedigen en te harmoniseren. Het schema is ontwikkeld door de vereniging van Europese kunststofverwerkers (EuPC) en PlasticsEurope, de vereniging van kunststofproducenten in Europa. Met gekwalificeerde auditors in heel Europa is DQS uw partner voor OCS-certificering.

Verbintenis om alle pelletverlies te vermijden

Voldoen aan wettelijke vereisten

Mariene milieus beschermen

Vermindering van het risico op lekkages

Business5.png
Loading...

Wat zijn de vereisten voor OCS-certificering?

Bedrijven die zich willen laten certificeren voor de Operation Clean Sweep Standard verbinden zich ertoe van verlies van pellets, vlokken en poeder een prioriteit te maken. De vereisten van de norm kunnen worden samengevat in zes kernvereisten:

1. De inrichting van de werkplek verbeteren om lekkages te voorkomen.
2. Interne procedures opstellen en publiceren om te komen tot nul verlies van pellets.
3. Zorg voor opleiding en verantwoordingsplicht van de werknemers voor preventie, inperking, opruiming en verwijdering van lekkages
4. De prestaties regelmatig controleren.
5. 5. Voldoen aan alle toepasselijke voorschriften (lokaal, nationaal en EU) voor de inperking van pellets.
6. Partners aanmoedigen om dezelfde doelstellingen na te streven.

Operation Clean Sweep geeft aanbevelingen voor de uitvoering van deze maatregelen in een uitgebreide handleiding die kan worden gedownload op de website van OCS.

Meer tonen
Minder tonen
Een vergrootglas over wie een certificering mag uit uitvoeren
Loading...

Wie kan worden gecertificeerd volgens de Operation Clean Sweep-norm?

Onbedoeld verlies van kunststof pellets, vlokken en poeders kan in alle stadia van de waardeketen voorkomen. Daarom is de Operation Clean Sweep-norm ontwikkeld om verlies van pellets in de hele keten aan te pakken.

De norm is van toepassing op alle pelletbehandelingsfaciliteiten. Hieronder vallen productie, samenstellen, masterbatching en conversie van kunststoffen, maar ook transport en logistiek. Naast de OCS-kernvereisten krijgt elk onderdeel van de waardeketen zijn eigen specifieke eisenmodule.

Meer tonen
Minder tonen
Business30.png
Loading...

Wie zit er achter de Operation Clean Sweep-certificeringsnorm?

Operation Clean Sweep en de bijbehorende certificeringsnorm zijn een gezamenlijk initiatief van EuPC, de vereniging van Europese kunststofverwerkers, en Plastics Europe, de vereniging van kunststofproducenten in Europa. De OCS-certificeringsnorm is in 2022 gelanceerd en de eerste audits vinden plaats in 2023. Tal van industrie-experts, handelsverenigingen, NGO's, beleidsmakers en certificeringsinstanties hebben bijgedragen aan de ontwikkeling ervan.

Business23.png
Loading...

Waarom hebben we een certificeringsnorm voor pelletverliespreventie nodig?

Studies hebben aangetoond dat ongeveer 2 % van al het plastic afval dat in het milieu terechtkomt uit pellets bestaat. Verlies van pellets is de tweede grootste bron van primaire microplastics in het milieu. Operation Clean Sweep is het antwoord van de kunststofindustrie op de publieke bezorgdheid over kunststofvervuiling in het mariene milieu. Met de lancering van het OCS-certificeringssysteem heeft de kunststoffenindustrie best practices gedefinieerd om verlies van pellets te voorkomen, controleerbare verplichtingen gecreëerd en samengewerkt met beleidsmakers in de EU en daarbuiten om de vereisten te harmoniseren. Dit alles draagt bij tot het uiteindelijke doel: geen pelletverlies meer in de hele kunststofketen.

Business28.png
Loading...

Hoe bereik je OCS-certificering

Projectplanning kan nuttig zijn voor grotere projecten om schema's en de uitvoering van audits voor locaties of afdelingen te plannen. Specifiek voor Operation Clean Sweep moet worden opgemerkt dat vestigingen individueel worden gecertificeerd en niet op groepsniveau. Bovendien biedt een pre-audit de mogelijkheid om vóór de eigenlijke audit de sterke punten en het verbeteringspotentieel van uw managementsysteem te identificeren. Beide diensten zijn optioneel.

Zodra uw bedrijf gereed is, wordt samen met u een auditdatum vastgesteld en worden erkende auditors met de vereiste competentie en ervaring in uw branche geselecteerd. Tijdens de certificeringsaudit beoordelen onze auditors of uw managementsysteem voldoet aan de eisen van de OCS-norm, op basis van een beoordeling van uw documentatie en een bezoek ter plaatse. In een eindgesprek krijgt u een gedetailleerde presentatie van de resultaten van uw DQS-auditor, inclusief een beschrijving van het verbeteringspotentieel voor uw bedrijf. Indien nodig zullen actieplannen worden overeengekomen.

Na een succesvolle audit geeft DQS uw OCS-certificaat af en publiceert dit in het openbare register van Operation Clean Sweep.

Met het oog op continue verbetering en de blijvende effectiviteit van uw managementsysteem worden eenmaal per jaar periodieke audits van de belangrijkste onderdelen van uw systeem uitgevoerd.

Een OCS-certificaat is maximaal drie jaar geldig. De hercertificering wordt ruim voor het verstrijken van de geldigheidsduur uitgevoerd om ervoor te zorgen dat het certificaat blijft voldoen aan de eisen van de toepasselijke norm. Bij naleving wordt een nieuw certificaat afgegeven.

Banking13.png
Loading...

Wat zijn de kosten van OCS-certificering?

De kosten van Operation Clean Sweep certificering zijn afhankelijk van de grootte van de vestiging. In bepaalde gevallen is het voordelig om de OCS-audit te combineren met de audit van uw milieumanagementsysteem. Wij maken graag een individuele offerte voor uw bedrijf.

Business2.png
Loading...

Waarom DQS de voorkeurspartner is voor OCS-certificering

- We hebben gekwalificeerde OCS-auditors in heel Europa en daarbuiten
- Hoge mate van competentie en ervaring in de kunststofwaardeketen
- Volledig goedgekeurd door Operation Clean Sweep

Loading...

Een offerte aanvragen

Uw plaatselijke contactpersoon

Wij bezorgen u graag een offerte op maat voor OCS-certificatie.