تخصص هرگز به این سادگی نبوده است

مقاله‌های الهام‌بخش در مورد روند صنعت و خدمات، کمک‌های تحقیق شده با دقت و اطلاعات دست اول: این همان چیزی است که DQS در Dialog، دنیای وبلاگ DQS، مخفف آن است.

با مطالعات موردی، مصاحبه ها، رویکردهای راه حل و تحلیل روند از طیف گسترده ای از موضوعات، ما از مشتریان خود در ایجاد مزیت شایستگی و اطمینان از موفقیت تجاری پایدار حمایت می کنیم.

بررسی اجمالی

Loading...
EUROPÄISCHE LIEFERKETTENGESETZ, LIEFERKETTENSORGFALTSPFLICHTENGESETZ
قانون زنجیره تامین اروپا: مقایسه با قانون زنجیره تامین آلمان.
هفت ماه پس از تصویب قانون بررسی زنجیره تامین (LkSG)، ...
# گزارش پایداری و شاخص های ESG
dqs-informiert-header-blog-viele bunte buecher in regalen in bibliothek
استاندارد چیست ؟
استانداردها الزاماتی را برای محصولات، خدمات، ...
managementsystem-header-blog-dqs-pfeil hat exakt in die mitte der zielscheibe getroffen
ساختار سطح بالا چیست؟
ساختار سطح بالا (HLS) توسط سازمان بین المللی استاندارد ...
# ساختار سطح بالا
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
مدیریت ایمنی شغلی - سیستماتیک موثر
مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (یا مدیریت OHS) به معنای ...
# بهداشت و ایمنی شغلی
# ایمنی و بهداشت شغلی در سیستم مدیریت یکپارچه
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
سیستم مدیریت OHS بر اساس ISO 45001
در 12 مارس 2018، زمان فرا رسیده بود: ISO 45001، استاندارد جدید ...
# بهداشت و ایمنی شغلی

headline

alt
headline
body_copy
# label